ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ТЕЛЕФОН ЗА КЛИЕНТИ

0700 20 510

Обажданията от стационарен телефон от цялата страна се таксуват на цената на градски разговор.
Разговорите от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор.

ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР

АВАРИЕН ТЕЛЕФОН

0700 10 500

Обажданията от стационарен телефон от цялата страна се таксуват на цената на градски разговор.
Разговорите от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор.

Контактна информация

ВИЖТЕ КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