ВАЖНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

How to Defer Your 2020 Tax Payments

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че в „Държавен вестник“ (бр. 52 от 05.07.2022 г.) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с който е въведена намалена ставка по ДДС от 9% за доставката на природен газ, която ще бъде в сила до 01 юли 2023 г.

Одобреното от парламента решение за намаляване ставката по ДДС от 9% ще важи за цената на доставка на природния газ (Компонента – Природен газ обществен доставчик). Останалите компоненти, съставляващи крайната цена на газа – разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ, пренос през газопреносната мрежа, достъп до газопреносната мрежа, запазват досегашния размер на данъка от 20%.

С гласуваните промени се въведе и нулева акцизна ставка върху природния газ, използван като моторно гориво. Мярката ще бъде в сила от 09 юли 2022 г. до 30 юни 2025 г.

Повече информация и разяснения може да получите в центъра за обслужване на клиенти на дружеството или на телефон 0700 20 510.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.