Клиентите на „ПРИМАГАЗ“ АД, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат природния газ по цени формирани на основание решения на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Цена за продажба на природен газ за потребителите на „Примагаз“ АД в сила от 01.12.2023 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. № Ц-13 от 01.04.2019 г. и Реш. № Ц-26 от 01.12.2023 г.

Потребителски групи Цена за разпределение
лева/MWh
без ДДС
Цена за разпределение
лева/MWh
с ДДС
Цена за снабдяване
лева/MWh
без ДДС
Цена за снабдяване
лева/MWh
с ДДС
Цена за крайни потребители*
лева/MWh
без ДДС
Цена за крайни потребители*
лева/MWh
с ДДС
Промишлени потребители 11.32 13.58 0.49 0.59 99.31 119.17
Обществени-административни и търговски потребители 23.51 28.21 0.55 0.66 111.56 133.87
Битови потребители 29.26 35.11 2.64 3.17 119.40 143.28

Цени за присъединяване за потребителите на „Примагаз“ АД

Утвърдени от КЕВР с Реш. № Ц-13 от 01.04.2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход Цена за присъединяване
/без ДДС/
Цена за присъединяване
/с ДДС/
Промишлени потребители
до 4,220 MW/час 4459.00 5350.80
до 10,550 MW/час
4938.00 5925.60
над 10,550 MW/час
5623.00 6747.60
Обществено-административни и търговски потребители
до 0,738 MW/час
3863.00 4635.60
до 4,220 MW/час
4655.00 5586.00
над 4,220 MW/час
4777.00 5732.40
Битови потребители 438.00 525.60

Ценоразпис на услугите, извършвани от „ПРИМАГАЗ“ АД.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.