Нови цени валидни от 01.04.2018 до 30.06.2018

Новите цени можете да видите тук.

Уважаеми клиенти уведомяваме Ви, че от 1 Февруари 2018 г. има промяна на цената на природния газ.

С решение № Ц–3 от 16.01.2018 г. на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.02.2018г. до 31.03.2018г.
Новите цени за 1000 нм3 природен газ са без включен ДДС и акциз, считано от 1 Февруари 2018 г., за клиентите на „Примагаз“ АД са: 
ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 489,27 лв.
ЗА ОБЩЕСВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИ - ПОТРЕБИТЕЛИ: 599,97 лв.
ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 668,17 лв.

 

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/

Решение КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res_c-3_18.pdfЦени на природния газ за периода 01.02.-31.03.2018г.
"ПРИМАГАЗ"АД
Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)
период на действие на цената компоненти на цената групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД
ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/хнм3) ОА&Т потребители   (лв/хнм3) БИТОВИ потребители   (лв/хнм3)
от 01.02.2018 до 31.03.2018 Природен газ по Договор №156(Булгаргаз) 352.65 лв. 352.65 лв. 352.65 лв.
цена за разпределение(Примагаз) 85.85 лв. 196.06 лв. 236.93 лв.
цена за снабдяване(Примагаз) 7.67 лв. 8.16 лв. 35.49 лв.
цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз) 4.62 лв. 4.62 лв. 4.62 лв.
достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз) 38.48 лв. 38.48 лв. 38.48 лв.
  ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3) 489.27 лв. 599.97 лв. 668.17 лв.
Обявените цени са без начисл. Акциз и ДДС


Уважаеми клиенти уведомяваме Ви, че от 1 Януари 2018 г., има промяна на цената на природния газ.

С решение № Ц-38 от 28.12.2017г., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.01.2018г. до 31.03.2018г.
Новите цени за 1000 нм3 природен газ, без включен акциз и ДДС, считано от 01 Януари 2018 г.,  за клиентите на „Примагаз“ АД, са както следва: 
За промишлени потребители: 587,46 лв.
За общесвено-административни - потребители:600,63 лв.
За битови потребители: 669,04 лв.

 След приключване на IV-то тримесечие на 2017г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност - 28,68 лв., за 1000 нм3.
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежата високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за IV-то тримесечие на 2017г., с допълнителна фактура през месец Януари 2018г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/.

Към цените.

Цени на природния газ за периода 01.10.-31.12.2017г.!
          
"ПРИМАГАЗ"АД
                                     Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)
Период на действие на цената Компоненти на цената Групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД
ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/хнм3) ОА&Т потребители   (лв/хнм3) БИТОВИ потребители   (лв/хнм3)
от 01.10.2017 до 31.12.2017 Природен газ по Договор №156(Булгаргаз) 343.22 лв. 343.22 лв. 343.22 лв.
Цена за разпределение(Примагаз) 86.13 лв. 196.72 лв. 237.80 лв.
Цена за снабдяване(Примагаз) 7.67 лв. 8.16 лв. 35.49 лв.
Цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз) 4.62 лв. 4.62 лв. 4.62 лв.
Достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз) 25.91 лв. 25.91 лв. 25.91 лв.
  ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3) 467.55 лв. 578.63 лв. 647.04 лв.
  Обявените цени са без начисл. Акциз и ДДС      

25.09.2017 г. - Важно съобщение!

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Примагаз“ АД, Ви уведомява, че в изпълнение на чл.359 от Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите на природен газ, ще се проведе периодичен технически преглед с изпитване на якост и плътност на газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД, в участъци захранващи следните райони:

„Възраждане“ I, „Възраждане“ II, „Възраждане“ III – ул. „Поп Димитър“, „Възраждане“ IV, СО „Планова“, СО „Кочмар“,  кв.“Победа“, ж.к „Конфу“.

Това налага прекъсване на газоподаването за периода от 00:00 часа на 07.10.2017г. до 00:00 часа на 08.10.2017г.

Аварийните екипи на Дружеството ще се отзовават на всички постъпили обаждания.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 

Аварийни номера:

0886 701 598
0887 791 395
0889 309 409
0886 434 245

07.07.2017 г. - Действащи цени на природен газ от 1.07.2017 г.

Новите цени мoжете да видите раздел "цени". Тук.

12.02.2016 г. - Плащане през ePay.bg и във всяка каса на Изипей.

Вече можете да заплащате сметките си за потребен природен газ към „Примагаз“ АД на всички каси на Изипей в страната и през ePay.bg. Единствено е необходимо да знаете абонатния си номер във Примагаз АД. За получаване на абонатен номер, моля свържете се с нас на телефон: 052 578 161; 0885 355 486 или на e-mail: primagas@abv.bg Пълен списък на офисите предлагащи услугите на Изипей АД, може да видите тук: Офиси.

01.01.2016 г. - Нови цени.

Цени.

21.12.2015 г. - Офис Младост преостановява работа.

 

Уважаеми клиенти,
считано от 22.12.2015г.  "Офис Младост"
кв. "Трошево" бл. 10А (до район "Младост" ) преустановява работа.
Заплащането на потребен природен газ
може да заплащате в останалите офиси на “Информационно обслужване” АД клон Варна:

 


Наименование

Местонахождение

1

Офис Аспарухово

бул.Народни будители №2

2

Офис ВОС

площад Независимост

3

Офис Община

бул.Осми приморски полк №43

4

Офис Далкия

ул.Ян Хуниади №7

5

Офис Маркет

ул.Цар И.Срацимир №2

6

Офис ВиК

ул. Прилеп №33

7

Офис Приморски

ул.Ген.Колев №91

8

Офис е–Регион

ул.Съборни №15

9

Офис Оборище

ул.Оборище №13а

10

Офис Чаталджа

ул.Печ (до бл.1)

11

Офис ИО

бул.Сливница  №191

12

Гр.Провадия

ул.М.Сапарев №14

01.10.2015 г. - Нови цени.

Цени.

17.07.2015 г. - Важно съобщение.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

 

             В изпълнение на чл. 359 от “Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ на 1 Август 2015 г., в периода от 00:00 часа до 12:00 часа, ще се проведе периодичен технически преглед с изпитване на якост и плътност на главно стебло на газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД. Газоподаването ще бъде прекъснато в следните райони:

  • Западна промишлена зона /ЗПЗ/;
  • ж.к. „Трошево“,
  • ж.к. „Иван Рилски“

 

Присъединените потребители към газопреносната система, които ще бъдат засегнати от периодичния технически преглед са уведомени своевременно.

 

            Аварийните екипи на Дружеството ще се отзовават на всички постъпили обаждания.
                
Аварийни номера:

            0886/ 701 598
            0887/ 791 395
            0889/ 309 409
            0886/ 434 245

 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

                                                                                                                               
гр. Варна
17.07. 2015 г.

01.07.2015 г. - Действащи цени на природен газ от  1 Юли 2015 г.

С Решение No Ц –20 от 26.06.2015 г., за за изменение на цените на природен газ Комисия за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за IІI–то тримесечие на 2015 г., считано от 01.07.2015 г.:
 „Газоразпределителните и газоснабдителните дружества, адресати на Решение No Ц –20 от 26.06.2015 г., следва да прилагат утвърдените им от КЕВР цени, считано от 01.07.2015 г. (до извършването на следващ регулаторен преглед, респективно до утвърждаването на нови цени.

Утвърдени са цени за снабдяване и разпределение на природен газ за клиенти присъединени към газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД:


Група потребители

Цена за 1000 нм3, лева

 

без ДДС

с ДДС

 

 

 

Промишлени

578,06

693,67

ОА и търговски

689,14

826,97

Битови

757,55

909,06

 

 

 

Продажна цена на "Булгаргаз"

484,26 лв. / 1000 нм3 без ДДС

 

Група потребители

Надценка, лв.

Цена за 1 КВтч.

 

без ДДС

в т.ч. пренос и разпред.

в т.ч. снабдяване

с ДДС

лв. с ДДС

 

 

 

 

 

 

Промишлени

93,80

86,13

7,67

112,56

0,06440

ОА и търговски

204,88

196,72

8,16

245,86

0,07677

Битови

273,29

237,80

35,49

327,95

0,08439

 Решението може да видите Тук.

 

26.06.2015 г. - ОБЯВЛЕНИЕ.

ОБЯВЛЕНИЕ
от
„ПРИМАГАЗ“ АД газорапределително дружество на територията на кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ в състава на община ВарнаВ съответствие с чл. 40 (1) от Наредбата за регулиране на цените на природния газ „Примагаз“ АД Ви информира, че с Решение № Ц-19 от 15.06.2015 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2015 г. са утвърдени следните пределни цени за пренос, разпределение и снабдяване с природен газ на клиенти, присъединени към газорапределителната мрежа по групи потребители както следва:

1. Пределни цени /без ДДС/ за пренос и разпределение на природен газ по газоразпределителната мрежа:

1.1 Промишлени потребители – 86,13 лева/1000 нм3 (9,26 лв./MWh).
1.2 Обществено-административни и търговски клиенти – 196,72 лева/1000 нм3 (21.14 лв./MWh)
1.3 Битови потребители – 237,80/1000 нм3 (25.56 лв./MWh)


2. Пределни цени/без ДДС/ за снабдяване с природен газ на клиенти, присъединени към газорапределителната мрежа:

2.1 Промишлени потребители – 7,67 лева/1000 нм3 (0.82 лв./MWh)
2.2 Обществено-административни и търговски потребители – 8,16 лева/1000 нм3 (0.88 лв./MWh)
2.3 Битови потребители – 35,49/1000 нм3 (3.81 лв./MWh)

Решението може да видите ot Тук.

24.05.2015 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

На датата 24 май отбелязваме един от най значимите празници – Деня на българската просвета и култура. На този ден в България се отдава почит на българската просвета, култура и създаването на глаголицата от Солунските братя Кирил и Методий.

Чрез гениалното и оригинално сътворяване на нова писменост, Кирил и Методий допринасят не само за разпространяването на евангелското слово сред народите със своеобразна култура, но и за осъществяването на радикална промяна в начина им на живот.

Двамата братя превеждат на разбираем език свещените книги, като по този начин полагат литературните основи на съответните национални езици. Старобългарската писменост става основа за формирането на националните славянски литератури. Чрез пренесената от християнския Изток на Запад светлина св. братя се превръщат в константи на цялата православна славянска книжнина. Затова те са наречени съвсем справедливо не само славянски апостоли, но и културни творци.

Честит празник!

21.05.2015 г. - Св. Константин и Елена.

Това е денят на игрите по огън (нестинарството), запазени и досега в някои райони, но почти само като атрактивно представление.

Празникът започва няколко дни преди денят на св. Константин и Елена - със събиране на средства за общ курбан, а също и за почистване и поправяне на изворите и кладенците на селото.

На мегдана предварително е приготвена и голяма клада от няколко товара дърва. Вечерта те се запалват, а междувременно всички са се събрали около кладата и слушат ритъма на ритуалния тъпан, по-късно - и хороводните мелодии, предназначени за обреда.

Когато огънят стихне, останалата жарава (живите още въглени) се разстилат в кръг. Около тях се извиват хората, а начело се носят иконите на св. Константин и Елена.

В жаравата влизат боси нестинарите; това са само прихванатите, откъсналите се от околния свят, и най-често са жени. Те са като че ли в несвяст, в унес. Вярва се, че иконата на светеца, която държат, ги запазва от огъня. В това състояние нестинарите понякога изричат пророчески думи, гадаят бъдещето или общуват с умрели предци. Трансът и ритуалният им танц траят няколко минути.

След нестинарските игри всички се събират на общата трапеза с приготвения курбан. В по-голямата част от българската етнотеритория на този ден моми и момци връзват люлки и се люлеят. Вярва се, че харесаната на 21 май мома ще бъде добра домакиня и ще роди много момчета. На курбана се събира цялото село (махала), а именниците посрещат гости.

Честит имен ден на всички именници!
Бъдете здрави, смели и борбени
в осъществяването на своите мечти!
Бъдете щастливи и обичани!

11.05.2015 г. - На 11 май отдаваме почит към двама изключително духовни мъже, които оставиха не само на България, но и на Европа едно уникално духовно богатство.

На 11 май завършили земните дни на по-големия от двамата братя Свети Методий.

Светите братя Кирил и Методий и тяхното дело ни извежда по пътя към възвишеното и към духовното.

Делото на Светите солунски братя дава огромен тласък за развитие на славянството и върху цялата европейска цивилизация.

През 1980 г. Свети папа Йоан Павел ІІ провъзгласи Светите равноапостоли Кирил и Методий за покровители на цяла Европа.

Това е изключително достоен израз на преклонение и на признание към дело на Св. Св. Кирил и Методий като епохално и заслугата на малка България за неговото съхраняване през вековете.

Св.Св. Кирил и Методий представят готовата азбука пред владетеля.

На 11 май православната църква почита паметта на Светите братя Кирил и Методий, свързано с успението на Свети Методий, докато празникът 24 май е светски и е посветен на славянската писменост, на българската култура и просвета.

Честит Имен Ден!

03.04.2015 г. - Действащи цени на природен газ от 1 Април 2015 г.

С Решение No Ц –13 от 30.03.2015 г., за за изменение на цените на природен газ Комисия за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за IІ–ро тримесечие на 2015 г., считано от 01.04.2015 г.:

Газоразпределителните и газоснабдителните дружества, адресати на Решение No Ц-13 от 30.03.2015 г., следва да прилагат утвърдените им от КЕВР цени, считано от 01.04.2015 г. (до извършването на следващ регулаторен преглед, респективно до утвърждаването на нови цени.

Утвърдени са цени за снабдяване и разпределение на природен газ за клиенти присъединени към газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД:

Група потребители

Цена за 1000 нм3, лева

 

без ДДС

с ДДС

 

 

 

Промишлени

612,69

735,23

ОА и търговски

708,96

850,75

Битови

780,71

936,85

 

Продажна цена на "Булгаргаз"

523,72 лв. / 1000 нм3 без ДДС

 

Група потребители

Надценка, лв.

Цена за 1 КВтч.

 

без ДДС

в т.ч. пренос и разпред.

в т.ч. снабдяване

с ДДС

лв. с ДДС

 

 

 

 

 

 

Промишлени

88,97

79,19

9,78

106,76

0,07022

ОА и търговски

185,24

175,04

10,20

222,29

0,08126

Битови

256,99

233,86

23,13

308,39

0,08948

 Решението може да видите тук.

 

05.03.2015 г. - Правим газов коридор с Румъния и Гърция.

България, Румъния и Гърция се договориха за изграждането на съвместен вертикален газов коридор. Това стана на енергийна среща в резиденция „Бояна”, на която присъстваха представители на страните, засегнати от спирането на проекта „Южен поток”. В срещата се включи зам.-председателят на ЕК и еврокомисар по енергийните въпроси Марош Шефчович, както и колегата му Мигел Канете. Решението на балканските държави е свързано със стремежа за по-бързо свързване на газопроводните системи в Централна и Източна Европа с останалата част от континента. Група на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа са категорични, че е необходимо източниците, доставчиците и пътищата на доставките на синьо гориво да са разнообразни. Една от първите стъпки за постигането на това е именно създаването на вертикалния коридор, като интерконекторна връзка, която да пренася природен газ от Гърция към България и оттам към Румъния и Сърбия. Енергийният министър Теменужка Петкова покани представителите на Румъния, Гърция и Унгария на среща за предприемане на конкретни стъпки по осъществяването на проекта в края на март, когато се очаква Унгария да обяви дотогава дали ще се включи в създадената за целта специална подгрупа. На срещата освен Групата на високо равнище бяха създадени две подгрупи - на политическо и на експертно ниво, които ще работят за диверсификацията в региона, включително за финансиране по плана „Юнкер” на всички проекти от общ интерес.

Шефчович отбеляза, че европейските страни трябва да покажат, че могат да работят заедно за постигане на по-добра свързаност помежду си. Канете пък подчерта, че за да се постигне независимост на региона, ключова роля има развитието на Южния газов коридор и свързването на Европа с него, както и разработването на местни находища в Черно море, на което залага премиерът Бойко Борисов, и развитието на терминалите за втечнен природен газ. Борисов от своя страна лансира идеята за изграждане на газов хъб в България. Той бе категоричен, че страната ни има потенциал да бъде своеобразен разпределителен център на доставките за Югоизточна Европа и ЕС. Разполагаме с добре проектирана национална газопреносна мрежа, газохранилище и собствени залежи на газ и нефт, които се разработват в момента. България е една от страните в ЕС, които са най-силно заинтересовани от сигурността на енергийните доставки и диверсификацията на източниците. През зимата на 2008 година България бе страната, която най-силно пострада, когато Русия спря газовите си доставки за Европа през Украйна. Оттогава е решена да не допуска подобен риск. За българското правителство приоритет е както изграждането на интерконекторни връзки с нашите съседи Гърция, Румъния, Турция и Сърбия, така и разработването на нашите собствени находища на газ в Черноморския шелф, подчерта Борисов.

Необходимата инвестиция за изграждането на газов хъб в България е 2,2 млрд. евро. При евентуално реализиране на проекта ще бъдат прокарани 844 км нови тръби. Отделно са нужни още 140 млн. евро за модернизиране на вече съществуващите. В презентация на международната среща в резиденция „Бояна” като предимство на България за изграждане на газовия хъб беше посочено географското разположение на страната, добре проектиранaта национална газопреносна мрежа, балансираната с транзитна система с газохранилище, добивът на нефт и газ в региона, както и ниското й вътрешно потребление и изгодните цени на строителството.

04.03.2015 г. - Намаляват разходите на ток на 10 детски градини във Варна с еврофинансиране.

10 детски градини във Варна - ОДЗ №16 „Българче“, ОДЗ №13 „Детска радост“, ЦДГ №15 „Гълъбче“, ЦДГ №38 „Ян Бибиян“, ОДЗ №1 „Маргаритка“, ЦДГ №35 „Незабравка“, ЦДГ №2 „Пламъче“, ОДЗ №5 „Славейче“, ЦДГ №13 „Звездичка“ и ОДЗ №2 „Д-р Петър Берон“, ще повишат своята енергийна ефективност при одобрен проект, внесен преди ден от експерти на община Варна в Министерството на енергетиката. Той е по отворената грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяемата енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е на стойност 428 638,11 евро, (838 343,27 лв), а дейностите, които са заложени в проектното предложение, са за въвеждане на системи за автоматично регулиране на топлината и промяна на горивната база, с оглед преминаване от промишлен газьол към природен газ. След предприемане на мерките за енергийна ефективност в десетте детски заведения, се очаква намаление на потреблението на енергия в размер на 270.40 MWH годишно, а спестените емисии на въглероден диоксид в атмосферата са 197,99 t CO2 за година, обясни Ани Николова, директор на дирекция „Европейскии национални оперативни програми“.

28.02.2015 г. - Тодоров ден.

Тодоровден е един от първите пролетни празници в народния календар. Отбелязва се в първата събота след Сирни Заговезни. Познат е още като "Конски Великден", защото се празнува най-вече за здравето на конете. В православния календар има общо шестима светци, носещи името Тодор, но в народното съзнание не се прави разлика между тях и се почита Св. Тодор в нарочен ден, който е подвижен, според Великден – първата събота от поста. Макар и не толкова голям светия покровител – като Св. Георги, Св. Димитър, Св. Николай, все пак Св. Тодор заема важна част от народните обичаи и е важен за всички пролетни ритуали, за смяната на зимата с пролетта и свързаното с нея плодородие. Според народните представи на този ден Св. Тодор обхожда на своя кон пролетното поле да провери растат ли посевите, сетне забива копието си в земята, връзва за него коня, съблича девет кожуха и отива при Бога, за да моли за лято. Затова народът свързва Тодоровден най-вече с надеждата за плодородие.
Обичаите на този ден се разпределят между жените и мъжете. Централно място заемат младите булки, които започват да се наричат невести и получават правото да месят хляб в мъжовата къща. Изпеченият от тях обреден хляб, с формата на кон или подкова, се маже с мед и по него се залепва варена царевица. Хлябът се проверява от свекървите и от него се раздава на близките. Този ритуал е важен за сближаването между снахите и свекървите и за приемането на младите булки в семейството. От обредния хляб се слага в яслите на конете, да са здрави и да има приплод. Докато раздават хляба на някои места в България, жените дори подскачат и цвилят като кон, за да са плодовити кобилите. Бабите стрижат за първи път след зимата децата, затова на някои места се казва „ остриган като магаре през март”. Младите момичета мият косите си с вода, в която има сламки от яслите на конете, за да са лъскави и здрави косите им като конските гриви, после изливат водата след конете, които поемат към определеното за кушиите място. Именно кушиите заемат централно място на Тодоровден. Докато жените изпълняват своите ритуали, мъжете се подготвят за надбягването с коне. Мъжете стават още в зори, сресват и кичат най-хубавите си коне с шарени конци, мъниста и пискюли. На някоя просторна поляна вече е премерено и маркирано трасето на надбягването, цялото село се е събрало за напрегнатото зрелище. След надбягването, на което печели най-бързият, следва награждаването – торба хубав зоб, венец, който момите са изплели и не на последно място – всеобщото уважение и признание. Конниците и победителят правят почетна обиколка из село, съпроводена с благословия от стопаните. А сетне първенецът дава почерпка в своя дом. Както му е редът, всичко завършва с хоро, вцентъра на който са ездачите.

Празничната трапеза е от пита, супа от леща, гъбена чорба, картофи, варена царевица.

Именници са Тодор (Божи дар), Тодора, Теодора, Теодор, Тошо, Божидар, Божидара, Божанка, Дарина, Божо, Дара, Дарко, Дора, Дорка, Дарка, Доротея

16.10.2014г. - Действащи цени на природен газ от 1 Октомври 2014 г.

С Решение № Ц-015 от 26.09.2014 г., за изменение на цените на природен газ считано от 01.10.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за снабдяване и разпределение на природен газ за клиенти присъединени към газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД. Решението може да видите тук: Тук.

16.10.2014г. - Действащи цени на природен газ от 1 Октомври 2014 г.

С Решение № Ц-015 от 26.09.2014 г., за изменение на цените на природен газ считано от 01.10.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за снабдяване и разпределение на природен газ за клиенти присъединени към газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД. Решението може да видите тук: Тук.

04.09.2014г. - МЕТОДИКА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ МРЕЖАТА.

Проектът на методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи обещава повече прозрачност и ще способства за либерализирането на газовия пазар, което е едно от изискванията на ЕК. Това бе отбелязано в общественото обсъждане по темата.

Като цяло предлаганата методика ще увеличи прозрачността и ще направи тарифите за ползвателите на газопреносната мрежа недискриминационни. Те ще се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Така цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние.

“Тази методика въвежда един нов модел в нашата мрежа и дейността като цяло. Този модел е съобразно изискванията на европейското законодателство. Методиката изцяло покрива тези изисквания на европейското законодателство и дава един много честен подход и начин за разпределяне на разходите чрез заплащане на съответните тарифи от страна на ползвателите на газопреносната мрежа”, заяви при представянето на методиката изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Кирил Темелков.

Методиката има ясен, детайлен, регламент – очаква се в бъдеще да има една много по-голяма прозрачност и по отношение на дейността на “Булгартрансгаз”, и по отношение на това ползвателите много добре да разбират каква цена заплащат при ползването на услугите на мрежата.

“Най-същественото в методиката е, че в нея двете мрежи – националната и транзитната – се третират като една обща система, върху която е внедрен входно-изходният тарифен модел. Това означава, че достъпът чрез линии за плащането на тарифите при ползването на мрежите вече ще се разглеждат като единна система от нашето дружество”, обясни Темелков.

Документът въвежда и така наречената двукомпонентна тарифа, т.е. имаме компонента за капацитет и компонента за пренос.

“Това дава възможност за едно много по-оптимално управление на газопреносната мрежа и много по-прозрачно и дългосрочно резервиране на съответните входни и изходни точки от страна на ползвателите на мрежата или на техните клиенти”.

Методиката дава възможност да се дефинира определена зона с входни и изходни точки с единна тарифа.

“На базата на това нещо на територията на страната всички изходни точки ще бъдат терефирани на изход по един и същи начин”.

Така газ, който влиза от една входна точка, независимо до кой клиент ще достигне, той ще плати една и съща цена за пренос до тази точка.

Методиката дава много добри условия за бъдещото развитие на пазара, създавайки условия ползвателите на мрежата да обменят количества във всяка една точка на мрежата и да могат да заплащат точно тези разходи, докъдето ще се извърши самата доставка.

