ГАЗОВИ УРЕДИ

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

ПРЕПОРЪКИ

ГАЗОВИ КОТЛИ

Кои са най-важните характеристики, които са водещи при избора на котел? Естествено, мощността, която ни е необходима, функциите, които притежава котела и на последно място външния вид. Дали ще е стоманен или чугунен, скъп или евтин, важното е да задоволява нуждите ни.

Газовият котел във Вашия дом е източник на топлина и комфорт. Неговото предназначение е осигуряване на отопление и топла вода за цялото домакинство.

ВИДОВЕ ГАЗОВИ КОТЛИ

Предлаганите на пазара газови котли са в две основни модификации: едноконтурни и двуконтурни.

Изборът между едноконтурен и двуконтурен котел е фактически избор на начина за подгряване на битовата гореща вода – в проточен топлообменник или в отделен обемен газов бойлер.

Едноконтурните са предназначени само за отопление и се налага допълнително монтиране на газов бойлер, ако желаете да имате и гореща вода

Двуконтурните котли са предназначени за отопление и подгряване на битова гореща вода. Техните основни предимства са компактност и икономичност.

Икономичност

Основният параметър, определящ икономичността на котела, е неговият коефициент на полезно действие. Кондензните котли получават топлина от изгаряне на природния газ и са способни частично да оползотворяват топлината, образувана при кондензацията на водните пари, което позволява техния коефициент на полезно действие да достигне 100%.

Диапазон

Разликата между минимално възможната и максималната мощност на котела се нарича диапазон на мощността. Стойността на минималната мощност е важна с оглед на режима на работа през преходните сезони, когато потреблението е най-малко. По-ниска минимална мощност гарантира по-дълготрайна и по-икономична работа на котела. Максималната мощност, на която ще работи котела се изчислява на база размера на жилището и останалите фактори от термотехническа гледна точка.

Мощност

Мощността е количеството енергия, което котела отдава на водата вследствие на горивния процес. Най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим е: Каква мощност ни е необходима? Прецизното пресмятане на необходимата мощност включва извършването на пълни топлинни изчисления на сградата като цяло, отчитайки площта на жилището, неговото изложение и изолация. От получените резултати следва да се избере не само котелът, но и отоплителните елементи. Като ориентировъчна базова стойност се приема, че за едно средностатистическо българско жилище са необходими 100 вата мощност на квадратен метър при височина на тавана 2,8 метра, т.е. за жилищата с отопляема площ от 50 до 120 кв.м. са най-подходящи котли с мощност от 12 до 24кВт.

За определяне на необходимата мощност за нуждите на жилището ви от отопление и топло вода, е необходимо да се обърнете задължително към специалист. Нашият съвет е да не пренебрегвате , тъй като този избор влияе пряко върху консумацията на природен газ.

Модулация

Модулация се нарича техническата възможност на котела да променя своята мощност зависимост от необходимостта и потреблението. При липса на тази функция, котелът се включва и изключва всеки път, когато се достигнати настроените гранични параметри за температура на топлата вода. Това от своя страна води до намаляване на икономичността му и значително по-бързата му амортизация.

ГАЗОВИ КОНВЕКТОРИ

Конвекторите са отоплителни уреди, в които природния газ изгаря в горивна камера, чиито стени затоплят въздуха в помещението. Те се монтират в отопляваното помещение и се свързват директно с газовата инсталация.

Този тип газови уреди са за предпочитане, когато отоплявате малък брой помещения, тъй като могат да работят независимо един от друг. Мощността им се подбира според отопляваното помещение, а инвестицията е много по-малка от тази за газов котел и отоплителна инсталация.

ГАЗОВИ ПЕЧКИ И КОТЛОНИ

Газовите печки притежават множество предимства и набор от полезни и удобни функции, които увеличават удоволствието от готвенето. С тях спестявате време и енергия. Газовите уреди за готвене са над два пъти по-икономични, в сравнение с електрическите. Високата им ефективност се изразява в бързото и равномерно нагряване на съдовете, а контролът върху пламъка позволява прецизност и точност при управление на желаната от Вас температура.

Газовите печки и котлони са лесни за експлоатация и напълно безопасни, благодарение на вградената система за сигурност по време на готвене.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Подходяща инсталирана мощност на радиаторите

Мощността на отоплителната инсталация (радиаторите) трябва да отговаря на топлозагубите на жилището, т.е. монтираният котел трябва да е подбран съгласно инсталираната мощност (виж препоръка Iб).

