Нашата история

„Примагаз“АД е създадена през 1992 г. с цел газоснабдяване на промишлеността на гр. Варна. През 2000 г. дружеството получава лиценз за разпределение на природен газ от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. „Примагаз“АД извършва дейността си в обхват територията на райони „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ в т.ч Галата, Зеленика, Боровец, Прибой, Ракитника и Чиган на гр.Варна.

С приемането на новия закон за енергетиката през 2004 г. дружеството е лицензирано и за снабдяване с природен газ за същата територия. През месец ноември 2007 г. излезе решение на ДКЕВР за продължаване срока на лицензията с 35 години за осъществяване на дейността разпределение на природен газ лиценз No.Л-153-08/17.12.2004 г. Това е първият лиценз за срок до 2039 г., което е получило дружество лицензирано по Закона за енергетика и енергийна ефективност. Дружеството е получило лиценз No.Л-153-12/18.01.2010 г. за осъществяване на дейността обществено снабдяване с природен газ oт краен снабдител за срок до 2039 г.

Дружеството управлява, развива и експлоатира разпределителните си мрежи на природен газ, разпределя и снабдява с природен газ потребителите на разпределителните мрежи, и извършва дейност по развитието на разпределителните си мрежи. „Примагаз“АД работи изключително ефективно, като с малко километри мрежа захранва голям брой потребители. До настоящия момент дружеството е изградило и експлоатира разпределителна мрежа с обща дължина около 57 000 л.м, даваща възможност на домакинствата, до които е изградена мрежа да се присъединят и потребяват природен газ. Газоразпределителната мрежа е достигнала до райони „Младост“ и „Вл.Варненчик“, като предстои изграждането на основен колектор в посока Южна промишлена зона и Аспарухово. Към разпределителната мрежа на „Примагаз“АД са присъединени над 700 промишлени, търговски, обществено-административни потребители и битови потребители.

Намерението на дружеството е да направи природния газ достъпен за всички желаещи да станат част от семейството на ползващите природен газ, от всички видове сектори: промишлени, обществено-административни и битови, като чрез използването на съвременните технологии да бъде постигната висока надеждност и ефективност на производствените процеси, подобряване условията на живот и труд, при висока степен на опазване на околната среда.

„Примагаз“АД е първото дружество захранило битов потребител на природен газ в историята на гр.Варна. През 2002г. е направена първата битова газификация с пилотен проект реализиран на територията на район „Младост“ и „Вл. Варненчик“, кв.“Трошево“, блокове №10, №49, №50. Сред захранените обекти към момента са магазини на Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, Тех-ко, Мол Варна, Доверие –брико /Бриколаж/, Гранд Мол Варна, Практикер, като техния брой се увеличава непрекъснато.

През април 2021 г. „Аресгаз“ ЕАД става мажоритарен собственик на „Примагаз“АД.

Едноличен собственик на капитала на „Аресгаз“ЕАД е AcegasApsAmga S.p.A., част от групата на Holding Energia Risorse Ambiente S.p.А. (HERA), една от най-големите италиански ютилити компании.

HERA е създадена през 2002 г. в Италия, чрез обединение на редица дружества за обществени услуги. През годините компанията бележи забележителен растеж и развитие, превръщайки се днес в една от водещите в ютилити сектора. Развива дейности предимно в областите: Околна среда (събиране и рециклиране на отпадъци), Енергетика (разпределение и продажба на електрическа енергия и природен газ), Воден цикъл (водоснабдяване, канализация и пречистване). Със своите над 8 500 служители компанията ежедневно удовлетворява високите изисквания на повече от 3.5 млн. граждани.

ПРИМАГАЗ ДНЕС

712

Брой клиенти

Общ брой присъединени клиенти към мрежата на „Примагаз“ АД

< 57 км.

Изградена мрежа

Дължина на изградената от „Примагаз“ АД газоразпределителна мрежа

Визия и Мисия

Осигуряване на достъп на всички до екологично чистия и изгоден природен газ.

Като компания, предлагаща услуга от обществен интерес, ние отговаряме за ежедневните потребности на нашите клиенти. Чрез експертиза и високо качество на работа си поставяме за цел да допринесем за подобряване на качеството им на живот.

Our Mission

КАЧЕСТВО

„Примагаз“ АД има сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2015.
В приложения файл може да се запознаете с Политиката по качеството на „Примагаз“ АД.

Нашите ценности

Нашите клиенти са в центъра на дейността ни. Отнасяме се към всички по справедлив и равнопоставен начин и се стремим да постигнем най-висока степен на сигурност на снабдяването с природен газ и качество на обслужването.

КЛИЕНТЪТ НА ПЪРВО МЯСТО

Ние ценим нашите клиенти и за нас те са на първо място.

КОРЕКТНОСТ

Етичното и коректно поведение е предпоставка за мисията, която сме си поставили като компания.

ЕКИП

Екипната работа е в центъра на нашия успех. Ние високо ценим нашите служители и вярваме в тях и техните способности.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Професионалното и личностно развитие на нашите служители е важна задача за нашата компания.

How to Do Payroll And Avoid Mistakes

КАРИЕРИ

Искаш да станеш част от екипа?

Повече информация може да откриеш в страницата ни за кариери.