Председателят на ДКЕВР Боян Боев заяви, че приемането на методиката е една от стъпките, които ще отвори пазара на природен газ през 2015 г., а това е наше задължение. Тогава всичко ще се определя – както на пазара на електрическа енергия, така и на пазара на природен газ – по съвсем друг модел, включително цените, информира БГНЕС.

03.09.2014г. - ДОРИ С НОВИЯ АКЦИЗ ПРИРОДНИЯТ ГАЗ Е НАЙ-ЕВТИН ЗА БИЗНЕСА.

С не повече от 2% ще се увеличи крайната цена на природния газ за индустрията от 1 януари 2014 година, в случай че Народното събрание приеме подготвения от Министерството на финансите проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Така крайните потребители на синьото гориво в стопанския и административния сектор ще плащат средно 11.2 стотинки за киловатчас енергия, в зависимост от тарифния си план. Увеличението не се отнася за газифицираните домакинства.

Дори с по-висока крайна цена, природният газ остава най-конкурентното гориво за индустрията. За сравнение стопанските и административни потребители, които използват ток за своята дейност, заплащат двойно – 23,3 стотинки на киловатчас, при нафтата цената е 22,7 стотинки, с пропан бутан – 20,3 стотинки, а с мазут – 17,2 стотинки.

21.08.2014г. - Уведомление.

"Примагаз" АД уведомява своите клиенти, че на интернет страницата на дружеството: http://www.primagas-bg.com/ на 22.08.2014 г. е публикуван проект на новите Общи условия за продажба на природен газ на битови потребители на Примагаз АД . Предложения, бележки и коментари по проекта могат да бъдат изпращани на е-майл адреса на дружеството: info.primagas@fimm.com, както и по пощата на адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Курчатов“ 1, ет. 3, офис 9-10 в срок до 14.09.2014 г. Обществено обсъждане на проекта на Общите условия ще се проведе на 16.09.2014 г. от 11.00 часа в офиса на "Примагаз" АД в гр. Варна, ул. „Акад. Курчатов“ 1, ет. 3, офис 9-10, на което могат да присъстват всички заинтересовани лица, както и сдружения на потребители.

01.07.2014г. - Гюнтер Йотингер: ЕС не е против “Южен поток”.

Европейският съюз не е против “Южен поток”, строителството на газопровода е прекратено временно. Това заяви еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер.

Той допълни, че за Съюза са приемливи всички елементи от инфраструктурата за доставка на газ в Европа. Според него “Южен поток” е допълнение, а не нов източник. Заради това официалната позиция на Брюксел за проекта е неутрална. Относно България, еврокомисарят коментира, че споразумението ни с Русия поражда въпроси в областта на екологията, правилата на вътрешния пазар и антимонопола.

30.06.2014г. - Total търси изпълнител за сондажи в Черно море.

Българският клон на френската компания Total обяви в понеделник обществена поръчка за два проучвателни сондажа на територията на газовото находище "Хан Аспарух" в Черно море. Прогнозната стойност е около 100 млн. лева, ако се съди по гаранцията за участие от 1 млн. лв., която по закон е до 1% от цената на поръчката. Към момента това е най-скъпият етап от процедурата по проучване на залежите в "Хан Аспарух", където по първоначални оценки има между 42 и 84 млрд. куб.м природен газ.

През 2012 г. консорциум между Total, OMV и Repsol подписа договор с държавата за проучване на едно от най-перспективните находища в дълбоките води на Черно море като плати рекорден бонус от 40 млн. евро.

Инвестицията в подготвителни дейности ще е от порядъка на 400-500 млн. евро. Първият етап – сеизмичните проучвания, приключиха по-рано тази година, като тази част от проекта се ръководеше от "ОМВ офшор България" (местният клон на австрийския участник в консорциума). Подготовката и реализацията на проучвателните сондажи се поема от Total, като компанията с най-голям опит в тази дейност. "Тотал Е&П България" вече обяви четири поръчки близо 10 млн. евро за доставка на оборудване и услуги, свързани с подготовката на сондажите. Те са за доставка на тръбни елементи за нефтен сондаж, кондукторни колони и системи на обсадна колона.

Сега компанията търси доставчик на платформа за двата проучвателни сондажа. Те ще бъдат направени в участък, където дълбочината на морето се очаква да е около 2000 метра, а самите сондажи ще достигнат дълбочина около 7000 метра. Първият е Полшков-1 и е планиран за пускане в средата на 2015 г. Ако проучването се окаже успешно ще бъде изграден втори, чиято цел е да потвърди резултатите и да даде по-пълна представа за залежите в "Хан Аспарух". Наскоро от OMV коментираха, че залежи най-вероятно са в в дълбоководните зони на находището. Блокът е с площ 14 хил. кв.м и започва на около 80 км отбрега,а дълбочината му варира между 100 и 2200 метра.

Състезание за малцина

Изискванията към кандидатите са да имат оборот от 750 млн. щатски долара за последните три години, както и да са изпълнили (и приключил) поне един договор за сходни дейности: морски сондаж, с около 2 км дълбочина на водата и 7 км дълбочина на сондиране. Цената и техническото предложение имат еднаква тежест при избора на изпълнител. Оферти се набират до 14 юли тази година.

В световен мащаб има ограничен брой компании с опит в проучвателните сондажи, а още по-малко са тези с опит в района на Черно море. Според източници от бранша именно компаниите с платформи или интерес за развитие на дейността си в региона ще явят в процедурата.

Любопитен детайл в историята е и оттеглянето на няколко големи компании за проучване и добив на нефт и газ от преговорите за разработване на находища в Черно море заради анексирането на Крим от Русия. В последните месеци Shell и Exxon Mobil обявиха, че прекратяват преговорите за Кримския шелф, започнати по-рано от украинското правителство. Това ще са и първите компании с интерес към поръчката в България, коментират запознати.

Източник: Тук.

27.06.2014г. - Кони Хедегор: Нужни са инвестиции и реформи в сектор енергетика.

България е сред държавите с най-висока зависимост на енергийните доставки от Русия, с най-висок търговски дефицит, както и е начело на класацията по най-енергийно неефективна икономика.

Затова са нужни масирани инвестиции и сериозни реформи в сектор енергетика. Това заяви еврокомисарят по въпросите на климата Кони Хедегор, която участва в публична дискусия относно целите на ЕС в областта на околната среда и енергетиката до 2030 година.

Ако някоя държава трябва масирано да инвестира в енергетиката си, то това е България, смята еврокомисар Хедегор.

Трябва да се направят реформи, за да се повиши ефективността, да се повиши сътрудничеството със съседните държави.

Знам, че българите плащат високи цени за енергията, но най-евтината енергия е тази, която не плащате – спестената енергия – необходимо е да се фокусирате точно върху това, счита еврокомисарят.

Кони Хедегор съобщи данни от доклад на ЕК, според който високите цени на енергията в Европа се дължат на различни фактори, сред които зависимостта й от внос, липсата на свързаност между отделните енергийни системи.

Това, което учуди всички в доклада бе, че в страните от ЕС с най-висок дял на производство на енергия от ВЕИ, общите разходи за производство на енергия са спаднали, каза Хедегор.

Еврокомисарят посочи, че до октомври трябва да бъде постигнато споразумение за енергийна стратегия на Европа до 2030 г. Предвижда се до 2030 г. да бъдат намалени с 40 процента въглеродните емисии, произведени от домакинствата, а до средата на този век развитите държави да намалят с до 80% вредните емисии спрямо 1990 г.

До 2030 г. трябва има и цел за дял на енергията от ВЕИ в рамките на 27% от брутното енергийно потребление, посочи Хедегор. Тя добави, че в много страни върви дискусия дали да се развива ВЕИ секторът, но според нея след като веднъж сме приели да развиваме зелено производство при високи цени би било жалко да се откажем сега, когато цените на инвестициите във ВЕИ започват да падат.

Относно целите на ЕС до 2030 г. за 40% по-малко емисии и 27% дял на възобновяемите източници в енергийния микс, стана ясно, и, че Министерски съвет е подписал документ, с който решава, че ще се противопостави на приемането на тези цели, както и на определянето на задължителни цели за държавите членки.

Георги Стефанов от от WWF-България и Коалиция за климата каза, че WWF се обявява дори за още по-стриктни от посочените цели, а именно: 40% по-малко енергоконсумация, 45% енергия от възобновяеми източници и 55% редуциране на въглеродния диоксид.

„България като южна страна има изключително голям капацитет да развива ВЕИ и да подобрява енергийната си ефективност”, каза Меглена Русенова от Българска фотоволтаична асоциация.

Тя подчерта, че сега цената на „зелената” енергия се плаща само от потребителите на регулирания пазар и обобщи, че енергийната зависимост „струва най-скъпо на най-бедната държава в Европейския съюз“.

Борислав Сандов от Коалиция за климата пък заяви, че в ПРСР няма да продължат да се подпомагат ВЕИ централи с изключение на тези, които произвеждат биогаз. Сандов посочи, че докладът за постигнатите ВЕИ цели у нас, който страната ни е предоставила на ЕК, се основава на недостоверни, прогнозни данни.

Европейският комисар изрази позицията, че „по-енергийно независима Европа е по-конкурентоспособна Европа”, а това е и основата за създаване на нови работни места. Инвеститорите се нуждаят от сигурност, подчерта Кони Хедегор:

„Ако Вие като инвеститор нямате предсказуемост, как ще инвестирате”.

Източник: Тук.

26.06.2014г. - Великов: „Южен поток“ ще се отрази положително на икономическото развитие на Област Варна.

Реализацията на проекта „Южен поток“ ще се отрази положително на икономическото развитие на Област Варна. Това каза пред Радио „Фокус” – Варна Иван Великов, областен управител на Варна. Иван Великов коментира, че цялата ни страна, в това число и област Варна е в икономическа криза. В този смисъл, притокът на свежи пари, каквито ще бъдат инвестирани в България, по реализацията на „Южен поток”, ще допринесе за излизането от икономическата криза и ще е стимул за икономиката. „Не бива да забравяме, че 3,5 млрд. евро са една изключително значителна сума, не само за бюджета на Варненска област, но и като цяло за Републиканския бюджет”, заяви областният управител. Той коментира впечатленията си от срещите с българския бизнес, който е с положителни нагласи към проекта. По негови думи, фирмите очакват да получат възможност да се включат в проекта по спомагателните и логистични дейности и по този начин да реализират съответните печалби. Иван Великов припомни, че реализацията на проекта ще разкрие 5000 нови работни места у нас.

Иван Великов подчерта и основното значение на „Южен поток”, а именно, че България ще има гарантирана доставка на газ, тъй като ще бъде първата страна след Русия и няма да бъде повлиявана от кризите в други страни. „Южен поток” ще даде на България и по-ниска цена на газа, което прави проекта изключително важен за страната ни. Областният управител на Варна изрази надежда, че ще бъде намерено конструктивно решение в спора за съответствието на „Южен поток“ с европейското законодателство.

Източник: Тук.

25.06.2014г. - Американска фирма ще търси газ в Добруджа.

Американската компания "Парк плейс енерджи" е получила разрешение за търсене на нефт и газ във "Вранино блок 1-11", който е в Добруджа. На сайта си компанията съобщава, че е подписала с българското министерство на икономиката договор за лиценз.

От ведомството уточниха, че става въпрос за разрешение за търсене и проучване. То е за 5 години с опция за удължаване с още 5 г. При доказване на търговско откритие, е компанията ще кандидатства за концесия за 35 г.

Предварителните оценки за наличието на газ в добруджанското въглищно находище са за 7 млрд. куб. м, каза вчера за "24 часа" газовият експерт Христо Казанджиев. Компанията от Далас всъщност прави над 220 сондажа в Добруджа от 60-те до 80-те години на миналия век. Последният е бил през 2005 г., съобщава "Парк плейс енерджи" на сайта си. Той е потвърдил наличието на многобройни зони с газ. От съществуващите сондажи 120 се намират в този блок и достигат до въглищните пластове на дълбочина между 1200 и 2500 метра.

През миналия век този район е бил проучван, но най-вече дали могат да се добиват въглища по минен способ. Установено е, че въглищните пластове са на голяма дълбочина.

От "Парк плейс енерджи" заявяват, че няма да използват хидрофракинг при проучването и при добив на природен газ. "Нашият план е да правим в малък радиус сондажи в хоризонтална посока през въглищните пластове, като така ще позволим на газа да изтича към повърхността през мрежа от странични разклонения по естествен път", пишат още от компанията.

Източник: Тук.

24.06.2014г. - Световни специалисти: Мръсният въздух в България води до рак.

Замърсяването на въздуха, който дишаме с фини прахови частици и токсични газове (азотен окис, серен двуокис), са причина за високата честота на Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма и белодробен рак сред българското население. Тези тревожни дати бяха представени на Петия конгрес на Българското дружество по белодробни болести, който се проведе в София.

На него присъстваха над 350 специалисти по белодробна медицина от целия свят, които бяха единодушно очераха неприятната тенденция. Водещите лектори от Европа бяха от Великобритания, Германия, Италия и Швейцария.

Българското участие протече с представянето на най – нови данни за честотата на ХОББ в България – 15% от населението над 40 годишна възраст; над 50% от лицата с рисков фактор за развитие на болестта, като тютюнопушене, работа във вредна среда, чести инфекции и др. Охарактеризирана бе голяма група пациенти с ХОББ по отношение протичането на болестта, използваните медикаменти, спазването на Националните препоръки за лечение й.

В рамките на конгреса бяха избрани нов Управителен съвет на Българското дружество по белодробни болести и нов председател – доц. Диана Петкова от МУ – Варна.

Девиз на Петия конгрес бе „Защитете белите си дробове, дишайте чист въздух!”. Това е също така и девиз на Европейската кампания за чист въздух.

Източник: Тук.

23.06.2014г. - "Газпром": Проектът "Южен поток" се движи по график.

Не сме получавали никакви уведомления за замразяване на строителството, заяви Алексей Милер

Русия не е получавала писмени уведомления от България за замразяването на „Южен поток” нито на междуправителствено, нито на корпоративно равнище, заяви ръководителят на „Газпром” Алексей Милер, предаде Агенция "Фокус", като се позова на ИТАР-ТАСС.

"Реализацията на „Южен поток” на територията на България се провежда в съответствие с междуправителствените споразумения между двете страни.

В момента дейностите се извършват строго по график”, заяви Милер.

"Проектът "Южен поток" не може да бъде спрян от изказването на премиера Пламен Орешарски," заяви по-рано председателят на Народното събрание Михаил Миков в интервю за БНР.

Преди два дни в репортаж от община Аврен, Варненско, БНТ показа, че работата на мястото, откъдето трябва да мине газопроводът, продължава.

Източник: Тук.

20.06.2014г. - Русия и Китай може да подпишат за нов газопровод.

Русия и Китай може да подпишат в скоро време договор за строителството на нов газопровод, който ще преминава през територията на Сибирския окръг.

За това съобщи председателя на администрацията на руския президент Сергей Иванов:

„При темповете на икономическия растеж на Китай и като се има предвид, че цената на руския газ, който ще се доставя в страната, вече е договорена, вероятно в скоро време ще подпишем и договор за строителство на маршрут, който ще премине през територията на Сибирския окръг.”

Сергей Иванов не коментира каква ще е цената на проекта, но посочи, че ще става въпрос за десетки милиарди долари.

Разширяването на газопреносната мрежа в Източна Русия е необходимо заради увеличаването на доставките в страните от азиатско-тихоокеанския регион, допълни Иванов.

19.06.2014г. - Сърбия няма да бави “Южен поток”.

Сърбия съобщи, че няма намерения да отлага началото на строежа на своята част от газопровода “Южен поток”, планирано за юли, след като тази седмица ЕК поиска от България да прекъсне работата по проекта, предаде Ройтерс.

“Няма планове за отлагане на строежа”, заяви енергийният министър Александър Антич:

“Позицията на Сърбия не е решаваща. Ние ще проследим развитията и ще решим съобразно това. Вярвам, че Европейската комисия и страните членки ще намерят решение, защото това е европейски проект в интерес на енергийната сигурност”.

Източник:Тук.

18.06.2014г. - ДКЕВР изготви методика за цените на природния газ.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е изработила проект на нова методика за определяне цените за достъп и пренос на природен газ през мрежите, които са собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съобщиха от ведомството.

Така най-вече се гарантира изпълнението на задълженията по европейски регламент от 2009 г., който гарантира, че тарифите за ползватели на мрежата са недискриминационни и се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Това означава, че цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние.

Предвижда се таксите за мрежата да не бъдат изчислявани на основата на „договорни пътеки“. Гарантирано е преминаването от системата „пощенска марка“ към тарифна система „вход-изход“. Методиката определя и подхода за определяне на цените, като гарантира, че той ще бъде еднакъв за двете мрежи – национална и транзитна.

Механизмите за разпределение разходите и методиката за определяне на тарифите по отношение на входящите и изходящите точки се одобряват от ДКЕВР. Комисията има правомощието да коригира необходимите приходи, упражнявайки по този начин функциите си по ценово регулиране на преносния оператор.

Цените се основават на утвърдени от ДКЕВР разрешени приходи, включващи оперативните разходи, годишни амортизационни отчисления и възвръщаемост върху балансовата стойност на активите, с които оперира и ще оперира дружеството; на необходимия за дейността оборотен капитал за разглеждан регулаторен период, както и на справедливото разпределение на приходите по входни и изходни точки, което се базира на географското разпределение на разходите и реалните активи.

Предстои на 15 юли енергийният регулатор да проведе общественото обсъждане за проекта на методиката.

Източник: Тук.

17.06.2014г. - Химимпорт с 35-годишна концесия за нефт и газ.

Правителството предостави на „Проучване и добив на нефт и газ” АД 35-годишна концесия за добив на подземни богатства – нефт и природен газ (природен газ и кондензат), от находище „Искър – запад”.

Находището се намира на територията на общините Кнежа и Искър в област Плевен. За целия период на договора се очаква концесионните плащания да надхвърлят 74 млн. лв. Планираният размер на инвестициите е за над 44 млн. лв.

Kабинетът разреши и да бъде намален размерът на площ „Блок 1-12 Кнежа”, в който от 2010 г. същото дружество извършва проучвателни дейности за добив на нефт и природен газ. Това се налага поради регистрирането в Националната геоложка служба на находището „Искър-запад”, което попада в площта за търсене и проучване „Блок 1-12 Кнежа”, и законовото изискване с неговия размер да бъде намален размерът на площта за търсене и проучване.

Преди няколко месеца там бяха открити залежи на природен газ, като доказаните запаси на находището към момента са 14.49 млн. куб. м. природен газ и 5176 куб. м. кондензат. Вероятните находища на газ се оценяват на 165 млн. куб. м., а възможните – 764 млн. куб. м. Така общите запаси, които могат да бъдат извлечени от находище Искър-запад, се оценяват на 945 млн. куб. м газ и 393 хил. куб. м кондензат.

Находище „Искър – запад” се характеризира с висок кондензатен фактор, с което се доближава до нефтогазовите находища с лек нефт. Площта на находището е в размер на 18 кв. км и се намира в община Кнежа.

Източник: Тук.

16.06.2014г. - 500 автобуси движещи се на природен газ се използват в градския транспорт в Чехия

Общо 500 автобуси, работещи на сгъстен природен газ (CNG) се използуват за нуждите на обществения транспорт в Чешката република, информира Асоциацията на транспортни фирми. Опитът на община Табор показва, че оперативните разходи на автобусите и комунално - битовите превозни средства, движещи се с природен газ, са около 50-60% по-ниски от тези на задвижваните с дизелови двигатели.

Източник: Тук.

13.06.2014г. - "Булгартрансгаз" планира битовата газификация да стигне до 30% през 2020 г..

Държавната компания предвижда още значително да нарасне местният добив на газ

Увеличение на битовата газификация от 2,6 на 30% през 2020 г. планира "Булгартрансгаз". Дружеството представи в ДКЕВР десетгодишен план за развитие на мрежите, съобщи БТА.

Държавната компания очаква още значително да нарасне местният добив на газ, предназначен за вътрешния пазар.

"Очакваме повишен добив на базата на заявените планове на добивните предприятия", каза пред журналисти Кирил Темелков, изпълнителен директор на дружеството. Това зависи от развитието на проучвателните дейности в Черно море.

В плана се залага основно на действащите в момента находища в Галата и Калиакра, както и на Девенци, където скоро ще започне търговският добив.

"Целта за ръст на битовата газификация до 30% е оптимистична, но това е цел на цялото ни общество, защото така ще се стигне до по-ниски разходи за населението и по-стабилни енергоресурси", добави Темелков.

Най-вероятно тази цел ще бъде намалена до 16%, тъй като в момента потреблението на газ от битови клиенти е много ниско - едва 2,6%, заяви обаче Елеонора Николова от Министерството на икономиката и енергетиката.

"Като преносен оператор "Булгартрансгаз" не може да прогнозира и да влияе върху цените на синьото гориво, ние можем само да осигурим възможност за диверсификация на доставките и за конкуренция на газовия пазар, което би довело до намаляване на цените на природния газ", уточни Кирил Темелков.

Според него като тенденция, при равни други условия, в бъдеще може да се очаква понижаване на цената на горивото.

Темелков припомни, че се планира изграждане на междусистемни връзки с Турция, като турската система има шест входни точки от различни направления и по този начин и нашата страна ще разнообрази източниците си на газ.

Планира се и изграждане на реверсивен поток по съществуващата междусистемна връзка с Гърция, а връзката с Румъния трябва да заработи до месеци.

Източник: Тук.

12.06.2014г. - Булгартрансгаз ще изгради три нови преносни газопровода.

Трасетата ще бъдат готови до 2016 г., ще позволят газификацията на 12 общини, след които Банско, Свищов, Пирдоп, Златица и Панагюрище

Булгартрансгаз ЕАД ще финансира с пари от Международен Фонд „Козлодуй” изграждането на три преносни газопровода – до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог, съобщават от компанията.

Общата стойност на проектите е 21,79 млн. евро, като безвъзмездната апомощ е 11 млн. евро. Останалата сума – 10,79 млн. евро, е съфинансиране от Булгартрансгаз.

Очаква се реализацията на проектите да приключи до 2016 г. По време на изграждането на довеждащите газопроводи ще бъдат създадени около 500 работни места, а за експлоатацията им – около 100 постоянни работни места, уточняват от компанията.

Газопроводът до Банско и Разлог се планира да е с дължина от 40 км и диаметър 273 мм. Стойността му се изчислява на 9,67 млн. евро, от които 4,84 млн. евро са безвъзмездно финансиране. Освен общините Банско и Разлог, ще може да се газифицират и Баня и Добринище.

Газопроводът до Панагюрище и Пирдоп ще е дълъг 46 км и с диаметър 273 мм. Стойността му е 7,2 млн. евро, от които безвъзмездното финансиране е 3,6 млн. евро. С реализирането на проекта се очаква да се реализира газификацията на общо 7 общини - Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Мирково, Чавдар и Челопеч.

Газопроводът до Свищов ще е дълъг 36 км и диаметър 200 мм. Стойността му е 4,72 млн. евро, от които безвъзмездното финансиране е 2,36 млн. евро. С изпълнението на проекта се очаква да се реализира газификацията на общините Свищов, Белене и Никопол.

Общият брой жители на 12-те обхванати от трасетата общини е над 104 хил. души. Потенциални ползватели са 42 индустриални потребители, близо 300 обществени потребители и около 18 900 домакинства, изчисляват от Булгартрансгаз.

Прогнозната обща годишна консумация на дванайсетте общини може да достигне 183 млн. куб. м, а спестената електроенергия се очаква да достигне 221 789 MWh годишно.

Източник: Тук.

11.06.2014г. - Откриха находище на природен газ край Кнежа.

Компанията „Проучаване и добив на нефт и газ е открила запаси на природен газ и кондензат в България, съобщи сайта Profit.bg, Площта на находището, наречено „Искър-запад”, е в размер на 18 кв. км и се намира в община Кнежа, област Плевен. То заема земеделски земи, собственост на частни лица в землищата на село Бреница, община Кнежа, област Плевен.

Засега запаси на находището се са 14.49 млн. куб. м. природен газ и 5176 куб. м. кондензат. Вероятните находища на газ се оценяват на 165 млн. куб. м., а възможните – 764 млн. куб. м. Така общите запаси, които могат да бъдат извлечени от находище Искър-запад, се оценяват на 945 млн. куб. м газ и 393 хил. куб. м кондензат. Находище „Искър – запад“ се характеризира с висок кондензатен фактор, с което се доближава до нефтогазовите находища с лек нефт.

За транспортиране на продукцията от природен газ се предвижда, преди започване на екслоатацията, да бъде прокаран газопровод, свързващ централния събирателен пукнт със съществуващ разпределителен газопровод Бутан-БПР, собственост на Проучване и добив на нефт и газ. Тъй като потребностите на газоразпределителните мрежи в района (градовете Плевен, Кнежа и Долни Дъбник) са ограничени, се предвижда част от добивания газ да се продава на Булгартрансгаз.