При използване на кондезен котел отоплителната инсталация трябва да е оразмерена правилно, т.е. радиаторите трябва да имат по-голяма отдаваема площ. Тъй като КПД при кондензните газови котли зависи от температурния режим, за който е оразмерена отоплителната инсталация, КПД се повишава при по-ниски температурни режими – напр. 40/30 градуса температури на подаване/връщане и обратното. Въпреки това, КПД на кондензен котел е по-високо от КПД на конвенционален котел при монтирането им в аналогични високотемпературни отоплителни инсталации. При монтиране на кондензен котел във високотемпературна отоплителна инсталация е силно препоръчително той да работи с управление по външна температура. Управлението намалява температурата на подаване на котела при повишаване на външната температура, като по този начин котелът работи с по висок КПД.

Правилно оразмереният проект на отоплителната инсталация е гаранция за оптимален разход на енергия и лесен избор на подходящ газов котел за конкретното жилище.

Монтиране на преливен клапан под котела

Монтирането на термоглава във всяко помещение води до значителна икономия на енергия. При достигане на желаната температура във всички помещения, термоглавите затварят вентилите на отоплителните тела, при което е необходимо да се осигури минимален дебит за помпата на котела. Това се осъществява посредством преливен клапан, монтиран между подаването и връщането под котела.

Наличие на термоглави към радиаторите

Монтирането на термоглави на радиаторите позволява индивидуален контрол на температурата във всяко помещение, което предотвратява излишното прегряване на помещенията и води до значителна икономия на енергия.

В случай че използвате едновременно термоглави и седмичен програматор, следва да спазвате следното правило – в помещението, където е поставен програматорът, термоглавата трябва да е максимално отворена.

Не затваряйте напълно термоглавите на радиаторите в стаи, които не желаете да отоплявате. Това нарушава нормалният режим на работа на цялата отоплителна инсталация и газовия котел, което води до преразход на природен газ.

Наличие на конвекция на инсталираните радиатори

Отоплителните тела (радиаторите) не трябва да бъдат покривани (от мебели) или поставяни в ниши. Свободната циркулация на въздух около тях осигурява по-голяма ефективност.

ПРЕПОРЪКИ

Програматори и терморегулатори

За да постигнете по-висок комфорт на отоплението, както и за оптимизиране на разхода на енергия Ви препоръчваме използването на терморегулатори и програматори. С тези устройства можете да настроите отоплението в дома според Вашия ежедневен режим.
Съвременните програматори са снабдени с температурни датчици и WiFi връзка, които могат да бъдат управлявани както ръчно на място, така и от разстояние чрез мобилен телефон или таблет. С тях може да управлява дори и режима на производство на топла вода, така че винаги да разполагате с достатъчно количество.

Използването на седмичен програматор води до икономия, вследствие увеличаване ефективността на отоплителната система. Съгласно европейската директива за екодизайн (ErP) използването на програматор води до икономии на енергия. В зависимост от вида на програматора те са, както следва:
Стаен регулатор със седмична програма тип On/Off – 2%;
Стаен регулатор със седмична програма с PiD регулиране (отчитащо отклонението на зададената температура от реалната стайна температура) – 3%;
Регулатор по външна температура със седмична програма с PiD регулиране (отчитащо отклонението на зададената температура от реалната стайна температура) – 4%;
Регулатор с мултизонален контрол (регулатор предоставящ възможност за индивидуална настройка на температурата във всяко помещение) – 5%.

Настройката на програматора спрямо начина на живот и обитаване на помещенията води до значителна икономия. Всеки градус в по-малко на стайната температура води до икономия на гориво с около 5%. Респектовно, всеки градус в повече – до 5% по-висок разход.

Обитаемост

Вътрешните стени между отделните апартаменти не са топлоизолирани, и в случай че околните апартаменти не се обитават/отопляват към настоящия момент, това води до увеличаване консумацията на енергия с 10 до 15%. Най-отчетливо негативно влияние върху температурата в жилището оказват неотопляемите помещения под апартамента (общи части в сградата, гаражи и др.).

Дограма

Подмяната на старата дограма с нова, енергоспестяваща, намалява топлозагубите в жилището, респ. консумацията на енергия за отопление, с 10 до 15%.

Излолация

Поставянето на качествена изолация на сградата намалява топлозагубите в жилището, респ. консумацията на енергия за отопление, с 20 до 25%.
В случай че стените на жилището нямат изолация, поставянето на фолио зад радиаторите ще намали топлинните загуби на жилището.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.