Клиентите на „ПРИМАГАЗ“ АД, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат природния газ по цени формирани на основание решения на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Цена за продажба на природен газ за потребителите на „Примагаз“ АД в сила от 01.05.2024 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. № Ц-30 от 22.12.2023 г. и Реш. № Ц-11 от 01.05.2024 г.

Потребителски групи Цена за разпределение
лева/MWh
без ДДС
Цена за разпределение
лева/MWh
с ДДС
Цена за снабдяване
лева/MWh
без ДДС
Цена за снабдяване
лева/MWh
с ДДС
Цена за крайни потребители*
лева/MWh
без ДДС
Цена за крайни потребители*
лева/MWh
с ДДС
Промишлени потребители 12.38 14.86 0.72 0.86 67.80 81.36
Обществени-административни и търговски потребители 25.86 31.03 0.82 0.98 81.38 97.66
Битови потребители 32.54 39.05 5.94 7.13 93.18 111.82

Цени за присъединяване за потребителите на „Примагаз“ АД

Утвърдени от КЕВР с Реш. № Ц-30 от 22.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.

Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход Цена за присъединяване
/без ДДС/
Цена за присъединяване
/с ДДС/
Промишлени потребители
до 4,220 MW/час 4905.00 5886.00
до 10,550 MW/час
5432.00 6518.40
над 10,550 MW/час
6185.00 7422.00
Обществено-административни и търговски потребители
до 0,738 MW/час
4249.00 5098.80
до 4,220 MW/час
5121.00 6145.20
над 4,220 MW/час
5255.00 6306.00
Битови потребители 482.00 578.40

Ценоразпис на услугите, извършвани от „ПРИМАГАЗ“ АД.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.