Източник: Тук.

10.06.2014г. - Президентът призова за ясни ангажименти по енергийната сигурност на България.

Енергийната сигурност беше една от основните теми в разговорите в полската столица между държавните и правителствените ръководители от Централна и Източна Европа и президентът на САЩ Барак Обама

България трябва да поеме ясни ангажименти за своята енергийна сигурност и диверсификация, заяви президентът Росен Плевнелиев пред български журналисти във Варшава. Енергийната сигурност беше една от основните теми в разговорите в полската столица между държавните и правителствените ръководители от Централна и Източна Европа и президентът на САЩ Барак Обама. "Новината е, че Обама е разрешил експорта на големи количества газ", заяви Плевнелиев.

Българският държавен глава е категоричен, че е крайно време проектите за газовите интерконектори със съседните ни страни да се реализират, тъй като осъществяването им ще намали енергийната зависимост на България. "Отдавна говорим, че търсим алтернативни доставчици на газ, крайно време е да положим усилия за това", допълни президентът и даде примери с Полша, Хърватия и Балтийските страни, които работят за ограничаване на енергийната си зависимост чрез изграждането на собствени терминали за втечнен газ, които ще осигуряват доставки от различни страни.

"Плаващ терминал за втечнен газ или стационарен в Гърция е работеща идея за България и региона и за нея трябва да се положат максимални усилия", заяви президентът и изрази надежда този проект да се осъществи. По думите на Плевнелиев, трябва да се ускори изграждането на газова връзка със Сърбия и с Румъния, което ще позволи свързаност съответно с Хърватия и с Полша. "Ето как по един много ефективен начин можем да получаваме газ от различни посоки", посочи президентът. По думите му обаче реализирането на газова връзка с Турция може "да реши проблема с диверсификацията" на трасетата за доставка на енергоресурси.

Президентът заяви още, че българските политици трябва да обяснят честно на гражданите, че в световен мащаб цените на енергията няма да се понижават. "Държавите полагат усилия да стартират национални програми за енергийна ефективност, това е пътят за решаване на проблема с високите цени на енергията генерално, които няма да спадат през следващите години. Като знаем това, трябва да помогнем на хората сметките им да намалеят чрез инвестиции в енергийна ефективност", напомни Росен Плевнелиев.

На срещата на върха на НАТО в Уелс през есента България трябва да препотвърди ангажимента си в рамките на Алианса за достигане ниво на разходите за отбрана и сигурност от 2 на сто от БВП. Това трябва да направят и другите страни от НАТО, коментира Плевнелиев.

"Не може да се оправдаваме само с икономическата криза. Ние трябва да работим за своята сигурност, а това означава и инвестиции", категоричен беше държавният глава. Според президента, страната ни трябва да бъде по-активна при реализацията на съвместни отбранителни проекти с партньорите от НАТО. България може да изпълнява съвместно с Румъния и Турция задачите по охрана на въздушното пространство в региона на Черно море. Съществуват и възможности за съвместно изпълнение на проекти по концепцията за интелигентна отбрана, заедно с другите държави от НАТО в региона, посочи президентът. "България не може да стои настрана от процеса на интеграция, който протича в момента", подчерта Росен Плевнелиев и изтъкна примера на държавите от Вишеградската група и Балтийските страни, които вече имат много добре работещи съвместни проекти и програми.

Източник: Тук.

09.06.2014г. - Белград: Решението ни е окончателно, ще строим "Южен поток“.

Сръбското правителство съобщи, че няма никакво намерение да спира или отлага изграждането на "Южен поток" на територията на страната, съобщава БГНЕС, цитирайки информация на Танюг.

Изграждането на газопровода трябва да започне в началото на следващия месец.

"Нямаме намерение да отлагаме строителството на "Южен поток", каза сръбският министър на енергетиката Александър Антич и подчерта: Решението на Сърбия е окончателно. "Ние ще следим развитието на нещата около този проект и ще взимаме адекватни решения. Убеден съм, че Европейската комисия и страните членки на евросъюза ще намерят решение, защото това е европейски проект и е в интерес на енергийната сигурност", каза още Антич.

Източник: Тук.

06.06.2014г. - Булгаргаз" не поиска промяна в цената на природния газ за третото тримесечие.

От компанията отчитат валутните съотношения "лев - долар" и цените на алтернативните горива в своето ценово предложение

През третото тримесечие на 2014 г. прогнозната цена на природния газ ще бъде 612,80 лева за 1000 куб. метра (без акциз и ДДС), т.е без промяна спрямо цената през второто тримесечие на годината.

Това става ясно от предложението на „Булгаргаз”, оповестено чрез медиите, каквито са изискванията на Закона за енергетиката. Окончателните изчисления и официалното предложение ще станат ясни на 10 юни, когато от газовата компания ще внесат ценовото си предложение в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Основанието за ценовата прогноза за третото тримесечие са тенденциите във валутното съотношение между лева и долара, както и цените на алтернативните на природния газ горива на международните пазари, допълват от газовата компания.

Припомняме, че за второто тримесечие „Булгаргаз” първоначално поиска запазване на цената на ниво от 630 лева за хиляда куб. метра газ. При официалното внасяне на предложението обаче компанията отчете, че цената на суровината може да намалее с 2,73%.

От енергийния регулатор обаче изчислиха, че цената може да бъде намалена с 4,56 на сто. При изслушването в комисията от газовата компания подчертаха, че такова понижение би поставило дружеството в „недобро състояние”.

В крайна сметка, на закрито заседание, от ДКЕВР се съобразиха с искането на „Булгаргаз” и цената на природния газ беше намалена само с 2,73 на сто.

Източник: Тук.

05.06.2014г. - Българският участък на Южен поток ще бъде изграден от Стройтрансгаз консорциум.

Стройтрансгаз консорциум, в който участват руската компания ЗАО "Стройтрансгаз" и българската Газпроект Юг, бе избран да изгради българския участък на транзитния газопровод Южен поток, съобщиха от Южен Поток България. Това се случи при обявяването на резултатите от конкурса за извършване на работно проектиране, доставка на оборудване и материали, строително-монтажни дейности, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на преносния газопровод на българска територия.

Кандидатите, участвали в процедурата, са 11. Сред тях са били компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Индия, Италия, Русия, Швейцария и Япония.

Конкурсът е проведен на два етапа, уточняват от Южен Поток България. При първия етап е бил направен подбор на кандидатите според извършен анализ на съответствието на комплектността и съдържанието на представените документи съгласно условията за участие. В рамките на втория етап са били оценени представените технически и финансови оферти на претендентите.

източник: Тук.

04.06.2014г. - Близо 3 млрд. евро влизат в хазната от „Южен поток”.

"Проектът "Южен поток" е едновременно значим стратегически и инвестиционен проект за България. От гледна точка на енергетиката той е стратегически, защото ще превърне страната ни в най-големия газопреносен и газоразпределителен център на Балканите. В същото време газопроводът е и важен инвестиционен проект с много ясни финансови, икономически и социални ползи за нас". Това бе съобщено по време на съвместната пресконференция на компанията "Южен-поток България", със съакционери БЕХ и "Газпром" в София.

Същевременно близо 3 млрд. евро ще влязат в българската хазна от газопровода „Южен поток". Приходите за бюджета в следващите 15 години след въвеждане в експлоатация през 2018 г. ще съставляват 2,84 млрд. евро, сочат предварителните анализи, представени от компанията „Южен поток - България".

Българският енергиен холдинг и „Газпром" потвърдиха, че могат да дадат на проектната компания възможността да предостави достъп за използване на капацитета на газопровода от трета страна.

Проектът пък ще се самоизплаща от таксите, които страната ни ще получава от руската страна при експлоатацията му.

"Южен поток" е най-мащабният международен инфраструктурен проект, изграждан в България за последните няколко десетилетия. Газопроводът е ключовата директна връзка между най-големите в света залежи на природен газ в Русия и потребителите в целия ЕС.

Етапите на проекта предвиждат в началото на декември 2015 - януари 2016 г. да се достигне капацитет от 15,75 млрд. куб м/газ. В началото на 2017 г. да се достигне от 47,25 млрд. куб м/газ, а в началото на 2018 г. и пълният капацитет от 63 млрд. куб м/газ.

Същевременно стана ясно, че руска строителна компания "Стройтрансгаз" е спечелила конкурса за извършване на работно проектиране, доставка на оборудване и материали, строително-монтажни дейности, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на преносния газопровод "Южен поток" на територията на Република България.

Източник: Тук.

03.06.2014г. - Газпром обеща евтин газ за България по Южен поток.

Цената на природния газ за България ще се понижи след построяването на "Южен поток", според Леонид Чугунов, директор на департамента за управление на проекти на "Газпром". Той уточни, че синьото гориво за нашата страна ще бъде най-евтино от всички държави по трасето на газопровода.

"Южен поток" ще допринесе за гарантиране на надеждни доставки на природен газ за Европа. Той ще свърже директно руските газови находища, които са най-големите в света, с европейските потребители.

Европейският съюз се нуждае от повече природен газ, доставян по диверсифицирани маршрути на конкурентни цени. Прогнозите на Международната агенция по енергетика показват, че търсенето на синьо гориво в ЕС ще нарасне от 536 милиарда кубически метра през 2010 г. до 592-640 милиарда кубически метра през 2030 г.

През 2010 г. собственото производство е задоволявало до 38% от потреблението, но очакванията на МАЕ за 2030 г. са, че добивът на газ в ЕС ще падне наполовина.

Не трябва да се забравя и амбициозната Европейска програма 20-20-20, която си поставя за цел намаляването на парниковите емисии. Природният газ е едно от най-чистите изкопаеми горива.

Газопроводът "Южен поток" е най-големият енергиен проект в Европейския съюз към днешна дата. Морската му отсечка започва край гр. Анапа, на руския Черноморски бряг, ще премине през изключителната икономическа зона на Турция в Черно море и ще излезе на българския бряг близо до гр.Варна. Нейната дължина ще бъде около 931 км.

При излизането на "Южен поток" на българския бряг, той ще се свърже със сухоземния участък на газопровода, по който ще се осъществи по-нататъшния пренос на газ през територията на България за страните от Югоизточна и Централна Европа. По него се предвижда да бъдат доставени 63 милиарда куб. метра газ годишно.

Морската отсечка "Южен поток" не е руско начинание. Проектът се осъществява от международна компания с участието на водещите европейски енергийни дружества. В нея "Газпром" притежава 50%, а останалата част от акциите са собственост на компании от Италия, Франция и Германия. За осъществяването на проекта за морски газопровод през Черно море ще са необходими инвестиции в размер на няколко милиарда евро. Те ще бъдат осигурени частично от капитала на акционерите и финансирани от кредитори. Точната цена ще бъде определена след приключване на проектирането, въз основа на резултатите от проведените основни търгове за доставка на тръби, нанасяне на защитно покритие, полагане на тръби и логистика.

Проектът предвижда 30% от разходите да бъдат платени от собствения капитал на дружеството, а останалите 70% да бъдат финансирани с дългосрочни кредити, предоставени от различни източници, като агенции за експортно кредитиране, международни търговски банки или международни финансови институции. Практиката при проекти от типа на "Южен поток" показва, че при несигурна икономическа обстановка привлекателността на такива стабилни и безопасни инвестиции дори се увеличава.

На практика от всички големи проекти за газопроводи и нефтопроводи, които трябва да преминат през Балканите, "Южен поток" е най-жизнеспособен, тъй като има необходимите количества суровина.

Газопроводът ще доставя директно газ на България без тя да бъде зависима от вноса от Украйна и Турция. Нещо повече този проект превръща страната ни във врата за руския газ в ЕС.

Източник: Тук.

02.06.2014г. - Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България.
02.06.2014г. - България може да спечели 74 млрд. евро от добива на шистов газ.

Между 167 млн. евро и 74 млрд. евро може да спечели България от добива на шистов газ, според анализ на Института за пазарна икономика, публикуван по повод оповестеното вчера решение на американската петролна компания Chevron да се изтегли от страната.От ИПИ са разработили 4 сценария за проучванията и добива, започващи от ограничени сондажи, които не откриват находища с търговска стойност и се стигне до осъществяване на очаквания пълен потенциал по отношение на шистовите залежи на природен газ. В първия случай инвестициите в размер на 256 млн. евро ще създадат 530 работни места и ще донесат 23 млн. евро на държавната хазна, генерирайки добавена стойност от 167 млн. евро през следващите 10 години. При най-оптимистичния сценарий ще бъдат инвестирани близо 27 млрд. евро. Те ще допринесат за увеличението на добавената стойност в икономиката със 74 млрд. евро, благодарение на добива на шистов газ и ще вкарат в хазната 18 млрд. евро, създавайки 39 хил. работни места. Реалистичният сценарий на ИПИ за ограничен добив също звучи много добре, като предвижда инвестиции от 9.5 млрд. евро, над 25 хил. нови работни места и ръст на брутната добавена стойност в икономиката с 28.5 млрд. евро.Изчисленията са направени за период от 40 години, от които 10 години проучване на запасите, и 30 години добив и растящо потребление на природен газ. Българската икономика и гражданите, които сега плащат висока цена в сравнение с получаваните доходи, най-вероятно ще спечелят от добива на природен газ от шисти в страната, смятат анализаторите на ИПИ. България наистина изостава в проучването на запасите си от природен газ, което заедно с липсата на информация за потенциалните ефекти може да отблъсне потенциалните инвеститори. От ИПИ отчитат директните, индиректните и индуцираните въздействия от изследването и производството на природен газ от шисти върху икономиката, заетостта, постъпленията от данъци за държавата и за местните бюджети, както и вероятните странични ефекти от диверсификацията на енергийните ресурси и енергийната сигурност на страната.За жалост анализът пропуска екологичните разходи за добива от шисти, които могат да бъдат ограничени или да надхвърлят ползите за икономиката в зависимост от спецификата на шистовите залежи. Всъщност възможната висока екологична цена е основната пречка пред проучванията за шистов газ в България. Малката територия на страната, както и зависимостта на регионите с предполагаеми залежи от шистов газ в Североизточна България от подпочвените води, както за напояване, така и за питейни нужди, правят хидравличното разбиване твърде рисковано начинание.А стойността на земеделската продукция в района, където се готвеше да сондира Chevron, за период от 40 години надхвърля многократно очакваните положителни ефекти от добива на шистов газ дори и при най-оптимистичния сценарий на ИПИ.

Източник: Тук.

01.06.2014г. - Ден на детето.
30.05.2014г. - 12 юни - Конференция ''Индустрия, енергетика и околна среда''.

Политиките, пазарите и предивикателствата на три ключови сектора са във фокуса на предстоящата конференция "Индустрия, енергетика и околна среда 2014", която се организира от Средногорие мед Индустриален клъстер, в партньорство с ЧЕЗ Трейд България.

"Целта на форума е да се превърне в ежегодна платформа за представяне на национални политики в областта на енергетиката и околната среда, регулациите на пазара на енергия, успешно приложените технологични решения, както и добрите практики от индустриалния сектор", коментират организаторите.

Сред основните тематични направления, които ще бъдат обсъждани по време на форума, са текущите национални политики за енергетика и околна среда; състоянието на пазара на енергия и позициите на отделните участници в него; предизвикателствата за опазване на околната среда; технологични решения и взаимодействие между бизнеса.

Сред участниците в конференцията, които ще представят своите виждания по актуални въпроси, свързани с развитието на индустрията, енергетиката и околната среща ще бъдат Боряна Манолова, изпълнителен директор на Сименс в България, Виктория Поповска, ръководител управление в Електроенергийния системен оператор, Владимир Дичев, изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд България и Иванка Диловска, председател на УС на Института по енергиен мениджмънт.

Източник:

29.05.2014г. - България е с най-замърсен въздух в Европа.

Най-голяма концентрация на фини прахови частици има в Перник и София, показват данни на Световната здравна организация

България заема водещи позиции в Европа по нива на замърсяване на въздуха с фини прахови части, показват данните на Световната здравна организация (СЗО). Институцията публикува база данни за близо 1600 града в 91 държави, събирани в периода 2008 - 2013 г., като за повечето държави информацията е от 2011 и 2012 г. Степента на замърсяване се оценява чрез статистика за средната годишна концентрация на фини прахови частици, по-малки от 10 и 2.5 микрона в диаметър, изчислена на ежедневни измервания.

На едно ниво с Турция

Докладът за замърсяването в българските градове беше публикуван още през миналата година. От обобщената от СЗО информация става ясно, че в рамките на Европейския съюз страната ни е безспорен лидер в негативната класация. Средната концентрация на прахови частици, по-малки от 10 микрона, е 58 микрограма на куб.м, а при частиците диаметър под 2.5 микрона – 41 микрограма. На Стария континент толкова висока концентрация има само в Турция.

През миналата година Европейската комисия призова България заедно с Латвия и Словения незабавно да вземат мерки за влошеното качество на атмосферния въздух. Тогава Брюксел предупреди, че над половината население на България диша силно замърсен въздух. Основни причини за това замърсяване на въздуха са транспортът и битовото отопление. Високата концентрация на фини прахови частици може да причини дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт.

Бургас и Враца с най-чист въздух

СЗО е включила в изследването си данните от общо 13 български града, като най-високо замърсяване е отчетено в Перник - 74 микрограма на куб.м прахови частици с диаметър по-малък от 10 микрона и 52 микрограма на куб.м прахови частици с диаметър под 2.5 микрона. Следва столицата, където концентрацията е съответно 65 и 45 микрограма. Най-чист е въздухът в Бургас и Враца, където средногодишното ниво на частици под 10 микрона е съответно 36 и 39 микрограма, а под 2.5 микрона - 24 и 26 микрограма.

СЗО отчита, че населението на повечето градове в световен мащаб е застрашено, тъй като диша въздух с концентрация на прахови частици, надхвърляща определените нива за безопасност. Едва 12% от жителите на 1600-те града, обхванати от проучването, се радват на чист въздух. Около половината градско население е изложено на концентрация на прахови частици, надхвърляща поне 2.5 пъти препоръчаните от СЗО нива. Наскоро организацията публикува данни, според които замърсяването на въздуха е отговорно за смъртта на 3.7 млн. души под 60-годишна възраст през 2012 г.

Източник: Тук.

28.05.2014г. - 18-20 юни - Международен енергиен форум 2014.

Тазгодишното издание на международния енергиен форум 2014, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България съвместно с НЕК, ТУ София, АУЕР и НКО, ще се проведе в дните от 18 до 20 юни в Международния дом на учените "Ф. Ж. Кюри" в Св. Св. Константин и Елена, Варна.

Сред тематичните направления ще бъдат стратегическите и структурни проблеми в енергетиката, приватизацията и либерализацията на сектора, както и новото строителство и модернизацията на ядрените централи. Участниците ще имат възможност да се запознаят с актуалните въпроси, свързани с конвенционалните електроцентрали, газоснабдяването, рехабилитацията на енергийните съоръжения и енергофективното използване на енергията.

източник: Тук.

27.05.2014г. - Тръбите за „Южен поток” идват до края на месеца.

Тръбите за изграждането на газопровода „Южен поток” започват да пристигат в края на месеца на пристанищата във Варна и Бургас, съобщи изпълнителният директор на порта в южния морски град Жорж Дерелиев.

Първата пратка ще бъде общо от 840 000 тона тръби, произведени от руски и европейски фирми. Всяка от тръбите е дълга 49 метра и тежи над 40 тона. Те ще бъдат сваляни от пристигащите кораби с два 100-тонни крана.

Подводната част на „Южен поток” ще бъде на дълбочина до 2 300 метра и ще бъде изпълнена от четири трасета от заварени по четворки тръби от компаниите „Сайпен” и „Ол Сийс”.

Източник: Тук.

26.05.2014г. - 5-6 юни - Италианска бизнес делегация от секторите строителство, инфраструктура, околна среда, енергетика.

Бизнес делегация с представители на компании от областта на строителството, инфраструктурата, околната среда и енергетиката ще посети София на 5 и 6 юни, информират от ИЧЕ - Агенция за пoдпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина.
Агенцията, съвместно с Конфиндустрия България, сдружение на италианското предприемачество в България, под патронажа на Посолството на Италия в София, са организатори на инициативата.

"Целта е италианските фирми да установят контакти с български партньори за сътрудничество и съвместна дейност както в България, така и в страните от Балканския регион", уточняват организаторите.

г-н Масимо Рустико, директор международно бизнес развитие и Дипломатически съветник на ANCE (Национална асоциация на италианските строителни фирми) оглавява бизнес делегацията.

Конференцията, която започва на 5 юни в София Хотел Балкан, е на тема "Италия и България: да строим заедно". Същият ден са предвидени и двустранни срещи, по време на които да бъдат обсъдени възможностите за изграждне на двустранни партньорства. Участието в конференцията и срещите е безплатно. Има осигурен превод.

Проектът е финансиран от ИЧЕ чрез фондове на Министерство на икономическото развитие на Италия.

Източник: Тук.

24.05.2014г. - ЧЕСТИТ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

Честит 24 май! Пожелаваме ви много здраве, щастие, усмивки и слънчево настроение. Нека в този светъл празничен ден да отдадем заслуженото на светите братя Кирил и Методий, без които нямаше да сме това, което сме сега.Образованието, книжнината направиха от нас силна и единна нация, която преодоля много трудности и мрачни времена.

24 май е един от най хубавите български национални празници. На тази дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. С празника на буквите почитаме Светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската азбука.

Датата 24 май е станала празнична в календара преди много, много столетия. Денят на Светите братя бил отбелязван като църковен празник още през XI век, а като всенароден Ден на просветата бил честван за първи път през 1851 г. в гр. Пловдив.

Празникът на буквите е специална дата за всички нас. Където и да се намира, всеки българин пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този майски ден.

Кирил и Методий са родени в Солун (днешна Гърция). Методий - през 810 г., а Кирил - през 827 г. До наши дни са достигнали сведения само за по-важни събития в живота им. Семейството на двамата братя било многочислено. Баща им,който се казвал Лъв, бил високопоставен военен управител, а майка им се казвала Мария.

Тъй като Лъв починал рано, грижата за двамата братя поел чичо им Теоктисто - висш държавник във Византийската империя. С годините двамата братя си изградили авторитет на уважавани и начетени личности и изпълнявали важни държавни мисии: Кирил станал преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий бил назначен за игумен на манастира Полихрон.

През 855 г. братята създали глаголицата - славянската азбука. От 862 г. двамата се заели да популяризират християнството на славянски език във Великоморавия. Кирил починал в Италия на 14 февруари 896 г. и бил погребан в базиликата "Св. Климент" в Рим. Методий продължил да разпростронява славянската писменост до смъртта си на 6 април 885 г. Двамата братя били обявени по-късно за светци и за духовни покровители на Европа.

Кирил и Методий имали много последователи и обучили голям брой ученици, които продължили просветителското им дело. Известни са имената само на няколко от тях - Сава, Климент, Горазд, Наум и Ангеларий. След смъртта на Кирил и Методий тогавашната историческа обстановка в Западна Европа се изменила и учениците били подложени на преследване. Като търсили къде да продължат делото си, те достигнали Белград. Тогава княз Борис I създал два книжовни центъра - за църковно обучение в Охрид и за просветно-книжовна дейност в столицата, преместена по-късно в Преслав.

Така били създадени Охридската и Преславската книжовни школи. С годините учениците на Кирил и Методий превели и съставили много сборници с текстове. В резултат на просветната и книжовната им дейност, България станала основен център на славянската писменост.

Думата "азбука" произлиза от имената на първите две букви от глаголицата - азъ и боукы. Английската дума за азбука "alphabet" пък се получава от имената на първите две букви от гръцката азбука - алфа и бета.

Празничният 24 май може би предизвиква най-много вълнение в първокласниците – те вече са големи, ходят на училище, знаят да четат и пишат и посрещат празника с едно ново чувство на гордост, което се заражда в тях.

"Върви, народе възродени" е химнът на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Текстът и мелодиятаса едно от първите неща, които всеки малък ученик научава в училище.

Историята на създаването на химна е доста любопитна. Автор на текста е поетът Стоян Михайловски, който написал стихотворението в Русе. публикувал го за пръв път в сп. "Мисъл" през 1892г. Първоначалният текст бил от 14 строфи и нееднократно през годините бил съкращаван и променян.

През 1901 г. композиторът Панайот Пипков открил стихотворението в учебника на свой ученик. Изключително вдъхновен, той написал музиката към него само за около четвърт час.

Стихотворението "Върви, народе възродени" е преведено на 21 езика.

