„Примагаз“ АД уведомява своите клиенти ползващи природен газ за битови нужди, че съгласно Решение № 31 на Министерския съвет от 2022 г. в издаваните фактури за консумация на природен газ за месец Януари 2022 година ще бъде включена компенсация на база на количествата потребен природен газ за месеците Декември 2021 и Януари 2022 година.

Компенсацията се определя като фиксирана сума на един MWh в размер на 26,77 лв./MWh за м. Декември 2021 г. и 42,31 лв./MWh за м. Януари 2022 г., като във фиксираната сума за компенсация не е включен ДДС. Сумата на компенсацията за съответния месец се изчислява като фиксираната компенсация на MWh се умножава с използваните за съответния месец Мвч. Чрез компенсацията се намалява дължимата за плащане сума от страна на битовите клиенти по издадените фактури от „Примагаз“ АД за консумация на природен газ за месец Януари 2022 г.

Повече информация и разяснения може да получите в центъра за обслужване на клиенти или на телефон 0700 20 510.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.