23.05.2014г. - Олсийс полага втория тръбопровод от морския газопровод Южен поток.

Южен поток транспорт и Олсийс Груп подписаха договор за полагането на втората линия от морския газопровод Южен поток. Споразумение беше сключено и със Сайпем, която ще предоставя поддържащите строителството дейности при полагането на втория тръбопровод.

Според условията на документа, Олсийс трябва да положи близо 900 км тръби по дъното на морето за завършването на втората линия. В работните процеси швейцарската компания възнамерява да включи новия специализиран плавателен съд Pieter Schelte, който разполага с шест цеха за заваряване и нанасяне на защитно покритие и е най-големият от този вид кораби.

Сайпем се ангажира да осигури и останалите услуги, необходими за изграждането на втория тръбопровод, в което са включени инженерни услуги, координация на складовите площи, подготовителни дейности по окабелването на съоръженията, свързване на морските части от газопровода с наземните секции при изхода му на сушата чрез специални муфи.

Предвижда се Олсийс да започне полагането на тръбите през лятото на 2015 г., докато Сайпем полага първия тръбопровод. Втората линия ще бъде пусната в експлоатация до края на 2016 г.

Тук.

22.05.2014г. - Международен ден на биологичното разнообразие.

Мото на кампанията: „Вода и биоразнообразие”, в рамките на обявеното от ООН Десетилетие на биологичното разнообразие 2011 – 2020

Честването на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май ще даде възможност на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие да предоставят повече информация на обществеността по темата за състоянието на водата и водните ресурси, както и за предприемане на активни действия за опазването им.

Водата е от съществено значение за живота на Земята. Нито едно живо същество не може да живее без нея. Водата е основна предпоставка за човешкото здраве и благосъстояние, както и за опазването на околната среда.

Водата определя начина ни на живот. Осигуряването и поддържането на водата за нуждите на хората по целия свят, вече е добре познато предизвикателство за устойчивото развитие в повечето области - и в развитите, и вразвиващите се страни. Екосистемите, най-вече горите и влажните зони, гарантират чистата вода за човешките общности. Водата е част от всички екосистемни услуги.

Влажните зони могат да помогнат за намаляване на рисковете от наводнения. Възстановяването на почвитеможе да намали ерозията и замърсяването и така да се увеличи наличната вода за култури. Защитените териториимогат да помогнат за осигуряване на вода за градовете. Това са само няколко примера, как управлението на екосистемите може да помогне при решаване на проблемите, свързани с водата.

Водата, като ресурс за живота на Земята, е тема на различни секторни политики и изисква партньорство принейното управление. Решения за управлението на водите са включени в глобалния Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 и неговите цели от Аичи.

Конвенцията за биологично разнообразие e обявена за подписване на 5 юни 1992 г. в гр. Рио де Жанейро, Бразилия, и влиза в сила от 29.12.1993 г. Първоначално Международния ден на биологичното разнообразие се отбелязва на 29 декември, но от 2000 година насам с решение на Общото събрание на ООН честването става на 22 май - деня, в който в гр. Найроби, Кения, е приет Заключителния акт на Конференцията на страните-членки за приемане на договорения текст на Конвенцията. Република България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправна страна – член, като полага усилия за адекватни мерки и действия, относно общоприетите и разисквани приоритети. На 22 май 193 правителства и общности, които са страни-членки на Конвенцията за биологично разнообразие, ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за изпълнение на трите цели на Конвенцията - опазване на биологичното разнообразие, устойчиво ползване на неговите компоненти и справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси.

21.05.2014г. - Честит имен ден - Св. св. Константин и Елена.

Честит имен ден на всички, които носят тези хубави имена! Да са ви честити и да ви донесат много здраве, късмет и много радостни дни занапред!

Църквата почита днес Светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и неговата майка Елена.

През 313 г. Константин издава Миланския едикт, с който въвежда християнството като официална религия във Византия.

Свикал Първия вселенски събор в 325 година против ереста на Арий. Починал в 337 г. в Никомидия и бил поставен в златен ковчег в църквата "Св. апостоли" в Цариград.

Майка му - царица Елена, отива на поклонение по местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Това събитие се смята за най-важното в историята на християнската църква и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци.

Според народните вярвания на този ден строго е забранена всякаква полска работа. Селските стопани свързват празника с предпазването на реколтата от градушка. Вярва се, че "Еленка и Костадин носят градушката в чувал".
Това е денят на игрите върху огън - нестинарството, запазени и досега в някои райони на Странджа, но почти само като атракция. Празникът започва няколко дни преди деня на Свети Константин и Елена - със събиране на средства за общ курбан, а също с почистване и поправяне на изворите и кладенците на селата.

На мегданите предварително е приготвена голяма клада от няколко товара дърва. Вечерта те се запалват, а всички се събират около кладата и слушат ритъма на ритуалния тъпан, по-късно - и хороводните мелодии, предназначени за обреда.

Когато огънят стихне, останалата жарава - живите още въглени, се разстилат в кръг. Около тях се извиват хората, а начело се носят иконите на Свети Константин и Елена.

В жаравата влизат боси нестинарите, които най-често са жени. Те са, като че ли в несвяст, в унес. Вярва се, че иконата на светеца, която държат, ги запазва от огъня. В това състояние нестинарите понякога изричат пророчески думи, гадаят бъдещето или общуват с умрели предци. Трансът и ритуалният им танц траят няколко минути.

След нестинарските игри всички се събират на общата трапеза с приготвения курбан. В чест на св. Константин и майка му св. Елена жените пекат обредни курбани - ако някой от родата е прекарал тежка болест или премеждие.

20.05.2014г. - 20 МАЙ: СВЕТОВЕН ДЕН НА МЕТРОЛОГИЯТА. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО.

Международният ден на метрологията, 20 май, се утвърди като ежегодно събитие, по време на което повече от 80 страни по света отбелязват въздействието на измерванията върху ежедневието ни.

Датата е избрана в чест на подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. - началото на официалното международно сътрудничество в метрологията.

Мотото на Деня на метрологията е „Ние измерваме за вашата безопасност”, за да се акцентира върху значимостта на точните измервания при осигуряването на безопасността на нашия живот на работното място или в дейностите ни през свободното време. Терминът „безопасност” обхваща широк спектър теми, но много от хората не са запознати с жизненоважната роля на метрологичната общност във връзка с нея, например - при осигуряването на надеждността на самолетите, с които летим, на устойчивостта на удар на автомобилите, с които се возим или на точните стойности на дозата на облъчване при лечението, от което някой се нуждае.

Националното метрологично законодателство предотвратява появата на или премахването на техническите бариери пред търговията, гарантира честната търговска практика, опазването на околната среда, в подкрепа е на добра здравна система и не на последно място - грижи се за нашата безопасност, например чрез задължителния контрол на манометри за автомобилни гуми, скоростомерите, радарното оборудване за измерване на скоростта на превозни средства, анализаторите на алкохол в дъха, автоматичните везни за претегляне на пътни превозни средства и др.

Европейският съюз реши да отбележи постиженията и потенциала на Европа в областта на океана и моретата, като обяви 20 май за „Европейски ден на морето“. Официалната церемония по откриването ще се състои в Страсбург, където председателят на Комисията, Жозе Мануел Барозу,председателят на Европейския съвет, Янез Янша,и rпредседателят на Европейския парламент, Ханс-Герт Пьотеринг, ще подпишат съвместна тристранна декларация. Европейският ден на морето ще даде възможност да се изтъкне важната роля, която играят океаните и моретата в ежедневието не само на крайбрежните общности, но и на всички граждани на ЕС, както и за устойчивия растеж и заетостта в Европа като цяло. Въз основа на предложение от Комисията, този ден, посветен на морето, ще насърчи също по-доброто управление на крайбрежните райони, моретата и океаните от всички заинтересовани граждани и участници.

„Морето, морските сектори и ресурси са изключително важни за просперитета и благоденствието на Европа. Като отбелязваме Европейски ден на морето, ние, като европейци, искаме да честваме този факт и да привлечем вниманието към възможностите, свързани с морето, и към нашата нова интегрирана морска политика“, заяви председателят на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу.

„Определянето на специален ден всяка година за отбелязване на значимостта на океаните и моретата е начин за насърчаване на благополучието и добруването на европейските граждани в ерата на глобализация“, заяви Джо Борг, комисар по рибарство и морско дело. Той добави:„Това е идея, която получи широка подкрепа в хода на консултациите по новата интегрирана морска политика“.

Комисията се надява, че гражданите и заинтересованите лица, които живеят и работят в морските райони на Европа, ще се възползват от тази възможност да демонстрират нагледно техния принос към ЕС като цяло и да провокират широка дискусия за предизвикателствата, пред които са изправени.

19.05.2014г. - Най-евтината енергия е спестената енергия.

Рутинните ежедневни дейности в предприятието често притъпяват сетивата на мениджърите към проблемите, които не са непосредствено свързани с изпълнението на преките производствени дейности. Поглед от страна на външен специалист е изключително ценен в такива случаи.

Опитното око на консултанта по енергийна ефективност “улавя” и най-дребните отклонения и несвойствени пропуски в енергийната ефективност. Едно добре извършено енергийно обследване може да спести огромни средства на собствениците с прилагането на икономически целесъобразни енергоефективни мерки.

Опитът ни показва, че коригиращите енергоспестяващи мероприятия по системите - основни и съпътстващи, водят до 60-70% икономии на енергия, а инвестициите не надхвърлят 6-7 години срок на откупуване и то само от реализираните енергийни спестявания. За малките и средни предприятия такъв одит също е наложителен и спестява много средства в дългосрочен план.

Периодичното обследване води до качествена оценка на състоянието, в което се намира обследваното предприятие, като ясно се открояват тенденциите на намаляване/увеличаване на консумираната енергия по процеси и по продукти. Обследванията за енергийна ефективност са и основа за търсене на средства по редица европейски програми, фонд Енергийна ефективност и ВЕИ, специализирани кредитни линии и др. На практика докладът от енергийния одит служи за бизнес план на предприятието при кандидатстване за отпускане на кредит от банки или други институции.

Най-важно е в предприятията да се внедрят системи за следене на потребените енергоносители по процеси. Това дава възможност само с един поглед да се открие пробойната, през която енергията “изтича” и да се предприемат незабавно коригиращи мероприятия.

Най-евтината енергия е спестената енергия. Нашите предприятия все още разполагат с морално остаряло оборудване с огромни енергийни разхищения. Масово отделена паразитна съпътстваща топлина или студ от технологичните процеси се изхвърлят в атмосферата. Използването на модерни системи за оползотворяване на отпадната топлина/студ, в зависимост от технологичния процес, водят до намаляване разходите за енергия с до 20-30% при правилно експлоатиране.

В практиката си използваме преки измервания на потоците по пътя на доставката и консумацията на енергия. Чрез съвременни анализатори на енергия, термовизионни наблюдения и специфични измервания се натрупва информация за дълъг период от време.

След това, с методите на моделиране на процесите и аналитични методи се идентифицират възможните въздействия за намаляване на енергийните разходи, които се степенуват по значимост и съответно - икономическа ефикасност.

Енергийната ефективност не е самоцел или мода. Тя е обективна необходимост, за да запазим природата жива.

Тук.

16.05.2014г. - АУЕР: Нормативни основания за провеждане на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи.

Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ), който транспонира Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия, въвежда ясни изисквания по отношение енергийната ефективност в промишлените системи. Съгласно ЗЕЕ всяка промишлена система с годишно потребление на енергия над 3000 MWh има определена индивидуална цел за енергийни спестявания към 2016 г.

Законът за енергийната ефективност регламентира извършването на обследвания за енергийна ефективност от промишлените системи с годишно потребление на енергия над 3000 МWh. Обследването се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в регистър, поддържан от АУЕР. В ЗЕЕ са описани изискванията, които тези лица следва да изпълняват, за да могат да получат правоспособност за извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи и да бъдат включени в регистъра.

Обследването за енергийна ефективност на предприятията следва да се извършва най-малко веднъж на всеки 5 години, като мерките, предписани в обследването, трябва да бъдат изпълнени от собствениците на промишлените системи до 2016 г. Изпълнението на мерките осигурява реализирането на енергийни спестявания, които са в съответствие с разпределените индивидуални цели на промишлените системи.

С цел повишаване на енергийната ефективност, в Закона са въведени изисквания за управление на енергийна ефективност в промишлените системи. Управлението се осъществява чрез ежегодно изпълнение на планове и програми по енергийна ефективност, които са в съответствие с издадените доклади от направеното обследване, както и чрез изпълнението на мерките, предвидени в плановете и програмите.

Собственикът на всяка промишлена система посочва поне един служител, в чиято длъжностна характеристика да бъдат включени задължения, свързани с управлението на енергийна ефективност.

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, която отменя Директива 2006/32/ЕО, въвежда изисквания за извършване на обследвания за енергийната ефективност и изпълнение на предписаните мерки на всички промишлени системи, без значение от енергийното им потребление.

В момента се подготвя нов Закон за енергийната ефективност, който трябва да транспонира Директива 2012/27/ЕС. По този начин, след въвеждането на нейните разпоредби, свързани с обследването за енергийна ефективност на промишлени системи в национално законодателство, се очаква обхватът на задължително обследваните промишлени системи да бъде разширен.

Енергийното обследване разкрива потенциала за намаляване на енергийното потребление в промишлена система. Чрез него се установяват проблемните места, дейностите, върху които да се насочи вниманието и да се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Прави се оценка на икономически най-ефективните мерки, което означава с най-малки инвестиции да се постигнат големи спестявания на енергия при запазване качеството на произвежданата продукция. С изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще се постигне по-ниска себестойност на произвежданата продукция, подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия, намаляване на крайното енергийно потребление, а оттам и намаляване на вредните емисии, отделяни в атмосферата.

Тук.

15.05.2014г. - Стойнев предрече битка за трасето на "Южен поток".

 "Този проект е важен за страната. "Южен поток” не е за България, той е за Европа и трябва максимално да се възползваме от него”, допълни Стойнев. Още повече, че ние няма да дадем нито една стотинка за него, ще създадем работни места, ще донесем печалба на българските фирми, ще връщаме заема, който ще бъде взет единствено чрез дивидентите на проекта "Южен поток", посочи още министърът.

Тук.

14.05.2014г. - Орешарски: Нямаме основания да прогнозираме спиране на доставките на газ от Украйна!

 Към настоящия момент нямаме основания да прогнозираме спиране на доставките на газ и горива, заради кризата в Украйна, разбира се, в такава ситуация рискът остава. Това заяви в кулоарите на Народното събрание премиерът Пламен Орешарски.

Той припомни, че сме призовали и призоваваме двете участващи страни да се въздържат от провокации. Специално властите в Украйна - да водят по-интеграционна политика и да разчитаме на дипломатически и политически средства за уреждане на конфликта, а не на други конфронтационни начини, подчерта премиерът.

Орешарски определи ситуацията в Украйна като напрегната от самото начало и отбеляза, че през последните седмици има ескалация.

Тук.

13.05.2014г. - Булгартрансгаз започна прием на заявления за запълване на капацитета в ПГХ Чирен.

 До 15 май Булгартрансгаз приема заявления за разпределение на свободния капацитет в ПГХ Чирен, информират от дружеството. Началото на процедурата бе обявено в края на април, но реалните заявки от потенциалните клиенти за съхранение на природен газ в хранилището започва на 7 май.
 Информация за свободния капацитет за съхранение в ПГХ Чирен, който може да бъде заявен за нагнетяване и добив по газови месеци, може да намерите на сайта на Булгартрансгаз.
 За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес до 17:00 ч. (местно време, София) на 15 май 2014 г., уточняват от дружеството.
 "Изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са регламентирани в действащите към момента на подаване на заявленията Правила за предоставяне на достъп до ПГХ Чирен", допълват от Булгартрансгаз.

Тук.

12.05.2014г. - Рекорден добив на природен газ в България.

 Рекорден добив на местен газ очаква България през 2016 г. Тогава от находища в страната ще се добиват 1,5 млрд. куб. метра синьо гориво годишно или една четвърт от потреблението. Това е записано в плана за развитие на държавната “Булгартрансгаз” за периода 2014-2023 г.
 Предстои той да бъде одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Според нея бум на местните добиви ще има още през 2015 г., когато те ще са 800 млн. куб. метра, пише “Труд”.
 В стратегията “Булгартрансгаз” разглежда само две сигурни местни находища на природен газ - на британската “Мелроуз” край Каварна и на канадската “Дайрект Петролиум” край Ловеч.
 Най-големи надежди се възлагат на второто находище. Прогнозите са, че там има залежи от 22 млрд. куб. метра. Добивът обаче ще стане възможен едва през 2015 г., когато находището ще бъде свързано с местната газова инфраструктура. Сега до него няма тръба, а и то е в процес на разработване. В същото време се очаква изчерпване на находището край Каварна. През 2013 г. там са добити 227 млн. куб. метра.
 Прогнозите са, че до две-три години количеството ще нарасне двойно, но след това ще започне да намалява.

Източник: Тук.

10.05.2014г. - Произведоха първата тръба за морската част на Южен поток.

 Руската компания ОМК, специализирана в производството на тръби, представи в завода си във Викса първата тръба, произведена за морския газопровод Южен поток. "Тръбите за първата част на морския газопровод са дълги 12 метра, имат диаметър 813 мм (32 инча), а дебелината на стените им е 39 милиметра. Изработени са от висококачествена карбонова стомана (клас DNV SAWL 450 SFDU) и могат да издържат високото налягане от 284 бара по морската част от газопровода", коментират от ОМК.
 Производството им започна още в началото на април. Немската компания EUROPIPE, както и Ижорският завод на ОАО Северстал в Русия са другите фирми, които имат ангажимента да произведат тръбите за морската част на трансграничния газопровод.
 "Първите тръби ще бъдат доставени на българските пристанища в началото на лятото, за да може изграждането на първата линия да започне през есента на 2014 г.", уточняват от Южен поток транспорт.

Източник: Тук.

09.05.2014г. - Варненският участък на „Южен поток“ стартира през юни.

 През май или юни ще започне строителството на газопровода „Южен поток“ на територията на община Варна. В момента процедурата за издаване на строителни разрешения за изграждане на трасето му на територията на България продължава, съобщи във Варна Игор Елкин, изпълнителен директор на „Южен поток България“ АД. По негови думи сроковете за изпълнението на проекта се спазват. „Работата с Европейския парламент и Европейската комисия продължава и в момента. Мисля, че политическите доводи не трябва да надделяват над икономическите“, коментира Елкин. Той взе участие в кръгла маса на тема „Проектът „Южен поток“ - ползите за България и Европа“, в която се включиха представители на търговско-промишлените палати на Българи, Унгария и Сърбия, както и на унгарския държавен енергиен секретариат.
 Участниците в дискусията подчертаха, че изграждането на „Южен поток“ означава преди всичко енергийна и стратегическа стабилност за страните, през които преминава. Президентът на сръбската търговско-промишлена палата Желко Сертич заяви, че газопроводът е най-важният инвестиционен проект за страната в последните години и предложи неговата реализация да даде основа за създаване на Балканска енергийна инициатива. Тази организация според него може да бъде от помощ за по-добрата координация за използване на ресурсите на страните по маршрута на „Южен поток“ и да ги превърне в истински мост между Изтока и Запада.
 Най-ясната ползи за България от газопровода са енергийната и стратегическата стабилност, осигуряването на около 5000 работни места, намаляването на стойността на газа за крайния потребител, приходи в държавния бюджет от данъчни отчисления и транзитни такси, развитието на регионалните връзки и не на последно място обучението на специалисти. Игор Елкин съобщи, че „Южен поток България“ АД вече е започнала работа с български университети за подготовката на необходимите кадри.

Източник: Тук.

08.05.2014г. - Трасето, по което ще мине "Южен поток", няма да се променя.

 Трасето, по което ще мине газопроводът "Южен поток", няма да се променя. Това става ясно от съобщение на "Газпром" след срещата на зам.-председателя на руската компания Александър Медведев с турския министър на енергетиката и природните ресурси Танер Йълдъз.
 Проектът е бил една от дискутираните между тях теми. Двамата са потвърдили, че "Южен поток" ще продължи да се изгражда по сегашния маршрут - от руския черноморски града Анапа през дъното на Черно море в руската, турската и българската икономическа зона и ще излезе на сушата под плажа Паша дере край Варна. Със съобщението на "Газпром" се слага край на спекулациите в някои европейски медии, появили се през последните седмици, че маршрутът на "Южен поток" може да бъде променен и тръбата да мине през Крим или през Турция. От руската компания отново потвърждават, че първият газ по новия газопровод ще потече в края на 2015 г., а максималният капацитет от 63 млрд. куб. метра годишно ще бъде достигнат през 2018 г.

Източник: Тук.

07.05.2014г. - Няма риск за доставките на руски газ за Европа.

 Газовият сектор няма да бъде засегнат в случай на икономически санкции, увери еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер
 „Не мисля, че има риск доставките на руски газ за Европа да бъдат засегнати от евентуални санкции от едната или от другата страна заради сегашното противопоставяне в Украйна”. Това заяви еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер, цитиран от Франс прес.
 „Имам чувството, основаващо се на моите многобройни дискусии с „Газпром“, че нашият руски партньор ще изпълнява договорните си задължения и иска да доставя газ“ на страните от ЕС, заявява Йотингер пред германския в. „Велт ам зонтаг“.
 „Убедени сме, че в случай на икономически санкции, на Европа или на Русия, газовият сектор няма да бъде засегнат“, посочва еврокомисарят. Руският газов гигант доставя близо 25% от синьото гориво на европейския пазар, допълни Йотингер.

Източник: Тук.

06.05.2014г. - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.

 Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец, 6 май. Обявен е за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. Денят на храбростта започва да се чества в Българската армия още с нейното създаване.
 Празникът се чества на 6 май, но е официално учреден на 9 януари 1880 г. с Указ № 5 на княз Александър I Батенберг. По-рано, на 1 януари с Указ № 1 е учреден и военният орден За храброст – отличие, с което се удостояват извършилите подвизи на бойното поле.
 През 1946 г. комунистическото управление прекъсва традицията на празника, обявявайки го само за „Ден на пастиря“. Традицията е възстановена на 27 януари 1993 г. с постановление № 15 на Министерския съвет.
 В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и най-големият пролетен празник. Празникът е календарно обвързан – празнува се на 6 май и се чества във всички територии, населени с българи. С него започва лятната половина на стопанската година, завършваща на Димитровден. Това разположение в празничния календар определя и изключително богатата му обредност, обхващаща всички области от стопанския и социален живот на хората. Св. Георги традиционно е схващан като повелител на пролетната влага и плодородието (отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и наглежда полята и посевите), покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Много древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник. Според някои автори той идва от тракийската древност, според други е славянски по произход има и хипотези, че следите му се губят в далечното минало на прабългарите от Азия.
 Празничната трапеза обикновено е общоселска. Прави се извън селището някъде на зеленина – обикновено при оброчище, параклис или манастир (ако има такъв в близост). След като се освети, на нея се носят опечените агнета, обредните хлябове, прясно издоеното мляко и подсиреното от него сирене, квасено мляко и други подобни. На този ден за първи път през годината се яде пресен чесън, който задължително присъства на трапезата.
 Край празничната трапеза се изпълняват обредни практики, свързани както с плодородието, така и с брачна насоченост. В някои райони на Източна България младите булки в началото стоят прави край трапезата, „за да стават високи конопите“, а после хукват да бягат, като децата ги замерят с трохи хляб за плодородие. Другаде с бучки сирене за плодовитост са замеряни и младоженците. На Гергьовден, край трапезата, кумът ритуално събува сватбените чорапи на младоженката и сваля връхната и? сватбена дреха, като я забражда с женска забрадка, вместо носената досега булчинска.
 На празничната трапеза (както и през целия ден на празника) цари веселие и се играят т. нар. „гергьовденски хора“. Играят се обикновено на песни с религиозно-митичен характер и такива, свързани с мотивите за св. Георги - обикалящ полето, побеждаващ ламята и отключващ изворите и влагата. Веселието е задължително по време на целия празник.
 Гергьовден е най-празнуваният имен ден в България преди Ивановден, отбелязван от около 180 хиляди души. Той е имен ден на носещите имената Георги и Гергана, Гочо, Габриел и Габриела, Гинка, Ганка и Ганчо, Галя, Галин, Галина и производните им имена.
 Честит имен ден на всички празнуващи!

01.05.2014г. - Честит ден на труда.

 На 1 май светът отбелязва Деня на труда и международната работническа солидарност.
 На тази дата много страни в света честват обществените и икономически постижения на работническото движение.
 Денят е един от официалните празници в България. Първият опит за честване на 1 май у нас е през 1890 г. от Топографското дружество. През 1939 г. 1 май е обявен за официален празник, а от 1945 г. комунистическата власт започва да чества празника всяка година.
 След края на комунистическия режим през 1989 г. Първи май продължава да е официален и неработен ден, но държавната власт не се ангажира с организирането на масови прояви, както по времето на социализма.
 Историята на празника се свързва с международното социалистическо движение през 19 век и работническите протести за зачитане на елементарните социални права.
 Началото се поставя на 1 май 1886 г. в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в която вземат участие над 300 хил. работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден. След тридневни протести в Чикаго полицията и частните охранители разпръсват протестиращите, раняват около 200 души и убиват поне четирима.
 На 4 май по време на последвалия протест срещу полицейското насилие сред полицията е хвърлена бомба, при която загива един полицай и шестима са ранени. Набързо са осъдени и екзекутирани седем анархисти, впоследствие оправдани като невинни.
 През 1889 г. учредителният конгрес на Втория интернационал, проведен в Париж, призовава за международни демонстрации в знак на солидарност към протестите в Чикаго.
 През 1904 г. Международната конференция на социалистите в Амстердам призовава "всички социалдемократически партии и профсъюзи от всички страни да демонстрират енергично на Първи май за официалното признаване на 8-часовия работен ден, за права на пролетариата и за световен мир."
 Тъй като най-ефективният начин за демонстрации е стачката, конгресът решава, че е "задължително за всички пролетарски организации от всички страни да спрат да работят на 1 май, навсякъде, където е възможно без негативни последици за работниците".

30.04.2014г. - Украйна започна внос на „немски” газ през Полша.

 Започнаха реверсивните доставки на руски природен газ от германската „Ар Ве Е” за Украйна, които се осъществяват през Полша. Те са на основата на петгодишния рамков договор, който бе подписан между „Нафтогаз” и „Ар Ве Е”, съобщава ИТАР-ТАСС.
 Съгласно договора обемът на доставките може да достигне до 10 млрд. куб. метра годишно. В съобщението на немската компания се посочва, че те се основават на „европейски цени на едро на природения газ, включващи и транспортните разходи”.

Още информация: Тук.

29.04.2014г. - Международен ден на танца.

 Световен ден на танца (International (World) Dance Day) се чества от 1982 г. по решение на ЮНЕСКО на рождения ден на френския хореограф Жан-Жорж Новера (Jean-Georges Noverre), реформатор и теоретик на хореографията, който влиза в историята като "бащата на съвременният балет".
 Танцът е мощно изразно средство. Танцът разговаря със земята и небето. Изразява нашата радост, страховете ни, желанията ни. Танцът е връзката с неосезаемото, но разкрива състоянието на духа, темперамента и характера на нацията.
 Подобно на много култури по света, местните хора в Тайван танцуват в кръг. Техните предци вярвали, че Злото ще остане в кръга. С хванати ръце, те споделят своята топлината един на друг, превръщат я в една обща енергия. Танцът обединява хората. Танцът е един мимолетен миг. Движенията изчезват, тъй както се появяват.
 На този ден целият танцуващ свят отбелязва своя професионален празник – театрални опери и балети, съвременни танцови трупи, ансамбли за съвременни балетни и народни танци и други, както професионални, така и самодейни артисти,танцьори, които обичат музиката и танците.

28.04.2014г. - Международен ден за безопасност и култура на труда .

 Международната организация на труда (International Labour Organization, ILO) обяви датата 28 април като Световен ден за безопасност и култура на труда (World Day for Safety and Health at Work), за да привлекат световното внимание към важността на проблема, както и за начина, по който създаването и насърчаването на безопасността може да помогне за намаляване на годишната смъртност на работното място. За първи път този ден се чества през 2003 година.
 Около 87% процента от българите са удовлетворени от условията на труд в техните предприятия. Това показват данните от проведено Национално изследване на условията на труд в България, което е част от проекта “Превенция за безопасност и здраве при работа” с бенефициент Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Още информация: Тук.

26.04.2014г. - Дългосрочните договори на „Газпром” ще донесат на държавата приходи от порядъка на 400 млрд.долара.

 Дългосрочните договори на „Газпром” за 3,5 трлн.куб метра ще донесат на държавата във вид на данъчни постъпления сума от порядъка на 400 млрд.долара. Това съобщи пред журналисти заместник-председателя на компанията Валерий Голубев, цитиран от ИТАР-ТАСС. 
„Днес целият пакет от договрни отношение на „Газпром” съставлява от порядъка на 3,5 трлн.куб метра газ. За държавата това означава да получи от порядъка на 400 млрд.долара данъчни постъпления”, каза той. 
По думите на Голубев, да се откажат от дългосрочните договори, това означава „изведнаж да поставим под заплаха всички наши инвестиционни задачи, целият баланс на газа на Русия и да поставим под въпрос формирането на бюджета на страната”. 
„Ние днес действително с нашите партньори преценяваме конюнктурата на пазара, намаляването на търсенето, продиктувано от потенциала на появата на нови алтернативни източници на енергия и в каква степен това ще промени ценовите параметри. Но основополагащите параметри на дългосрочните договори за нас остават принципни. Ако ние се откажем от тези принципи, целият механизъм на планиране, всички наши инвестиционни ангажименти ще се окажат спрени и неоснователни”, добави заместник-председателя на „Газпром”.

Източник: Тук.

25.04.2014г. - Увеличават капацитета на „Син поток”.

 Турция и Русия се договориха капацитетът на газопровода „Син поток" да бъде увеличен от 16 на 19 милиарда кубични метра руски газ. Това обяви енергийният министър на Турция Танер Йълдъз, предаде „Ройтерс". Тръбата е предназначена за доставка на руски природен газ за Турция през Черно море, заобикаляйки трети страни.
 Йълдъз добави, че Турция ще проведе разговори с Русия за нов договор частният сектор да купува природен газ на „разумна" цена" и че може да внася електричество от Иран, Грузия и България през лятото, ако има проблем с производството на електроенергия заради суша.

Източник: Тук.

24.04.2014г. - Шесто издание на Save the Planet в София.

 Месец след приключването на петата специализирана изложба Save the Planet 2014 организаторите от Виа Експо обявиха датите на следващото издание, което ще се състои от 11 до 13 март 2015 г. 
В рамките на форума през т. г. бяха обсъдени теми, свързани с европейското и националното законодателство, насърчаващи механизми, източници на финансиране, успешни практики при управлението на отпадъците и опазването на околната среда. На изложението посетителите се запознаха с технологии за ефективно събиране, третиране и рециклиране на отпадъци и превръщането им в нови ресурси. 
По време на Save the Planet 2014 63% от изложителите са били представители на чуждестранни компании от Австрия, Дания, Германия, Италия, Полша, Русия, Румъния, Швейцария и Швеция.

Източник: Тук.

23.04.2014г. - Международен ден на книгата и авторското право.

 23-ти април е обявен за Световен ден на книгата и авторското право от ЮНЕСКО. Този ден за пръв път се чества през 1995 г. Целта на този празник е да се насърчи четенето, защитата на интелектуалната собственост, издателската дейност, авторското право. 
Идеята за Световния ден на книгата и авторското право тръгва от Каталуния, където на 23 април, денят на св. Георги Победоносец, има традиция да се подарява книга.

23.04.2014г. - „Южен поток транспорт” организира конкурс за есе, качва победителите на ветроходите от "Тол Шипс" от Новоросийск до Сочи.

 Южен поток транспорт е основен спонсор на международната Black Sea Tall Ships Regatta 2014 в България. 
Компанията ще подпомогне събитието във Варна, което ще се състои от 30 април до 3 май на централното пристанище в града с домакинството на община Варна. 
Във връзка със спонсорството, Южен поток транспорт ще организира конкурс и ще осигури на трима победители вълнуваща възможност да вземат участие в Регатата, преминавайки разстоянието от Новоросийск до Сочи по море на ветроход от клас А. 
Право на участие ще имат всички на възраст над 21 години. В надпреварата за наградата се участва с есе на тема: «Енергия за Европа, полза за България». По-лаконичните жители на Варна могат да участват с предложение за слоган на информационния център за Южен поток във Варна. 
Материалите могат да бъдат подавани в Информационния център на Южен поток на улица „Цар Симеон 29“ или изпращани на имейл адрес: varna@south-stream-transport.com Препоръчително е текстът да е отпечатан, като непременно трябва да се добавят: трите имена на автора, неговите години, адрес по лична карта и телефон за връзка. Срокът за подаване на текстове е до 28 април включително. 
Победителите ще бъдат излъчени от независимо жури, съставено от журналисти и обществени личности, на 29 април. Пътуването от Новоросийск до Сочи ще се осъществи на 12 май. За целта разноските по пътуването до Русия и обратно ще се поемат от Южен поток транспорт.

Източник: Тук.

22.04.2014г. - Азербайджан изрази готовност да доставя газ до България и да инвестира в газовата ни индустрия.

 Азербайджан има готовност да доставя газ до България, заяви енергийният министър на страната Натиг Алиев след срещата си с Драгомир Стойнев и Пламен Орешарски. За целта обаче е необходимо модернизиране на трасетата за доставки. Министър Алиев посочи и че газовата индустрия в България е привлекателен проект за страната му.
 "Готови сме да инвестираме в модернизацията на хранилището в Чирен, в ТЕЦ-ове, азотно-торови заводи и работим върху механизмите за тяхното реализиране", каза Алиев.
Южният газов коридор на Азербайджан вече се строи. 50 млрд. са необходимите инвестиции за реализирането на проекта. Новите транспортни линии ще свържат Каспийския регион със страните от Югоизточна Европа, сред които Турция, Албания, Италия и Гърция.  
Министър Драгомир Стойнев пък обясни, че до края на тази или най-късно в началото на следващата година трябва да започне строежа на интерконекторната връзка с Гърция През нея ще преминават договорените през септември 1 млрд. кубически метра природен газ от консорциума "Шах Дениз". 
Министър Стойнев обясни, че с колегата му от Азербайджан са обсъдили и ситуацията в Украйна, както и краткосрочни мерки за осигуряване на доставките на природен газ за България.

Източник: Тук.

21.04.2014г. - Христос възкресе!
16.04.2014г. - Булгартрансгаз подготвя разпределението на свободния капацитет в ПГХ Чирен.

 Булгартрансгаз подготвя разпределението на свободния капацитет за нагнетяване и добив по газови месеци за газова година 2014-2015 г. в ПГХ Чирен, не по-късно от 1 май, съобщиха от дружеството.
 Срокът за представяне на заявления за капацитет за съхранение от страна на настоящи и потенциални клиенти е не по-кратък от седем дни от датата на обявяването му.
 По данни на Булгартрансгаз свободният търговски капацитет за съхранение на природен газ за предстоящата газова година 2014-2015 г. е в размер на 300 млн. куб. м.
 "Началото на нагнетяването на база търговски капацитет за съхранение е съобразено с вида и продължителността на предстоящите ремонтни работи по газопреносната мрежа на Булгартрансгаз и графика за нагнетяване на количествата природен газ по раздел ІV от Плана за действие при извънредни ситуации", допълват от дружеството.

Източник: Тук.

15.04.2014г. - Gas & Power Forum предстои на 23 април в София.

 Тазгодишното издание на международния Gas & Power Forum ще се състои на 23 април в хотел Шератон, София.
 Събитието съдържа пет основни панела, в които ще бъдат разгледани темите за европейските политики в областта на енергетиката; вътрешния енергиен пазар; цени, проекти и технологии на природния газ; електрическите централи и ниско-въглеродната икономика и възобновяемите източници в развиващите се пазари.
 Сред лекторите на форума ще бъдат инж. Пламен Денчев, енергиен експерт в строителство и експлоатация на фотоволтаични централи; инж. Йордан Костадинов, енергиен експерт в ядрената енергетика; инж. Николай Павлов, енергиен експерт в газо-енергийния сектор и д-р Харалд Хедрих, мениджър продажби "Газови турбини, ЦИЕ", Energy sector, Oil&Gas Division, Siemens (Австрия).

Източник: Тук.

14.04.2014г. - Проект за плаващ терминал край Кавала ще ни осигури достъп до алтернативни газови доставки.

 България си осигурява постоянен достъп до природен газ с участие в изграждане на плаващ терминал в морето в близост до град Кавала. Очаква се преговорите по проекта да приключат до края на тази година, съобщават гръцките медии, цитирани БНР.
 Идеята за създаване на плаващ терминал за природен газ е на гръцката държавна газова компания ДЕПА, която води преговори с българското правителство за съвместно изграждане. Така се създава дистрибуторска мрежа между страните, като България ще получава втечнен газ от Гърция и има възможност да го транспортира за Румъния и Сърбия. Според експерти, изграждането на този вертикален газопровод в морето близо до град Кавала осигурява на България енергийна сигурност. Гърция вече има изграден един терминал до остров Ревитуса.България си осигурява постоянен достъп до природен газ с участие в изграждане на плаващ терминал в морето в близост до град Кавала. Очаква се преговорите по проекта да приключат до края на тази година, съобщават гръцките медии, цитирани БНР.

Още информация: Тук.

13.04.2014г. - Цветница.

 Цветница или още Връбница е личен празник на мнозина. Това е празникът на цветята и настъпилата пролет. Имен ден празнуват всички, които носят имена на цветя, храсти, дървета. Затова може би народът ни го възприема като възраждането на живота в природата.
 В неделята преди Възкресение Христово /тази година на 13 април по православния календар / честваме Връбница (Цветница). С този празник Българската православна църква припомня тържественото посрещане и влизане на Иисус Христос в Йерусалим преди около две хиляди години.
 Традицията на Цветница повелява да се иде на празничната служба в църква с цветя и върбови клонки. Младите невести пък с малки деца да се причестят. След църквата всеки от нас взема осветено върбово клонче и го отнася у дома си за здраве.
 След Цветница започва Страстната седмица – дните на Христовите страдания преди Възкресението.
 Богослуженията за Цветница започват още от предишната вечер. През деня вярващите ходят да берат върбови клонки, които символично заместват палмовите. Те се освещават в храма със специални молитви – от тях идва и името на празника Връбница. На самия празник след тържествената Света Литургия, свещениците раздават върбовите клонки на вярващите. Така с мисълта си всички участват в тържественото Христово влизане в Йерусалим и Го приветстват като Спасител на човешкия род. Християните отнасят в дома си клонка за здраве на здравите и за излекуване на болните.
 Вярва се, че осветената върба пази от всяко зло и затова се поставя върху домашната икона.
 Освен общата празнична служба, много от вярващите в България правят и курбан специално за здравето на свои близки.
 Трапезата на Цветница - Въпреки че все още е времето на Великия пост, Българската православна църква позволява на празничната трапеза да се поднесе риба.
 Обичаите на Цветница - За празничния ден, от който започва Страстната седмица или седмицата на Христовото страдание, българите имат много имена – Връбница, Цветница, Разцветница, Момина неделя. Много и колоритни са обичаите, в центъра на които е върбата. Крехка, свенлива и смирена, тя е символ на женското начало. Вързана на кръста, “осигурява” здраве и в най-трудната работа. Хората вярват, че всичко окичено с върба, ще бъде здраво през цялата година.
 Някога с върбови клонки извеждали животните на паша, с тях захранвали пилетата, за да са здрави. На някои места забивали клонки в градината, за да не я ровят къртици. Когато се задавали градоносни облаци, хората гледали през върбовите венци и се молели да ги отмине заплахата.
 Върбово венче на вратата у дома против уроки /зло/ до следващата пролет е трайният смисъл на празника. А надеждата и молитвата към Господ са неизменни, за да не дава никому кръст по-голям отколкото може да носи.
 Имен ден празнуват - Божура, Виолета, Върба, Върбина, Върбан, Върбинка, Гергин/а, Гроздан/а, Грозданка, Далия, Дафина, Делия, Делян/а, Дилян/а, Детелин/а, Ела, Елица, Жасмина, Здравка, Здравко, Зюмбюл, Зюмбюлка, Ива, Иглика, Калин/а, Камелия, Карамфил/а, Карамфилка, Китка , Камен, Латинка, Лили, Лила, Лилия, Лиляна, Лоза, Лора, Люлина, Маргарита, Магнолия, Малина, Невен/а, Петуния, Ралица, Росица, Смилян/а, Теменуга, Теменужка, Трендафил, Трендафилка, Фидан/а, Фиданка, Цвета, Цветан/а, Цветанка, Цветелин/а, Цветомир/а, Цветослав/а, Цвятко, Череша, Явор/а, Ягода, Ясен/а, Ясмина.
 Честит имен ден на всички Вас! Да сте живи и здрави!

12.04.2014г. - Лазаровден.

 Лазаровден е предпоследната събота преди Великден.
 Според българската народна традиция, Лазаровден или "Лазарица", "Лазарова събота" е празник на нивите, пасбищата и горите, но и празник на момичетата, които, след като лазаруват, могат публично да се момеят, да се обличат и държат така, че да ги харесват ергените, да имат любим, да се омъжват. Денят се нарича още Лазарова събота, Лазарица, Лазар. Три обредни ритуала са свързани с него - лазаруване, избиране на кумица и боенек. И трите са свързани с прехода към моминството, с любовта и задомяването.
 По стари български традиции и обичаи, подготовката за Лазаровден започва от рано, още "среди пости". По-възрастна жена, която отдавна е била посветена в лазаруването, помага на момичетата да разучат песните, които ще изпълняват, обикаляйки селото. По-голямата част от тях пеят, а останалите танцуват, тъй като Лазаровден е празник както на женската хорова песен, така и на танца.
 На този ден празничният обред започва рано сутринта. Момичетата се разделят на групи от по 5-6 лазарки и започват да обикалят селото пременени в невестински дрехи. В различните части на България девойките са обличали различни одежди. В Източна Тракия, например, Лазарките са обличали нови булчински премени, за да ги "разтърсят за хаир". В кюстендилско момите са носели в ръка кърпа, с която невестата се "кланя" на сватбата - така наречената "кланячка", а в Шоплука главите им са били украсени с китка от копринена трева и красиво пауново перо.
 Премяната на лазарките символизира не само брачния характер на празника, но и любовта, женитбата и плодородието, които винаги преплитат своята същност в едно.
 Традицията на Лазаровден повелява да се пее на всеки член от семейството, в зависимост от неговата възраст, пол и положение в обществото. Независимо от това, лазарките влизат в дома с типичното за празника обръщение: Ой, Лазаре, Лазаре...
 В миналото нашите баба и дядовци са вярвали, че словото, изречено на този ден, има магическа сила и освен че ще помогне на девойките да се превърнат в жени, ще помогне и на пролетта да смени зимата. С вяра в мистиката на Лазаровден са свързани и много от обичаите, които се изпълняват. Стопанката на къщата търкулвала сито през лазарките и гадаела за плодородието според това как ще падне на земята. Друг обичай повелява да ги посипва с жито, докато танцуват, а те да се завъртят с думите: Завърти се Лазаре, че да се въдят пчелите, да се агнят агънца, да се телят теленца...
 Според народните вярвания, стопанката на къщата задължително трябва да дари всяка лазарка със сурово яйце, което символизира безсмъртието. Освен това с него са се разваляли магии и са се правели гадания за бъдещето.
 Счита се, че къща, която е посетена от лазарки е щастлива и благословена, каквото пожелават и те самите чрез своите песни.
 С моминските обичаи на Лазаровден е свързано и интересното народно поверие, че девойка, която е лазарувала не може да бъде похитена от змей. В Източна Тракия легендата за Змейовата невеста е била широко разпространена. Тя разказва за девойка, която отивала с родителите си на събор в съседното село, но по пътя дотам ожаднява и спряла да пие вода на един кладенец, въпреки предупреждението на баща й, че мястото било "лошаво". Тогава дошъл един змей и й предложил да му пристане, като й обещал несметни богатства. Девойката се изплашила и настигнала майка си и тейко си, без да им разкаже и думичка за това, което се е случило. След като съборът се пръснал, тя се поблазнила и пристанала на змея. След време, обаче, й домъчняло за близките й и го помолил да я пусне, за да ги види. Пуснал я той на същото място и по същото време от годината, но докато живеела с него, на Змейовата невеста й била пораснала опашка. Чувайки песните момите, тя с ужас започнала да се опитва да се отърве от нея, но без успех. От ужас, че дружките й ще я заварят така, по устните й се появила кървава пяна и сърцето й се пръснало то страх. Погребали я до кладенеца и всяка година на същото място играели хоро в нейна памет, но несключено. Танцът нарекли "буенец", а девойките, които го изпълняват - "лазарки".
  На Лазаровден имен ден празнуват: Лазар, Лазарка, Лазарин и Лазаринка.

11.04.2014г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ПРИМАГАЗ“ АД .

 Примагаз“ АД уведомява всички свои потребители, че в изпълнение на чл.359 от “Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ ще се проведе периодичен технически преглед с изпитване на якост и плътност на газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД от 00:00 часа на 27 Април до 11:00 часа на 28 Април 2014 г. Предвид това е възможно да има смущения в газоснабдяването, изразяващо се във временно прекъсване или понижаване на налягането в участъци на ГРМ на мрежата на „Примагаз“ АД.
 Аварийните екипи на Дружеството ще се отзовават на всички постъпили обаждания.
 Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

11.04.2014г. - Газовите козове на Европа.

 Правителствата на Източна Европа смятат да използват перспективите за внос на природен газ от САЩ като коз, за да си осигурят по-ниски цени на газа в хода на преговорите си с „Газпром” по новите дългосрочни договори, пише „Файненшъл таймс”.
 Украинската криза принуди източноевропейските страни да засилят натиска на САЩ по отношение на отслабването на ограниченията за експорт на газ. От 2011 г. Минисетрство на енергетиката на САЩ е одобрило шест заявки за строителство на експортни терминали за втечнен природен газ, а още около 20 са в процес на разглеждане.
 Литва, Естония,Унгария, Босна и Херцеговина трябва да се договорят за нови договори за доставки с „Газпром”, тъй като настоящите изтичат през следващата година. Чиновници отбелязват, че дебатите на тема експорт на енергоносители от САЩ дават на страните от Източна Европа нови възможности за влияние.

Още информация: Тук.

10.04.2014г. - Важно съобщение за всички битови клиенти на „Примагаз” АД.

 Необходимо е всеки абонат да представи в офиса на Примагаз АД Ревизионна книга с валиден Ревизионен акт за извършен годишен технически преглед на газовата инсталация.

09.04.2014г. - Най-мръсният въздух - в Пловдив и Варна.

 Най-чистият въздух у нас е на връх Рожен, а Варна и Пловдив са с най-много превишения на нормите за фини прахови частици във въздуха за година. Това коментира Валери Серафимов, началник на отдел "Мониторинг на въздуха" в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) пред БТА.
 Експертът подчерта, че според нормативната уредба са позволени 35 дни с превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици във въздуха в годината. С най-голям брой превишения за 2013 г. са двата пункта в Пловдив - "Каменица" (173 превишения) и "Баня старинна" (143), измервателният пункт "Батак" във Варна (155), както и пунктовете в Монтана и в с.Долни Воден - с по 139 превишения.
 Източник на регистрираните наднормени замърсявания са промишлените дейности, битовото горене и транспортът, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки в общините, посочи специалистът. По думите му замърсяването с фини прахови частици има ясно изразен сезонен характер - повишава се значително през зимния отоплителен сезон. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната.

Източник: Тук.

08.04.2014г. - Орешарски: Южният газов коридор е важен за цяла Югоизточна Европа.

  Изграждането на Южния газов коридор е важна стъпка към диверсификация на газовите доставки за цяла Югоизточна Европа. Както пряко заинтересованите страни, така и Европейската комисия, отчитат този принос и разчитат на азербайджанския газ. Това заявява министър-председателят Пламен Орешарски в интервю за сп. „Каспиан енерджи".
 „Планирали сме изграждането на интерконекторна връзка през границата с Гърция, която да направи възможно ползването на азербайджански газ. В края на миналата година имах възможността да присъствам на тържествената церемония в Баку, на която бе даден старт на изграждането на ТАП. Благодарен съм на президента Алиев за поканата, топлото посрещане и ползотворната среща, която имах с него. Вярвам, че нашите традиционно приятелски отношения ще получат допълнителен тласък от перспективата на задълбочаване на търговско-икономическото ни сътрудничество", отбелязва министър-председателят. Той подчертава, че България работи за диверсификация на енергийните източници.

Още информация: <Тук.

07.04.2014г. - Международен ден на здравето.

  На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а.
 Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация.
 Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.
 Честит празник, бъдете здрави и щастливи :)

04.04.2014г. - Всяка четвърта сграда да стане енергийно ефективна.

  25% от сградите може да станат енергийно ефективни до 2020 г. Това може да стане, ако страната ни усвои средствата за енергийна ефективност от новия програмен период, заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева на конференция за инфраструктурата в България.
 По думите й по новата оперативна програма „Региони в растеж“ са предвидени 262 млн. евро за енергийна ефективност. За административните сгради безвъзмездното финансиране ще е 100%, а за жилищните сгради 75%, информира БТА.

Още информация: Тук.

03.04.2014г. - Поредица от бизнес събития стартира Информационният център за Южен поток във Варна.

  Специално за бизнеса на Варна, информационният център за Южен поток стартира поредица от срещи с партньори на проекта, за да даде възможност за обмен на опит. Срещите се организират със съдействието на Варненската търговско-индустриална камара. «Инициативата и домакинството на подобни срещи, които подпомагат фирмите и техния мениджмънт с ноу-хау и обмяна на опит, аз определям като отговорно поведение към местния бизнес и неговите нужди» каза в началото на срещата Иван Табаков, председател на камарата във Варна.
 Първата от срещите потърси отговора на въпроса „Как най-бързо, ефективно и професионално да влезете в крак със законодателството по околна среда?». Темата представи консултантската фирма в областта на опазване на околната среда. Срещата днес премина при голям интерес от страна на варненските фирми и организации.
 Центърът е съвместна инициатива на международното акционерно дружество „Южен поток транспорт“, базирано в Амстердам и българо-руската компания „Южен поток България“.

Източник: Тук.

02.04.2014г. - Международен ден на детската книга.

  В цял свят на 2 април се чества Международният ден на детската книга от 1967 г. по инициативата и решението на Международния съвет за детската книга (International Board on Books for Young People, IBBY). Неслучайно празникът съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, който е създал едни от най-великолепните приказки на всички времена. В своите приказки: "Новите дрехи на царя", "Оловният войник", "Малката русалка", "Малката кибритопродавачка", “Принцесата върху граховото зърно" и т. н., писателят разкрива с изключително майсторство човешките слабости и добродетели на неговите герой.
 По инициатива на международния съвет на всеки 2 години се изготвя специален Списък на детската книга. Всяка държава има право да се включи в него с по три заглавия, които се избират вътрешно по редица показатели. Първата българска книга, включена в Списъка, е „Приказен свят” на Ангел Каралийчев. Това става през 1974 г. През годините в него фигурират още Валери Петров с „Пет приказки” през 1988 г., Йордан Радичков с „Малки жабешки истории” през 1996 г. и Веса Паспалеева с „Пролет в родината” през 1980 г.

01.04.2014г. - Международен ден на хумора, сатирата и забавата.

  Първи април е денят на хумора, сатирата, забавата, шегата и лъжата!
 Това е единствения ден в годината, когато можете да се пошегувате с приятелите си, да ги излъжете и изиграете съвсем безнаказано! Дори е задължително да погодите номер някому.
 Навсякъде по света се празнува първи април. Денят на смеха в различните страни носи свой национален колорит и специфичен хумор, присъщ за всяка страна.

31.03.2014г. - Италианската Saipem ще строи първата тръба на морския участък на „Южен поток“. Два кораба ще започнат полагането на тръбите тази есен .

 Договорът за строителството бе подписан от Олег Аксютин (вляво), главен изпълнителен директор на „Южен поток транспорт“ и Стефано Бианки, вицепрезидент на Saipem S.p.A.
  „Южен поток транспорт“ сключи договор с италианската компания Сайпем за строителството на морския участък на газопровод „Южен поток“. Договорите бяха подписани в Амстердам от Олег Аксютин, главен изпълнителен директор на „Южен поток транспорт“ БВ и Стефано Бианки, вицепрезидент на Сайпем С.п.а. (Saipem S.p.A).
 Морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от четири успоредни тръбопровода с дължина по 931 километра през Черно море, от Русия до България. Всеки от тръбопроводите ще бъде съставен от над 75,000 отделни тръби, заварени една за друга на борда на специален тръбополагащ плавателен съд и положени на морското дъно на дълбочина до 2,200 метра. Споразуменията със Сайпем обхващат проектиране и изграждане на първия тръбопровод, изграждането на плиткводните морски участъци, пресичането на брега и излизането на сушата и свързаните с четирите тръбопровода съоръжения.
 Два плавателни съда ще участват в строителството на газопровода
 Тръбите за морският газопровод „Южен поток“ ще бъдат положени от няколко тръбополагащи плавателни съда на Сайпем. Единият е „Кастро Сей“ - плавателен съд за „S“-образно тръбополагане, подходящ за поставяне на тръбите в плитко и дълбоководни участъци.
 Вторият кораб е „Сайпем 7000“ - плавателен съд за„J“-образни тръбополагане, подходящ за полагане на тръби в много дълбоки участъци. Плавателния съд вече е работил по изграждането на газопровода между Русия и Турция „Син поток“.
 За пресичането на брега ще бъдат построени четири микротунела на руския и българския бряг, всеки от които с дължина над 1 километър. Тези тунели позволяват изграждането на газопровода без съществени строителни работи на повърхността на плажа и в плитките участъци, с което се съхраняват руският и българският брегове и се смекчава въздействието върху околната среда. Хората от района на „Паша дере“ край Варна вече на няколко пъти изразиха притесненията си, че строителството на газопровода може да навреди на туристическия сезон там. От „Южен поток транспорт“ обаче увериха, че заради газопроводът ще се прокопаят подземни тунели и това няма да навреди на туристите по плажа.

Още информация: Тук.

28.03.2014г. - Одобрена е руската оценка за въздействие върху околната среда на морския газопровод „Южен поток“.

 Държавната комисия за експертна оценка достигна до положително заключение по отношение на проектната документация за руския участък на морския газопровод „Южен поток“, научи Moreto.net. С това приключва последният етап от процеса на оценка на проектната документация, която включва и оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта в Русия.
 Многобройни проучвания на животинския и растителен живот в Черно море и край излаза на газопровода на сушата край Анапа бяха предприети от експерти, които оцениха потенциалните въздействия на строителството на газопровода и неговата експлоатация върху околната среда. Те предложиха редица мерки за избягване или смекчаване на евентуалните отрицателни въздействия, в резултат на което не се очаква проектът да има значително въздействие върху околната среда. Повечето от идентифицираните въздействия върху околната среда ще бъдат свързани със строителните работи и се очаква да бъдат временни и незначителни след прилагането на смекчаващи мерки.
 "Това е важен крайъгълен камък за проекта и доказателство за нашите усилия", казва д-р Олег Аксютин, главен изпълнителен директор на „Южен поток транспорт“. " Работихме повече от 2 години върху проекта и строителните планове на морския газопровод, за да гарантираме, че той ще бъде безопасен, а не в тежест за околната среда или хората в околността."
 „Южен поток транспорт“ осъществи ОВОС според руските изисквания и предприема допълнителна оценка за въздействие върху околната и социалната среда (ОВОСС) в съответствие с насоките на международните финансови институции.

Източник: Тук.

27.03.2014г. - Стартира работата по газовата връзка България - Турция.

 Завърши работата на работните групи от българска и турска страна по повод предстоящото изграждане на интерконекторната връзка България - Турция. В работната група от българска страна участват експерти от Министерство на икономиката и енергетиката и газовите дружества „Булгаргаз" и „Булгартрансгаз". Работата по изграждане на връзката бе ускорена след срещата на министър Драгомир Стойнев и министър Танер Йълдъз, която се състоя на 24 януари 2014 г. в София.
 Експертите от работните групи на двете страни изготвиха меморандум за стартиране на дейностите по уточняване на техническите и икономически параметри на бъдещата връзка, която се предвижда да бъде двустранна. Работните групи постигнаха съгласие всяка една от страните (българска и турска) да изгради газовата връзка на своята територия.
 Ключова стъпка в тази посока е стартирането на предпроектно проучване, в рамките на което ще бъдат уточнени всички техническите аспекти на проекта, неговите финансови параметри, възможността за привлечено европейско финансиране. Предпроектното проучване ще отчита и търговски, и пазарен интерес към интерконектора.
 На база на предпроектното проучване и оценката на възможностите, ще бъде изготвен подробен график и срокове за изграждането на ITB.
 С реализирането на проекта се изпълняват изискванията на Регламента на ЕС за сигурността на газовите доставки № 994/2010 и едновременно с това се постига до голяма степен диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ към/ през България и региона. Именно по тази причина, Европейската комисия оцени междусистемната връзка Турция-България (ITB) като един от проектите от „общ интерес".
 Изпълнението на проекта е и в пряка връзка с постигането на необходимите условия за създаване на конкурентен и интегриран газов пазар.

Източник: Тук.

26.03.2014г. - Стойнев: Продължаваме да работим по "Южен поток".

 Ако спрат доставките на газ заради кризата в Украйна, имаме мазут и природен газ от Гърция, но не може вечно да ги ползваме, каза енергийният министър пред БНТ.
 Въпреки че преговорите за газопровода "Южен поток" бяха отложени, българските експерти продължават работата по проекта. Това заяви пред БНТ енергийният министър Драгомир Стойнев.
 "Всички министри от страните членки на ЕС се обединихме около тезата, че работата не трябва да спира, тъй като това е един важен стратегически проект за всички и той ще гарантира сигурност на доставките на природен газ", каза Стойнев пред БНТ.
 По думите му все още не се изразходват средства по "Южен поток”. „Средствата ще започнат да се харчат, след като проектът тръгне", каза Стойнев в отговор на обвиненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че по проекта вече се харчат средства. Той отрече публикациите, според които строежа на газопровода е замразен заради споровете между Европейския съюз и Русия за Украйна.
 Позицията на България за изграждането на проекта „Южен поток” е твърда и няма да се промени, добави министърът. „Има политически спекулации относно проекта. Говори се, че даването на мандат за преговори на Европейската комисия било грешка, само че този мандат бе даден не само от България, а от всички държави членки. Дадохме мандат на Европейската комисия, защото искаме този проект да се реализира, а не да се действа на парче. Ние сме добре осведомени за преговорите, които се водят в момента", заяви още Стойнев.
 Министърът на икономиката и енергетиката подчерта, че при такъв сценарии последствия може да има за цяла Европа и затова открои, че правителството работи по посока диверсификация в икономически план.

Източник: Тук.

25.03.2014г. - На този етап няма опасност за газовите доставки.

 На този етап няма опасност за сигурността на доставките от природен газ през Украйна, това стана ясно в рамките на изслушване на ръководствата на "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" в Комисията по енергетика към Народното събрание.
 Към настоящия момент в Подземното газохранилище в Чирен (ПХГ Чирен ) има 192 млн.куб метра природен газ. От 10 март, понеделник се нагнетяват още 10 млн.куб метра. Така в газохранилището ще има 202 млн.куб метра природен газ. Това обясни Александър Петров, началник правление „Лицензионна дейност и корпоративно управление” към „Булгаргаз” в рамките на парламентарната комисия по енергетика. Той не се нае да коментира за колко време може да стигне това количество в случай на криза в доставките.
 Нагнетяването от 10 млн.куб метра на ден е необходимо за повишаване на готовността при нарушаване на доставките, обясни той. По официални данни това количество може да стигне за 60 дни. Експертите обаче са категорични, че тези количества са достатъчни само за 45 дни.
 Възможният добив от газохранилището е за 3 млн.куб метра природен гз на ден.
 Най-негативният сценарий е за консумация от 1 млн. 280 хил. куб метра на ден.
 В момента консумацията на газ в страната е около 9 млн. куб метра на ден, като в най-студените дни достига 10-14 млн.куб метра.
 Заявката на клиентите на „Булгаргаз” или очакваното потребление за месец март 2014 г. е в размер на около 271 млн. куб метра, или по около 7 млн. куб метра на ден.
 В момента е прекратен периодът на добив от газохранилището и е възобновено нагнетяването, обясни Петров. Причината за прекратяване на добива е доброто време, каза той.

Още информация: Тук.

24.03.2014г. - Газовите дружества отчетоха запаса от синьо гориво.

 България има пълна готовност за справяне с евентуалното спиране на доставките на природен газ от Русия заради кризата в Украйна. За това докладваха представители на „Булгаргаз" и „Булгартрансгаз" в ресорната парламентарна комисия.
 До 22 март в хранилището в Чирен ще има 202 млн. кубически метра нагнетен газ. От находището в „Галата" може да се черпят над 600 000 кубически метра на денонощие, а при кризисна ситуация може да се транспортират до 3 млн. кубически метра синьо гориво от Гърция.
 Средното потребление на природен газ в най-студените дни от годината е между 10 и 14 млн. кубически метра на денонощие, като около половината от тази консумация е от топлофикационните дружества.
 Ако спрат доставките, ще бъде осигурено синьо гориво за т.нар. битови потребители, категорични са от газовите дружества.

Източник: Тук.

22.03.2014г. - Проект на новите общи условия.

 На дата 22.03.2014 г. е публикуван проект на новите Общи условия за продажба на природен газ на небитови потребители на Примагаз АД на интернет страницата на дружеството: Тук.. До 14 Април 2014г. потребителите могат да дават писмени бележки, мнения и препоръки на адреса на офиса на Примагаз АД: град Варна, ул. „Акад. Курчатов“ 1 и на електронна поща info.primagas@fimm.com . На 23.04.2014 г. в 11ч. в офиса на дружеството ще се проведе обществено обсъждане на общите условия.

21.03.2014г. - През март 2014 г. ще бъде подписан договорът за изграждане на морския газопровод „Южен поток“.

 Надзорният съвет на „Южен поток транспорт“ БВ одобри подписването на договор за изграждане на морския газопровод „Южен поток“, научи Moreto.net.
 Морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от четири успоредни тръбопровода с приблизителна дължина 931 километра през Черно море. Всеки от тръбопроводите ще се състои от над 75,000 тръби с диаметър 32 инча.
 През март 2014 г. „Южен поток транспорт“ АД планира да подпише договори за строителство, обхващащи полагането на Линия 1 на морския газопровод, изграждането на подводните трасета на всичките четири линии и на съоръженията при излаза им на сушата в Русия и България.
 Надзорният съвет одобри и подписването на договора за доставка на тръбите за втората линия. На 29 януари 2014 г. беше дадена поръчка за изработка на тръбите за Линия 1 на производители от Русия и Германия. Доставчиците на тръбите за Линия 2 ще бъдат оповестени след сключване на договорите с тях.
 Надзорният съвет отчита факта, че проектът е от европейско значение за гарантиране на доставките с енергия.

Източник: Тук.

20.03.2014г. - Имаме газ за 2 месеца, ако врътнат кранчето.

 Засега не се задава криза със синьото гориво заради Украйна, успокои премиерът Орешарски!
 България ще може да изкара два месеца с газ от хранилището в Чирен и собствено синьо гориво, ако газовите доставки спрат заради кризата в Украйна. Становището е на премиера Пламен Орешарски.
 Рискът от спиране на газовите доставки заради кризата в Украйна беше отбелязан като основен по време на заседанието на Съвета по сигурност към правителството.
 "От миналата седмица нагнетяваме газ в Чирен", съобщи премиерът. Количествата там били такива, че при спиране на доставките и при рационализиране на използването, щели да стигнат за около малко повече от месец. "Като се добавят и количествата собствен газ, това би давало спокойствие за два месеца", пресметна Орешарски.
 Според премиера би могло да се разчита и на доставка от Гърция чрез реверсивна връзка, макар че това ще излезе по-скъпо. Пламен Орешарски обаче обяви, че все пак на този етап няма основание да се прогнозира спиране на газовите доставки. А и смята, че не е удачно да се правят и аналогии с газовата криза от 2008 - 2009 г., когато България остана без газ заради Украйна.
 „Сега Киев плаща дълга си, който е сравнително по-малък от тогава, а и има готовност международната общност и ЕК да помогнат на Украйна за разплащане на газовите доставки", посочи още премиерът.

Източник: Тук.

19.03.2014г. - Стойнев: "Южен поток" трябва да бъде построен.

 Българското енергийно министерство съобщи, че газопроводът "Южен поток" трябва да бъде построен, тъй като е от голяма значимост за сигурността на доставките към страната.
 "За енергийното министерство "Южен поток" е стратегически проект от национално значение", заяви министърът на енергетиката Драгомир Стойнев в имейл до Ройтерс. "Ние настояваме за построяването му, защото това е от основно значение за сигурността на доставките на природен газ за нашата страна, за растежа на нашата икономика и за повишаването на заетостта", отбелязва Стойнев в съобщението.
 БГНЕС припомня, че на среща с журналисти по-рано днес премиерът Пламен Орешарски заяви, че България не е спирала предварителната подготовка по "Южен поток", но проектът трябва да се разглежда в цялостния контекст на ситуацията в Украйна. "В следващите седмици правителството ще следи внимателно отношенията между Русия и Европейския съюз - ние сме между страните, които най-малко сме заинтересовани от каквото и да изостряне на взаимоотношенията, защото ще платим най-висока цена", допълни премиерът.
 Междувременно еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви днес, че разговорите на ЕК с Русия по проекта "Южен поток" ще се отложат заради кризата с Крим.

Източник: Тук.

18.03.2014г. - Булгаргаз предлага по-евтино синьо гориво от 1 април.

 "Булгаргаз" предлага на енергийния регулатор да утвърди по-ниска цена на синьото гориво за второто тримесечие на тази година.
 Общественият доставчик е поискал от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цената на газа от 1 април да бъде 612,80 лв./ 1000 куб. м без акциз и ДДС, което е с 2,73 на сто по-малко от действащата понастоящем цена.
 Преди месец Булгаргаз прогнозира, че цената на газа ще се запази непроменена в периода април-юни в сравнение с първите три месеца на годината.

Източник: Тук.

17.03.2014г. - ЕС цели 40% намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г.

 Спад на емисиите на парникови газове с 40% под равнището от 1990 г., задължение за минимален дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС 27%, прилагане на нова система за управление и нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система са заложените в новата рамка за политиките на ЕС положения в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.
 Основната цел на поставените параметри е да се стимулира непрекъснатият напредък към нисковъглеродна икономика. Ключовите елементи, които ЕК включва в рамката за политиките в периода до 2030 г., са шест. Намаляването на емисиите на парникови газове е определено като задължителна цел на Съюза към 2030 г.
 След 2020 г. годишното намаление на тавана на емисиите от секторите, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, ще бъде увеличено от сегашните 1,74% на 2,2%. Емисиите от секторите извън СТЕ на ЕС ще трябва да се понижат с 30% под равнището за 2005 г.
 Останалите засягат повишаването на дяла на енергията от възобновяеми източници, която се определя като решаващ фактор в прехода към конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система; повишаване на енергийната ефективност; реформа на СТЕ на ЕС; постигане конкурентоспособна, достъпна и сигурна енергия и въвеждането на нова система за управление.
 Очаква се рамката да бъде разгледана от Европейския съвет на неговото пролетно заседание, насрочено за 20-21 март.

Източник: Тук.

15.03.2014г. - Международен ден на потребителите.

 "Клиентът (потребителят) е винаги е прав!" - популярна фраза.
 Днес светът отбелязва Световния ден на потребителите (World Consumer Rights Day), който се приема за отбелязване на годишнината на изявлението на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди (John F Kennedy) в Конгреса през 1961 година. В речта на президента са били формулирани четири основни права на потребителите:
- право на осигуряване,
- право на информация,
- право на избор и
- право да бъдат изслушани.
По-късно към тях са добавени още четири:
- правото на защита,
- правото на образование на потребителите,
- правото на удовлетворяване на основните човешки потребности и
- правото на здравословна околна среда.
  За първи път денят е отбелязан на 15-ти март, 1983 година, който бе въведен в международния календар на чествания като Световната ден на потребителите.
 Честит празник на всички наши потребители :)
 Благодарим Ви, че сте с нас!

14.03.2014г. - Съобщение.

 „Примагаз“ АД уведомява всички свой клиенти, живеещи на адрес ж.к. „Възраждане“ III, ул. „Поп Димитър“ № 5, че поради извършване на планови ремонти на газовите съоръжения и въвеждане в експлоатация на нови, ще бъде прекъснато газоподаването в района от 08:30 ч. на 27.03.2014 г. до 17:30 ч. на 28.03.2014 г.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

14.03.2014г. - Международен ден на реките.

 Днес в много държави се чества Световен ден на реките (Day of Action for Rivers), който преди това е бил известен с името Световен ден на борба срещу язовирни стени (плотина), за реки, вода и живот (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). В началото на това движение през 1998 г., на този ден по цял свят са били проведени повече от 50 акции и протести в над 20 страни, включително Бразилия, Индия, Тайланд, Австралия, Русия, Япония, Съединените щати.
 През първата година повече от 10,000 неравнодушни хора приели участие в демонстрации и кампании за изпращане на писма целящи пречистването на реките. На следващата година, участниците са били повече от 100,000.

13.03.2014г. - Ще се ускори реализацията на "Южен поток".

 - Проф. Тасев, предвид ситуацията в Украйна смятате ли, че е възможно да се повтори газова криза?
 - Възможно е, но е малко вероятно. Това, което в момента е формирано от правителството и се вземат мерки, е по-скоро превенция за нещо, което може да се случи, може да не се случи. Второ - ситуацията през 2009 г. не може да се повтори по няколко съображения. Първо - България тогава тества изпълнението на Закона за енергетиката, който действа у нас много години. В него е предвидено, че може да има прекъсваемост на доставките на газ заради политическа игра, тероризъм и т.н. Поради това енергийните предприятия са задължени да имат 30-дневен запас от алтернативни горива. Предполагам, че това в момента се следи внимателно. Второ - не сме в разгара на зимата. Трето - очаквам все пак "Чирен" да е пълен. Четвърто - ние тествахме реверса на газовата връзка с Гърция. Там капацитетът е 2 млн. км газ дневно. Нашата дневна консумация е между 5 и 7 млн. "Чирен" след разширението си може да осигурявам между 5 и 5,5. Както и да смятаме стойностите, дори и в случай да се наложи прекратяване на доставките, България няма да попадне в ситуацията от 2009 година.
 - Казахте, че в момента се предприема превенция. Какво включва тя?
 - Мисля, че тези мерки, които изброих, са достатъчни, за да посрещнем евентуално тази газова криза. От гледна точка на геополитиката съм абсолютно спокоен. Вчера новоназначеният главнокомандващ на военноморските сили на Украйна Денис Березовский просто се закле във вярност към правителството на Крим. Това означава, че вероятността да има сблъсък между украинските военноморски сили и руските е невъзможна. Освен това се появи много интересен играч и той е безспорен геополитически играч - Китай. Той заплаши да предприеме няколко мерки. Китай има договореност с Турция да не се пускат кораби на НАТО или САЩ в района на Черно море. Освен това Китай е готов да предяви иск държавни ценни книжа, емитирани в САЩ, на скромната стойност от 13,5 трилиона долара.
 Държавните ценни книжа са с голяма степен на ликвидност и гаранция. БВП на САЩ е около 16 трилиона. Това е любопитното явление, защото никой не споменаваше Китай в тази игра. Нивото се вдигна толкова високо, че най-големите играчи започнаха да играят. Ако САЩ се опитат да приложат санкции към Русия, тогава Китай ще поиска незабавно погасяване на този дълг. Това означава САЩ да рухне за 24 часа. Затова съм спокоен - когато големите размахват големите тояги, това означава превенция.
 - Има ли опасност за доставките на ядрено гориво?
 - Не. Тук няма никакъв проблем. Имаме по морски път достъп. Русия има излаз на Черно море, така че нямаме проблем в това отношение. Освен това предполагам, че енергийната комисия ще трябва да извика и екипа на АЕЦ "Козлодуй" да докладва какво е състоянието. Но предполагам, че има резервни касети и едва ли ще имаме проблеми.
 Въпросът сега е дали ще стане "Южен поток". Ще стане. Замисълът на Русия беше именно да заобиколи Украйна, именно поради тази прогнозирана нестабилност. Русия открито го казваше и сега виждате, че има и доказателства. Така че по-скоро ще се ускори реализацията на "Южен поток", отколкото да бъде блокирана.
 - Ще загуби ли Украйна отстъпката за руския газ заради дълга си?
 - Естествено, че ще загуби. Това беше сделка. Те казаха - няма да ходите в Европа, ето ви 15 млрд. долара. Путин даде част. Предполагам, че вече съжалява. От друга страна такъв бонус с 200 долара да падне цената, такава преференция няма никой и никога не е имал.

Източник: Тук.

12.03.2014г. - България има запаси от над 200 млн. куб.м. газ.

 България разполага с газови запаси за 2 месеца и няма опасност от повторение на ситуацията от зимата на 2009, когато избухна газовата криза между Русия и Украйна, предаде репортер на БГНЕС.
 В случай на ограничение на доставките на газ от Русия, основният алтернативен източник на газ е подземното газово хранилище "Чирен". В момента там има налични около 200 милиона куб.м. природен газ. Те могат да обезпечат потребностите на уязвимите потребители в страната за период от два месеца.
 Съществуваща възможност за посрещане на нуждите от природен газ е и местният добив от находище "Галата". По данни за 2013 находището обезпечава около 10% от потреблението на "синьо гориво" в страната.
 Като източник за алтернативни доставки е и съществуващата газопреносна мрежа с Гърция, която от 1 януари тази година осигурява техническа възможност за доставки към България.

Източник: Тук.

11.03.2014г. - ЕС ще помогне на Украйна да уреди дълга си за руския газ.

 Европейският съюз (ЕС) ще помогне на Украйна да уреди дълга си за доставките на руски газ, обяви днес еврокомисарят по въпросите за енергетиката Гюнтер Йотингер, цитиран от AFP.
 "Плащането на сметките за газ, които Украйна не е изчистила, заемат централно място в програмата на Европейската комисия за подпомагане, която ще бъде одобрена в сряда“, обяви Йотингер, цитиран от БТА, в края на среща на европейските министри на енергетиката.

Още информация: Тук.

10.03.2014г. - Първите доставки на газ по "Южен поток" ще започнат в края на 2015 година.

 Изпълнението на проекта "Южен поток" върви по график, първите доставки на газ за Европа по този маршрут ще започнат в края на декември 2015 година, заяви ръководителят на руския газов гигант "Газпром" Алексей Милер на среща с премиера на Русия Дмитрий Медведев.
 От началото на април обаче "Газпром" отменя отстъпката при доставките на газ за Украйна, заяви Милер. По думите му, украинските партньори не изпълняват договореностите, постигнати при подписване на приложението към основния договор за предоставяне на услугата.
 Просрочените задължения на Украйна за доставките на руски газ възлизат на 1 549 милиарда долара.

Източник: Тук.

08.03.2014г. - Честит 8ми март.
07.03.2014г. - „Газпром” няма да намали количествата газ за България.

 Руската компания „Газпром” не е уведомявала българския си партньор „Булгартрансгаз" за промяна на договорените количества природен газ, доставяни от Русия, съобщи bTV.
 От българското дружество поясниха пред БНР, че в случаите на ограничение на доставките от Русия, основният алтернативен източник е хранилището в Чирен, което може да обезпечи потребностите в страната за два месеца.
 За евентуална заплаха за националната сигурност на България заради доставките на природен газ на фона на кризата в Украйна заговори в понеделник вечерта вътрешният министър Цветлин Йовчев.
 Според него заплахите за България от събитията в Украйна и Кримската автономна област са основно икономически, а всички останали възможни рискове са или с минимална степен на вреда за националната сигурност, или със сравнително ниска степен на вероятност.
 Над 90-процентовата зависимост на България от руските газови доставки будят опасения от повторение на газовата криза от 2009 г., когато Украйна затвори тръбата към България заради спор с доставчика.
 Представител на „Газпром” обаче увери, че Украйна изплаща вноските по задълженията си към компанията, които за миналата и началото на тази година са 1,55 млрд. долара, и не нарушава транзитния режим на газа.
 След обявените евентуални санкции от страна на Запада за Русия, отговорът на Москва дойде от „Газпром” – компанията спомена, че не е сигурна, че ще може да гарантира доставките на газ за Европа.

Източник: Тук.

06.03.2014г. - Вигенин подкрепи унгарската инициатива за нов газов коридор.

 Предизвикателствата на стратегическото развитие и климатичните промени, динамично изменящата се глобалната енергийна картина, амбициозната политика на ЕС по въпросите на климата и енергетиката налагат високи изисквания към всички нас. Трябва да положим целенасочени усилия и да покажем иновативно мислене, за да се справим с тези предизвикателства в контекста на енергийната сигурност - диверсификация, разширяване и модернизация на енергийната инфраструктура, енергийна ефективност, устойчивост, конкурентоспособност, нисковъглеродни технологии, преминаване към устойчив микс и модел на консумация. Това заяви министър Кристиан Вигенин в изказването си на срещата на външните министри на страните от Вишеградската група и България, Румъния и Гърция, което се провежда днес в Будапеща.
 Министър Вигенин изрази българската позиция, че реализацията на Южния газов коридор е важна стъпка за постигане на диверсификация на източниците на природен газ за европейския пазар и към повишаване на енергийната сигурност на ЕС и Европа като цяло. България, заедно с Гърция и Румъния, може да играе ключова роля за интеграцията на югоизточноевропейския енергиен пазар в европейския, подчерта той, като допълни, че провеждането на координирана политика може да улесни създаването на интегриран регионален пазар със съответната инфраструктура, необходима за свързването на енергийните системи съгласно европейското законодателство.

Още информация: Тук.

05.03.2014г. - Китай търси място в кипърските планове за природен газ.

 Китай търси място в кипърските планове за милиарди долари за разработване на ресурсите от природен газ на острова, включително чрез възможни инвестиции в изграждане на съоръжение за експорт на втечнен природен газ (ВПГ), съобщи специализираният сайт Rigzone.com.
 Кипър се надява да привлече големи инвеститори, които да вземат дял в газовите находища. Такава възможност китайската делегация обсъди в Кипър. "Има много силен интерес от страна на Китай в енергетиката по цялата верига", заяви кипърският енергиен министър Георге Лакотрипис пред Reuters. Той уточни, че китайската делегация включва корпорация от корабостроителната индустрия.
 Делегатите са заинтересувани в изграждането на експортен ВПГ терминал включително потенциално плаващо съоръжение за ВПГ. "Китайската делегация ще дискутира също купуване на дял в кипърските газови находища", заяви източник от делегацията.

Още информация: Тук.

04.03.2014г. - България първа ще получи газ от "Шах Дениз 2".

 Отношенията между страните ни през последните години се развиват изключително успешно в много области. За три месеца българският премиер Пламен Орешарски направи две посещения в Баку. През декември 2013 г. той бе там за подписването на договора за газовото находище "Шах Дениз 2". Това бе историческо събитие в Азербайджан, защото този документ отваря нова енергийна карта на света. Споразумението позволява да се изнася азербайджански газ в Европа, която е заинтересована от развитието на алтернативните енергийни източници. И сега Азербайджан експортира газ в Турция, Русия и Иран. Но ние сме заинтересовани да експортираме гориво и в страните от ЕС. През 2013 г. международен консорциум избра маршрута ТАП, който е трансадриатически газопровод. Това е износ на азербайджански газ през Турция, Гърция, Албания и Италия. Разбираме, че за Източна Европа бе много важен петролопроводът НАБУКО. Но избирането на този проект от консорциум от тези световни компании като "Бритиш петролеум" и "Статойл" бе свързано с комерсиални и икономически съображения. Искам специално да подчертая, че след избора на проекта ТАП Азербайджан постави условието азербайджанският газ да бъде на първо място доставен в България. Споразумението за "Шах Дениз 2", чието находище е в Каспийско море откъм азербайджанската страна, ще позволи през 2019 г. да се експортира първият азербайджански газ чрез интерконектор от Гърция в България. Планираме също след България този газ да се изнася също в други източноевропейски страни, като Румъния и Унгария, а това вече е проектът НАБУКО.

Още информация: Тук.

03.03.2014г. - Честит Национален Празник!

 На трети март се навършват 136 години от Освобождението на България.
 3 март 1878 година е най-дълго очакваната и най- жадуваната дата в българския исторически календар. Договорът от Сан Стефано ознаменува края на Руско - турската война и раждането на българската свобода.
 Нека се преклоним пред всички загинали за нашата свобода и да посрещнем националния празник на Република България с вяра в силата на нашия дух и в модерното ни европейско бъдеще.
 Нека да предадем и на децата си завета да тачат и пазят свободата, да обичат отечеството си и да строят с разум и сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България.
 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

02.03.2014г. - Сирни Заговезни.

 Сирница - Сирна неделя или Сирница - това е седмицата между двете заговявания пред Великденския пост. През тези дни се забранява да се пере, преде и да се върши полска работа, за да се предпазим от градушки.
 За тази седмица е характерно така нареченото туйкане или хвърляне на чавги. Това са специални стрели, които момците хвърлят към дома на любимото момиче.
 Джумал - Кукерски празник в Панагюрско
 По някои краища, рано сутринта в неделята на заговяване, маскирани младежи развеждат джумал по къщите. Джумалът има глава на елен-рогач. Има дълги и червени рога - предвестници на пролетта. Тялото му е покрито с козинява черга и има много окачени звънци. Носят го подскачайки и така звънците издават неповторими звуци. Джумалът благославя за радост, щастие и голям берекет, за буйни ниви и пълни хамбари. Стопаните го закичват с цвете и поливат с вода.
 Сиреници - Пречистващата сила на огъня
 Сирни Заговезни е известен и с паленето на огньове (сиреници) вечерта в неделя. Всемогъща е силата на огъня и чрез него хората вярват, че изгарят злите духове. За здраве и късмет се прескача огъня. Някъде въртят и факли от слама. Смята се, че така се прогонват бълхите.
 Прошка - Празник на всеобщото опрощение
 След като изгорят огньовете (сиреници) се ходи на гости у кумове и родители, за да се иска прошка. По-малките винаги искат прошка от по-големите. Чрез този обичай се цели да се възстановят добрите отношения, ако са си казали лоши думи през годината, да се пречисти човек и да стане по-добър и всеопрощаващ.
 Трапезата - Последното облажване
 Вечерята на Заговяване е особено тържествена. Тя е последната преди започването на Великденския пост и за последно могат да се ядат млечни продукти, яйца и риба. На трапезата присъстват баница, сърми, яйца, мляко, сирене и задължително бяла халва.
 Хамкане - Обичаят „Хамкане с халва“
 Парче от халвата се окачва с конец на средата на тавана. След залюляване на конеца всеки се опитва да захапе с уста парче от халвата, но без да си помага с ръце. Това е така нареченото „Хамкане с халва“. По същия начин може да се завърже и обелено варено яйце. След откъсване на парче от халвата, конеца се запалва и по неговото изгаряне се гадае за растежа на конопа през идващите години.

01.03.2014г. - Честита Баба Марта.

 Мартеницата е символ на мир и любов, на здраве и щастие. В белия цвят е втъкана чистотата и искреността на отношенията, а в червения – топлотата, на приятелството и взаимната обич. 
Първите мартеници, предназначени за окичване на хората и добитъка, били само от усукан бял и червен конец. По-късно в някой области се прибавили златна или сребърна паричка, която служела за предпазване от болести. Чувството за красота и оригиналност повлияло значително върху облика на мартениците. Сега те са се превърнали в едно много изтънчено бижу.
 ОБИЧАИ:
 Носенето на мартеници е български народен обичай. Баба Марта е един от най-почитаните български празници, запазили се от древността до наши дни. На 1 Март всеки подарява на своите близки мартеница, която ще го дари със здраве и сила през следващата година.
 На този ден стопанката на дома ставала рано, измитала двора, запалвала буен огън и простирала или закачвала пред дома си червени престилки, пояси, прежди, черги или пресукани червени конци. Вярва се, че те пазят къщата, за да не влезе в нея злото - болести и немотия. Като ги видела, баба Марта щяла да се разсмее и да пекне слънце. За да не пада гръм, в някои добруджански села не тъкат, не трупат, не варят нищо. На огъня не слагат черни /опушени/ съдове, за да няма главни по растенията. В Родопите се гадае по първите дни на месеца за времето през годината. Има обичай, според който се гадае каква ще бъде годината за отделния човек, като си избере ден от март /в някои райони се гадае според рождената дата/.
 Някои от обичаите на 1 март, свързани с изгонването на злите сили, включват палене на огън и изгаряне на сметта на двора, а след това всички прескачат жаравата.
 Някъде възрастни жени не излизат извън дома, за да не срещнат Марта и да я разсърдят, тъй като тя ще се усмихне и времето ще е хубаво, ако я срещне млада жена или мома. На Марта жените не перат и не простират бели дрехи, за да не падат слани и градушки.
 Децата като се събудят тичат да прескачат огъня, за да не ги вестява болест и да им е весело през цялата година. После им връзвали мартенички от усукани бели и червени конци. Когато долитала първата лястовичка или щъркел, децата сваляли мартеничките и ги закачали на първата клонка. Според едно поверие мартениците се слагат под камък и след девет дена се гледа, какво има под него. Ако са се настанили мравки ще е богата годината с овце, ако пък има други по-едри буболечки – сполука с едър добитък и др.
 ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА МАРТЕНИЦАТА:
 Легендата се отнася за времето, когато Аспарух бил на десния бряг на Дунав. Брат му Баян и сестра му Хуба го чакали на левия бряг и търсели брод за България. Вързали края на бяло кълбо за крака на сокола, за да полети и им покаже брода, по който да минат. Хазарска стрела пронизала Баян. Бликнала алена кръв, която обагрила бялата връв, която трябвало да послужи като знак за Аспарух, че скъпите му брат и сестра идват при него.
 След като получил скъпата вест, Аспарух късал конци от бяло – червената нишка, връзвал ги на ръцете на войниците си и повтарял:
 “Нишката, която ни свързва да не се прекъсва никога.
 Да сме здрави, да сме весели, да сме щастливи, да сме БЪЛГАРИ”…
 ЛЕГЕНДА ЗА БАБА МАРТА:
 Живяла Марта със своите братя далеч в планината. Братята й носели едно име - Сечко. Само че единият наричали малък, а другия - голям Сечко.
 От високата планина те виждали и чували всичко, каквото става по земята. Усмихвала ли се Марта, погалвала и гадинки, и тревички. Стопляла простора с благата си усмивка, блестяло като златно слънцето, прелитали весело птичките. Веднъж една млада пъргава невеста подкарала овчиците си в планината, топло слънчице огряло, птички се обадили, та тревица стоката да попасе.
 - Не извеждай, булка, ваклушите на паша, рано е! - думал й свекърът, стар стария. Преживял много той и мъдро може да поучи. По-слънцето познавал старецът кога ветровете ще завеят, по месеца разбирал кога дъжд ще захване, кога град ще бие, кога зла зима ще вилнее.
 - Кирпикожусите цъфтят сега, снахо - топло й напомнил старецът.- Това е цвете лъжовно, не прецъфти ли, не му вярвай, кожухчето не сваляй!
 - Е, тейко, какво ще ми стори Марта? Тя е жена и зло на жена не може да направи - казала невестата и подбрала овцете и козите към планината.
 Дочула Марта тези думи и тежка мъка й домъчняла. Нищо че е жена, и тя може да покори слънцето като братята си, и тя има сила и бури и хали да посее, и тя знае кога слънчев благодат да прати. Какво от това, че жена й думат!
 Не минало много. Тъмни облаци надвиснали над планината. Ветровете заблудили безмилостно набъбналата гора, леден сняг зашибал, захванала люта зима. Сковала се земята, замлъкнали птиците, секнал ромонът на ручея. Непокорната млада овчарка така и не се върнала вече. Тя останала вкаменена заедно с овчиците си горе в планината.

28.02.2014г. - Получаваме три пъти повече газ от Азербайджан.

 Български фирми могат да навлязат на местния строителен пазар.
 3 млрд. куб. м природен газ годишно ще получава страната ни от Азербайджан след 2019 г. Това е с три пъти повече от договореното през 2010 г. Това заяви министърът на енергетиката Драгомир Стойнев след среща на българската делегация, водена от премиера Пламен Орешарски, с президента на Азербайджан Илхам Алиев.
 Обсъждани са били проекти за изграждане на инфраструктурата на газопреносната мрежа у нас за битово и промишлено потребление. България е първата страна от Южна Европа, която може да получи природен газ от Азербайджан и това е добра възможност за диверсификация на доставките на синьо гориво, посочи премиерът Орешарски.

Още информация: Тук.

27.02.2014г. - Азербайджан ще инвестира в разширението на Чирен.

 Азербайджанската компания газова компания SOCAR има интерес да инвестира в разширението на газовото ни хранилище в Чирен. Това заяви енергийният министър Драгомир Стойнев, който е на официална визита в Баку, водена от премиера Пламен Орешарски. Той обясни че в страната ни могат да идват по 3 млрд. кубични метра газ годишно. Припомняме, че момента цялото потребление на гориво в страната ни не надвишава 2,5 млрд. куб. метра. Доставките на синьо гориво обаче могат да се случат най-рано в края на 2019 г.
 Интересът на Азербайджан към България е огромен. Страната ни се явява стратегически партньор. Ако досега говорихме само за намерения, сега президентът Алиев спомена и конкретни проекти и инвестиции главно в сектор енергетика и по-специално газовите инвестиции, каза още Стойнев.
 Министърът отбеляза, че в България едва 2-3% от населението е газифицирано и има огромен интерес в тази посока от компанията Сокар. „Трябва да имаме конкретен газ за тази инвестиция”, напомни Драгомир Стойнев. Според него с реализирането на ТАП и на газовата връзка тези инвестиции могат да се осъществят. „На политическо ниво решенията са много добри и желанието на премиера Орешарски е да засилим нашите взаимоотношения с конкретика. Говорим за увеличаване на газовите доставки като реалистичното време е през 2019 г. в България да достигне природен газ.
 Това не пречи да създадем съвместна компания и да започнем изграждането на газовата инфраструктура за бита и за промишлеността”, каза министър Стойнев. По думите му количествата газ могат да достигнат 3 млрд. кубически метра на година. „Разбира се, трябва да бъде построен ТАП”, подчерта министърът. Той изтъкна още, че президентът Алиев е поканил български фирми да изпълняват инфраструктурни проекти в Азербайджан.

Източник:Тук.

26.02.2014г. - Строителството на подводния участък на „Южен поток” ще започне през есента на 2014 г.

 Строителството на подводния участък на „Южен поток” през акваторията на Черно море ще започне през есента на 2014 г. Това съобщиха за УНИАН от пресслужбата на „Газпром” след съвещание за реализацията на проектите „Южен поток” и „Южен коридор”. Съобщава се още, че след България и Сърбия през второто тримесечие на 2015 г. ще започне строителството на газопровода в Унгария.

Източник: Тук.

25.02.2014г. - През пролетта започва изграждането на морската част на "Южен поток".

 За нас е изключително важно да стабилизираме енергетиката и да я диверсифицираме, ние сме изцяло зависими от една държава в доставките си. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на срещата си с френски компании, членове на френско-българската търговска камара, предаде БГНЕС.
 Очаква се в края на пролетта да започне изграждането на морската част от газопровода "Южен поток", подписани са вече договори с пристанище Варна и Бургас, съобщи министър Стойнев. С проекта ще имаме диверсификация на маршрута, ще се създадат хиляди нови работни места. Самият газопровод ще мине през най-бедния регион на България и Европа, добави той. На територията на Република България газопроводът ще отговаря на европейското законодателство, подчерта Стойнев.

Още информация: Тук.

24.02.2014г. - Пети проект от САЩ за експорт на втечнен природен газ получи разрешение.

 Министерство на енергетиката на САЩ даде разрешение на Cameron LNG, LLC (Cameron) за експорт на втечнен природен газ от терминала Cameron Parish (Луизиана) за страни, които нямат споразумения за зоната за свободна търговия (FTA) със САЩ.
 Според екологичната експертиза и окончателното разрешение на регулиращите органи, обектът условно има право на експорт в обем до 1,7 млрд.куб фута природен газ на ден в разстояние на 20 години (12 млн.т/г.), съобщава порталът Нефт Росии, позовавайки се на изданието slanceiy-glas.livejournal. Общият добив на природен газ в САЩ през 2014 г. се очаква да достигне рекордно ниво – 72,02 млрд.куб фута на ден.

Още информация: Тук.

21.02.2014г. - Международен ден на майчиния език.

 Отбелязва се от 2000 г. с решение на 30-ата Генерална конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), прието на 17 октомври 1999 г., утвърдено с резолюция 56/262 на Общото събрание на ООН от 15 февруари 2002 г., за да се съхрани езиковото и културно многообразие в световен мащаб.
 Годишнина от демонстрацията /1952/ на студенти в Дака, Бангладеш, за признаване на бенгалския за национален език. Тогава студентите са застреляни от силите на реда. Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като близо 96 процента от тях се използват от малка група хора (4 процента от населението на планетата).

20.02.2014г. - На територията на България проектът "Южен поток" ще отговаря на европейското законодателство.

 Проектът "Южен поток" трябва да отговаря на българското законодателство, и мога да гарантирам, че на терена на българската държава, ще отговаря. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, на среща с френско–българската търговска камара, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „За мое съжаление, или радост, вече незнам, освен за икономиката, аз отговарям и за енергетика", каза Стойнев на срещата. "За нас е изключително важно да възстановим енергетиката на България. Стартирахме проекта "Южен поток", проект, важен за България, защото не искаме да се повтори ужасът от 2009 година. Това е проект, който ще създаде нови работни места. Договорихме по-нисък лихвен процент, започваме да получаваме дивидент от първата година. На българските граждани е трудно да обясня, защо може да има "Северен поток", а да няма "Южен поток", заяви Стойнев. По думите му, България ще получава 1 милиард кубически метра природен газ, но ако има изграден газопровод. „Тази година приоритет ни е газовата връзка с Гърция. На 15 март, ще бъде подписан меморандум с Турция, като чрез този меморандум, България ще покаже, че не зависи само от един доставчик на газ.

Още информация: Тук.

19.02.2014г. - България се интересува от природния газ на Азербайджан.

 Българският министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев потвърди интереса на страната си към получаването на доставки на природен газ от Азербайджан, предаде News.Az. Стойнев се срещна с висши ръководители на държавната компания за петрол и газ на Азербайджан. На срещата Ровнаг Абдулаев, президент на държавната компания SOCAR, е потвърдил, че Азербайджан и България ще задълбочат сътрудничеството в енергетиката.

Източник: Тук.

18.02.2014г. - Сключиха договор за независима сертификация на морския газопровод „Южен поток“.

  „Саут стрийм транспорт“ Б.В. (Южен поток транспорт) сключи договор с DNV GL за независима сертификация на морския газопровод „Южен поток“. DNV GL ще инспектира проектирането, производството, строителството и въвеждането в експлоатация на газопровода, за да бъде издаден Сертификат за съответствие, който удостоверява, че газопроводът отговаря на стандарта DNV-OS-F101. DNV-OS-F101 е водещ международен стандарт за морски газопроводи. Той гарантира, че проектирането, строителството и предексплоатационната подготовка се извършват с надлежно зачитане на сигурността и опазването на околната среда.
 Морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от 4 паралелни подводни тръбопровода, всеки от които ще бъде изграден от около 75 хиляди стоманени тръби с диаметър 32 инча (813 мм). Всяка тръба е с дължина 12 метра и дебелина на стената 39 мм. Допълнителна линейна затваряща арматура с дебелина 74 мм ще бъде инсталирана на равни отстояния в дълбоководната част за допълнителна устойчивост.
 Контрол от независим източник от началото до края DNV GL ще се включи във всички етапи от реализацията на проекта – от проектирането и строителството до пълното завършване на газопровода. Компанията вече издаде през 2013 г. Удостоверение за съответствие за първоначалния технически проект (FEED) на морския газопровод „Южен поток“. Компанията ще инспектира предварително и работния проект на газопроводната система, за да потвърди преди започване на строителството спазването на правилата за почтеност и на стандартите за безопасност.
 За да гарантират спазването на изискуемите стандарти за морски газопроводи, инспектори от DNV GL ще упражняват непрекъснат надзор по време на производството на тръбните компоненти за газопровода. Сертифициращата фирма участваше и в тестовете по процедурата за избор на производители (MPQT), които всички желаещи производители на тръби трябваше да изпълнят, за да бъдат допуснати като потенциални доставчици.
 DNV GL ще извършва също така и мониторинг на морското строителство от борда на тръбополагащите плавателни съдове и ще инспектира и удостоверява предексплоатационния процес, който се извършва преди газопроводът да бъде въведен в експлоатация.
 Устойчивото партньорство с DNV на всички етапи от проекта гарантира, че морският газопровод „Южен поток“ се изгражда в съответствие с одобрените проекти и спецификаци и това е доказателство за неговата надеждност и сигурност.

Източник: Тук.

17.02.2014г. - Ден на спонтанните актове на доброта.

 Ден на спонтанните актове на доброта (Random Acts of Kindness Day) - една от новите инициативи на международните благотворителни организации. Този празник има глобално значение и се отбелязва, независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения.
 На този ден, както призовават организаторите, трябва да се опитате да бъдете мил с всички, и не само добър, ами безкрайно добър и безкористно мил.
 Не забравяйте, че ако човек очаква благодарност за неговата добрина, това не може да се счита за истинска доброта. Вие не трябва да разчитате на това, че ще станете свидетел на радостта на другите и да чуете похвалата им.
 Добрите дела сами по себе си трябва да Ви доставят удоволствие, и в същото време давайки нещо на другите хора или помагайки им, Вие не трябва да очаквате награди. Това е истинската доброта.
 Малко хора в нашите неспокойни времена са в състояние на такива "подвизи" - състоянието на умора и раздразнение от ежедневието, най-често ние се отнасяме равнодушно към проблемите на другите хора, докато не ни достигнат и до нас.
 И тогава ние търсим подкрепата от хората, за които "безкористна помощ", "състрадание" и "отзивчивост" са не просто думи, а смисъл на живота, който се превърна в призвание.

Източник: Тук.

14.02.2014г. - Свети Валентин - празника на влюбените.

 Свети Валентин е християнски празник, който се празнува на 30 юли от Православната и на 14 февруари от Римокатолическата и Англиканската църква. На тази дата влюбените разкриват един на друг, че се обичат. Първоначално стар римокатолически празник в чест на Св. Валентин, той вероятно започва да се свързва с романтичната любов през Средновековието.
 На този ден още през 14 век започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на крилатия Купидон. Най-популярните подаръци са рози и шоколад.
 Именници: Валентин, Валентина, Вальо, Валю, Валя.
 Честит празник на всички влюбени и на всички именници!

13.02.2014г. - "Южен поток" е ключов за България.

 Проектът Южен поток е ключов за България, според министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Проектът е с първостепенна важност, защото гарантира доставките на природен газ.
 „Всички си спомняме кошмарната зима на 2009-та година. Ако ние продължаваме да зависим от други държави-транзити, за да дойде природен газ до тук, считам, че това не е устойчиво'', каза той. В момента се правила диверсификация на маршрута, с което ще се създадат хиляди работни места.
 Тръбите ще преминава през най-бедния регион на България и в целия Европейски съюз. В същото време договорихме и с турския министър, като в продължение на 15 години Турция не желаеше да строи газова връзка с България", добави министърът. Той каза също, че на 15-ти март ще има работна среща за подписването на договор за изграждането на газова връзка между двете страни. „С Гърция също има договорка и предстои започване на работа, със Сърбия има известно забавяне. С Румъния вече връзката е готова и е тествана", каза министър Стойнев.
 Според него е изключително важно българската икономика да бъде спокойна, от гледна точка на енергийната система и енергийните ресурси, както и тяхната цена. Факт е, че самото построяване на Южен поток и доставките на природен газ за България, и намаляването на транзитните такси, ще доведе и до намаляване на цената на природния газ, каза той.

Източник: Тук.

12.02.2014г. - "Булгаргаз" предлага цената на природния газ да не се променя от април.

 "Булгаргаз" няма да иска промяна в цената на природния газ през второто тримесечие, съобщиха от компанията.
 Окончателното предложение ще бъде оповестено при внасянето му в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 11 март.
 Според държавната компания запазването на цената на сегашното й равнище отчита тенденциите в съотношението лев/долар и цените на алтернативните на природния газ горива на международните пазари.
 Икономическият министър Драгомир Стойнев вече заяви, че смята сегашната цена на руския газ, доставян в България, за висока и обеща да преговаря за намаляването й. Смесената българо-руска икономическа комисия ще обсъжда темата през април.

Източник: Тук.

11.02.2014г. - България разчита проектът „Южен поток” да бъде успешно осъществен.

 Българско-руските отношения имат здрава основа и традиционно са на добро равнище, заяви президентът Росен Плевнелиев в ексклузивно интервю за ИТАР-ТАСС. Той изрази задоволство, че двустранните връзки се развиват в различни посоки, а не се ограничават с енергетиката и туризма.
 През 2014 г. се навършват 135 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави, напомни българският държавен глава. Това според него ясно сочи, че България и Русия трябва да организират до края на годината множество разнообразни прояви - за да има контакти не само на високо политическо равнище, но и на равнище градски кметове, бизнесмени, туристи и обикновени граждани, млади и възрастни.
 България разчита, че проектът за газопровод „Южен поток” ще бъде успешно осъществен, каза Росен Плевнелиев. „Като президент аз подкрепям проекта „Южен поток” и се надявам, че той ще бъде реализиран в съответствие с пазарните закони и синхронизиран с европейските изисквания, като се вземе предвид, че България е горд член на Европейския съюз”, отбеляза Плевнелиев. Благодарение на „Южен поток” България ще може да диверсифицира маршрутите за газови доставки и да си гарантира повече спокойствие, а и повече шансове София да се нареди сред европейските енергийни центрове, каза той.

За повече информация: Тук.

10.02.2014г. - Енергийните приоритети на МИЕ през 2014 г. са стабилизация и диверсификация.

 Основните приоритети на Министерство на икономиката и енергетиката през настоящата година ще бъдат стабилизация и диверсификация обяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Той подчерта, че държавното дружество БЕХ ще продължи да има ключова роля в усилията за балансиране на системата на енергетиката и няма да бъде закрито.
 Няколко са стратегическите проекти, които продължават да се реализират през 2014 г., и са важни за постигането на диверсификацията на енергийните източници. Един от тях е Южен поток, при обсъждането на който ЕК прие ролята на водеща страна в преговорите с Русия за изграждане на газопровода и неговия статут.
 „Проектът за изграждане на газова междусистемна връзка България–Гърция е в напреднала фаза, като е в етап на съгласувания за одобрение на трасе и площадки в двете страни и проектиране на газопроводната система. Другият проект за изграждане на газова връзка България–Сърбия също напредва в своята реализация, а в края на ноември 2013 г. МИЕ стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка за проектирането, авторския надзор и консултантските дейности по изграждането на връзката“, каза още министър Драгомир Стойнев.

Източник: Тук.

07.02.2014г. - Пловдив отчита, че е 5 пъти по-евтино да се топлим на газ.

 Пет пъти са по-малки разходите за отопление на газ, отколкото с нафта. Повечето от общинските сгради, включително училища, детски градини и ясли, са сменили нафта със синьото и екологично чисто гориво. Има детски градини, в които при отопление с нафта са плащали по 15 000 лева за отопление през януари, който се счита за най-студен. След като са минали на газ, сметките са значително олекнали - до 3000 лева. В други забавачки разходите са свалени тройно.
 Няма проблеми с отоплението в общинските заведения. Тази година по проект, финансиран по програма “Козлодуй”, бяха санирани 28 общински сгради, предимно детски градини и ясли. Четири от тях училища. В много от тези сгради нафтовите котли са махнати и са включени в газификацията и топлоснабдяването. Същата политика ще продължи и през следващата година.
 И голямата община минава на синьо гориво. Тръбите към централната сграда бяха прекарани преди два месеца. Чакаме да ни включат в газопреносната мрежа, така парното ще ни излиза по-евтино в пъти.

Източник: Тук.

06.02.2014г. - Откриха природен газ край Кнежа.

 Компанията "Проучване и добив на нефт и газ" е открила запаси на природен газ и кондензат в България. Това става ясно от публична обява на компанията за разработка и експлоатация на находището. Площта на находището "Искър-запад" е 18 кв. км и се намира в община Кнежа, област Плевен. Доказаните запаси на находището към момента са 14,49 млн. куб. м природен газ и 5176 куб. м кондензат.
 Вероятните находища на газ се оценяват на 165 млн. куб. м, а възможните - 764 млн. куб. м. Така общите запаси, които биха могли да бъдат извлечени от находище "Искър-запад", се оценяват на 945 млн. куб. м газ и 393 хил. куб. м кондензат.

Източник: Тук.

05.02.2014г. - Как ефективно да намалим сметките за природен газ?

 Добрата топлоизолация на жилището може да доведе до значителни икономии от сметките, тъй като старата дограма и "изтичането" на топлината през нея, могат да натоварят сметката с 10-25%, сочат проучвания. Ефектът от подобна мярка би се усетил и през лятото, когато жилищата се охлаждат. Разпространена и ефективна мярка е и изолирането на стената зад радиатора с фолио.
 Пред радиаторите не трябва да се поставят мебели, плътни завеси, не са желателни и радиаторни решетки, тъй като те са препятствие пред достъпа на топлина към помещението. С тях се "затваря" пространство около отоплителното тяло и термовентилът се затваря при затоплянето му.
 С включването само на един радиатор и широко отворени врати, останалите помещения няма да се стоплят и сметката няма да падне.
 Ако сутрин всички излизат от дома, не е добре напълно да се затварят вентилите на радиаторите. Вечерта ще е нужна много повече енергия, за да се стоплят изстиналите помещения. Най-добре е вентилите да се оставят на първа или втора степен.
 Когато се налага по-дълго време да се отсъства от жилището, е хубаво вентилите да се оставят на деление "звездичка". Така в помещението ще се поддържа минимална температура (6-7 градуса) и дори навън да е страшен студ, радиаторите няма да замръзнат и да стане авария.
 При проветряване, вентилът трябва да се остави на "звездичка" и прозорците да се отворят широко за пет минути.

Източник: Тук.

04.02.2014г. - Доставяме природен газ от Катар през LNG терминали в Гърция.

 Общ Инвестиционен фонд между България и Катар ще стимулира и подпомага развитието на малки и средни компании в България. За това се договориха министър Драгомир Стойнев и премиерът на Държавата Катар и министър на вътрешните работи Н.Пр. шейх Абдулах бин Насер бин Кхалифа Ал Тани, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката.
 Двамата се обединиха около проекта, в който ще участват Българската банка за развитие и катарската държавна инвестиционна корпорация „Катар Холдинг". Премиерът на Държавата Катар увери, че катарската страна ще се запознае подробно с всички взаимоизгодни за двете държави проекти и ще съдейства за тяхната реализация.
 По време на срещата бе обсъдено и изграждането на регионален приемен терминал за втечнен природен газ на северното гръцко крайбрежие на Егейско море. По думите на министър Стойнев диверсификацията на доставките на природен газ е изключително важна за България и страната ни би приветствала участие на Катар в изграждането на LNG терминали на Егейско море (Кавала и Александрополис). Чрез тях катарският газ ще може да бъде доставян в България и съседните държави, допълни още той.
 Драгомир Стойнев обяви пред катарската страна и предстоящото откриване на Служба по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в Доха, която да съдейства за успешното реализиране на всички наши общи икономически и инвестиционни проекти.
 Работата на Смесена комисия за икономическо и търговско сътрудничество ще допринесе за увеличаване и на стокообмена между България и Държавата Катар чрез включване на нови продукти с износен потенциал. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на откриването на втората сесия на българо-катарската Смесена комисия в град Доха, Катар.

За повече информация: Тук.

03.02.2014г. - Булгартрансгаз стартира процедура за разширение на ПГХ Чирен.

 Булгартрансгаз започна процедура с провеждане на предварително пазарно изследване във връзка с инвестиционното си намерение за разширение на действащото подземно хранилище за съхранение на природен газ Чирен в съответствие с Насоките за добра практика на ЕРГЕГ (ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures). В него се предвижда и предоставянето на допълнителен (над действащия технически) капацитет за съхранение след 2017 г.
 За целите на първоначална оценка на пазарния интерес Булгартрансгаз отправя покана към всички заинтересовани лица да участват в предварителното пазарно изследване, като попълнят и изпратят форма на писмо за интерес за съхранение на природен газ в ПГХ Чирен след 2017 г.
 Подробна информация за ПГХ Чирен и разглежданите перспективи за неговото развитие може да намерите на интернет страницата на Булгартрансгаз.

Източник: Тук.

01.02.2014г. - ТРИФОН ЗАРЕЗАН.

 Корените на празника произлизат от древните времена, когато българските земи били обитавани от племената на древните траки, повече от всички се е почитавал Дионис - бога на виното и лозята. Дошли през VII век, в североизточната част на Балканския полуостров, предците на съвременните българи приели тракийските традиции на винарството и лозарството. В езическите традиции на националното съзнание се е наложил впоследствие празника на виното.
 Този празник е в чест на християнският свещеник Трифон, който е бил екзекутиран в Никея през 250г. Според легендата, в деня на наказанието, всички лозови масиви в страната били нападнати от насекоми и земеделските производители призоваха Трифон да ги защити.
 По традиция на този ден подрязват лозите да се получи голяма реколта през есента, така че светецът Трифон в България и се нарича Зарезан (Подрязан). Сега Деня на Св. Трифон празнуват не само лозарите, но градинарите, фермерите и собственици на механите, кръчми и ресторанти.
 Българските домакини се събуждат при изгрев слънце. Те приготвят запържвайки на сачак (плитък меден тиган), пиле пълнено с ориз, и се налива в специален дървен съд - бъклица - домашно вино. Слагат всичко заедно с домашно приготвен хляб в нова торбичка от вълна и собственикът на къщата, прехвърля чантата през рамото и отива на лозята, където се събират всички останали мъже от селото. От този момент започва празнуването.
 След Трифон Зарезан идва пролетта и лозарите няма да имат възможността така да си починат и да се съберат във весела компания. Поради това, в българските села се празнува в продължение на три дни. На лозето мъжете се прекръстват, вземат косерите и от три главини всеки отрязва по три пръчки. След това отново се прекръстват и поливат с донесеното вино лозите. Този ритуал се нарича "зарязване". След това всички се събират и избират "царя на лозята". Едва тогава започва общо угощение. "Царят" е окичен с венец от лозови пръчки, който носи на главата си, и с друг венец, който слага през раменете си. Той сяда на колесар. Лозарите теглят колесаря и под звуците на гайди, гъдулки и тъпан се отправят към селото или града. Там спират пред всяка къща. Домакинята на дома изнася вино в бял котел, дава най-напред на царя да пие, след което черпи и хората от свитата му. Останалото вино в котела се плисва върху царя и се изрича благословията: "Хайде, нека е берекет! Да прелива през праговете!". Царят отговаря на благословията с "Амин". След като стигне до своя дом, царят се преоблича с нови дрехи и, окичен с венците на главата и през раменете си, той сяда на дълга трапеза да посрещне хора от цялото село. Затова за цар на този празник се избира заможен човек. Следващите два дни, наречени във фолклора "трифунци", се почитат за предпазване от вълци. Тогава жените не режат с ножици, за да не се разтваря устата на вълка, не плетат, не предат и не шият. Приготвят обреден хляб и след като раздадат от него на съседите, слагат залъци от хляба в кърмата на животните — за предпазване и на добитъка, и на хората от вълците.
 През последните години, след промените в църковният календар, Празника на Трифон Зарезан започнали да празнуват на 1 февруари (Трифоновден). В много области обаче продължават да празнуват този празник на 14 февруари.
 Българският народен празник Трифон Зарезан е известен също като Ден на лозаря.

31.01.2014г. - ДКЕВР готви нови правила за търговия с природен газ.

 Нови правила за търговия с природен газ предстои да приеме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Очаква се това да стане на закрито заседание на 17 февруари, съобщи bTV. Разпоредбите бяха обсъдени днес в ДКЕВР с търговци, газоразпределителни дружества и представители на предприятия - консуматори на природен газ и на държавните дружества "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз". Те предвиждат въвеждане на балансьор на пазара, който най-вероятно ще бъде операторът на мрежата - "Булгартрансгаз".
 Той ще поема дисбалансите в системата - когато заявените количества за доставка на природен газ не съвпадат с реалната консумация. Досега нямаше балансиращ пазар в търговията с природен газ.

Още информация тук: Тук.

30.01.2014г. - Одобриха екооценката на морската част от “Южен поток”.

 Морският газопровод е проектиран за 50-годишна експлоатациял.
 Одобриха еко оценката на морската част от газопровод "Южен поток". Положителната оценка е дадена от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на заседание, ръководено от зам.-министър Чавдар Георгиев. Българският участък от морския газопровод "Южен поток" започва от границата между турската и българската изключителна икономическа зона (ИИЗ). Тръбите на газопровода ще бъдат полагани на морското дъно в посока от изток на запад. За пресичане на брега при плажа "Паша дере" е избрана безизкопна технология.
 Морският газопровод е проектиран за 50-годишна експлоатация. При максимален капацитет "Южен поток" ще може да транспортира до 63 милиарда кубически метра природен газ годишно от Русия към България. Всеки от четирите тръбопровода на газопровода ще има максимален дебит от приблизително 47,9 милиона стандартни кубически метра на ден (около 15,75 млрд. m3 на година). Проектното налягане е от 300 бара, въпреки че се очаква максималното работно налягане да достигне около 284 бара. Работната температура на газа при пристигането му в България нормално ще е около -5°C. Газопроводът е проектиран за минимална температура на горивото от -10°C.

Източник: Тук.

29.01.2014г. - България и Турция изграждат газова връзка и обща фирма за износ на ток.

 Тръбопроводът трябва да е дълъг около 114 км, а преносът- около 600 мегавата.
 През месец март България и Турция ще подпишат споразумение за изграждане на газопровод. До това решение са стигнали днес енергийните министри на двете държави Драгомир Стойнев и Танер Йелдъз.
 Това е голям успех в нашата политика, голям успех в двустранните ни отношения, който показва на двата народа решимостта за конкретни действия в сферата на енергетиката, заяви след срещата Драгомир Стойнев.
 Още в началото на своя мандат той обещал, че ще работи за стабилност и диверсификация и днешното политическо решение за доставки на природен газ се явява основен източник на тази диверсификация, посочи министърът.
 Срокът за изграждане на газовата връзка ще бъде две години, стана ясно от думите на двамата министри.

Още информация тук: Тук.

28.01.2014г. - 80 варненски семейства избраха да се топлят на газ.

 Още 240 000 в цялата страна могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.
 Нови 80 варненски семейства предпочетоха природния газ пред електричеството през 2013 година. Общо за страната новите домакинства на синьо гориво са 2300.
 240-те хиляди семейства, до които има изградена газопроводна мрежа, от тази година ще могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ за газификация от 2000 лева, която ще се отпуска от Фонд „Козлодуй”.
 Сумата ще покрие първоначалните разходи за покупка на оборудване и присъединяване към съществуващата мрежа. Така 10 хиляди домакинства ще имат възможността да се възползват от мярката за насърчаване на битовата газификация.
 С предимство ще са жителите на 27-те най-запрашени градове, като допълнителни точки при кандидатстването ще получат тези, които заменят дървата и въглищата с природен газ.
 В практиката на фирма-доставчик се оказало, че отоплението на газ за двустаен апартамент излиза средно около 130 лв. месечно. Това е с повече от 1/3 по-евтино, ако същото жилище се е отоплявало на ток, като икономията, реализирана само за един зимен сезон, надхвърля 500 лева.

Източник: Тук.

27.01.2014г. - Спазване на изискванията за опазване на околната и социална среда през целия жизнен цикъл на проекта.

 South Stream Transport се ангажира да осъществи строителството на морския газопровод "Южен поток" при стриктно спазване на изискванията за опазване на околната и социална среда и в съответствие с националното, международното и европейското законодателство. 
Компанията ще изготви национална Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за всяка страна по трасето на газопровода, - Русия, Турция, и България. 
В допълнение към изготвянето на доклади за ОВОС съгласно изискванията на националното законодателство на тези три страни, South Stream Transport ще изготви и Оценка на въздействието върху околната и социална среда (ОВОСС), в съответствие с международните екологични и социални стандарти и на насоките, определени от международните кредитори. Тези насоки се основават на стандартите на Международната финансова корпорация (PS). 
Потенциалното трансгранично въздействие също ще бъде оценено, както в рамките на процеса за ОВОСС, така и в контекста на българския ОВОС, който включва принципите и порцедурите на Конвенцията от Еспо (Конвенция на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст)

Източник: Тук.

24.01.2014г. - Европейската комисия иска общи правила за фракинга на шистов газ.

Документи признава значението на шистовия газ, но препоръчва силна регулация!


 Европейската комисия иска страните-членки на ЕС да приемат общи екологични и здравни правила в случай, че използват противоречивата фракинг техника за разработването на ресурсите шистов газ, предаде АФП.
 Документ, приготвен за Енергийния и климатичен пакет на европейската комисия през 2030 година, признава значението на революцията в шистовия газ, благодарение на който се наблюдава рязък спад в цените на природния газ в САЩ, но и също така препоръчва силна регулация.

Източник: Тук.

23.01.2014г. - 10 000 домакинства газифицират жилищата си с безвъзмездна финансова помощ.

Уточняват се условията, при които ще можем да кандидатстваме за помощта


Близо 10 000 домакинства ще получат безвъзмездно финансова помощ, за да газифицират жилищата си. Сумата е в размер на 2000 лева. Важно е обаче до жилищата да има газоразпределителна мрежа, защото програмата не включва изграждането на нова инсталация. Преимущество ще имат жителите на 27 общини, в които замърсяването на въздуха е по-голямо. У нас близо 75 хиляди домакинства разчитат на енергия от природен газ.
 Според специалиста Мартин Бояджиев битовата газификация има повече плюсове, отколкото минуси. Например, че щади природата. „По отношения на някои вредни емисии като азотни окиси, като въглеродни диоксиди, намаляването в пъти, в сравнение с използването на въглищата”, казва той. Уредите са безопасни, ако знаем как да боравим с тях. С превантивна цел, газът, използван за битови нужди, има специална миризма, за да го усетим навреме, ако има изтичане. В такъв случай, за да не стане авария, автоматично спира и работата на системата.
 „Равностойността на 1 киловатчас, използван от природния газ, е около 10 стотинки. А в момента, електрическата енергия, въпреки намалението от преди месец – дневната енергия е по-висока от тази цена”, казва експертът Мартин.
 Газифицираните домакинства у нас са похарчили средно по 1000 лева за газ през миналата година, изчисляват още специалистите.

Източник: Тук.

22.01.2014г. - Стойнев: Има възможност за поевтиняване на природния газ.

 Има възможност цената на природния газ да бъде намалена. В момента се водят преговори за това, заяви енергийният министър Драгомир Стойнев. Според Стойнев през тази година реално може да започне изграждането на газопровода "Южен поток" на българска територия, а с реализацията на проекта цените на синьото гориво ще паднат поради по-малкото транзитни такси.
 Със самото изграждане на проекта "Южен поток", освен че това ще гарантира сигурност на доставките на природен газ за България, фактът, че няма да преминава през толкова държави, няма да има допълнителни транзитни такси, ще доведе до намаление цената на природния газ за България.
 До момента цените не са се увеличили. Всичко зависи от преговорите между двете страни, но се надявам да постигнем споразумение за намаляване на цената на газта за България.
 В Министерството на икономиката и енергетиката бяха подписани договори между Международен фонд "Козлодуй" и Европейската банка за възстановяване и развитие на обща стойност 34,5 милиона евро. С тях ще бъде закупена нова техника за Мини "Марица-изток 2" , за Електроенергийния системен оператор, ще бъде подпомогната енергийната ефективност в обществени сгради и газификация на някои общини.

Източник: Тук.

21.01.2014г. - ЧЕСТИТ БАБИНДЕН! ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ!

 Честит Бабинден на всички акушери, гинеколози, детски сестри и др. специалисти в АГ-клиниките и отделенията, както и на всички бабии- настоящи и бъдещи !! Благословен да е трудът им, че да са здрави и читави, румени и засмени дечицата ни!

 В миналото народният празник Бабинден се е празнувал на 8-ми януари.

 Съвременният аналог е Ден на родилната помощ и по нов стил се пада на 21-ви януари. Лекарите-акушери го отбелязват 21 януари, независимо, че по църковния календар се води на 8 януари.

 На Бабинден се почитат бабите-акушерки, които са помагали на жените да родят. Според обичая всяка жена, която се е ползвала от услугите на бабата, при раждането на рожбата си е отивала в дома й, поливала й е ритуално вода, за да си измие ръцете, дарявала я е със сапун и нова бяла кърпа. В някой краища на България към тези дарове са добавяли и риза, чорапи и пари.

  Бабата е приемала даровете, изтръсквала е ръцете си и е пожелавала челядта да се множи както се разпръскват капките от ръцете й. Закичвала е жените с китки за здраве и ги е канела на обяд в дома си. На този ден бабата обикаля всички къщи, в които е помагала да се родят деца през годината. Тя дарява на децата чорапки, бебешка шапчица и най-важното – с паричка, вързана на червен конец.

 После измива лицето на детето, тъй като се вярва, че на Бабинден водата, минала през бабините ръце, притежава пречистваща сила.

 Всяка благодарна майка е носела питка, варена кокошка, червено вино и ракия, завити в червена кърпа.

 Бабинден губи доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие. Още преди изгрев слънце майките с деца от една до тригодишна възраст отиват на чешмата да налеят прясна вода. В котлето с водата пускат стрък босилек или здравец. Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отправят към дома на бабата да й "полеят". Обредното поливане на бабата-акушерка се извършва под плодно дърво в градината, върху дръвника или отпред на стълбите. Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода да се измие и я дарява с пешкира, който е донесла. След това бабата избърсва мокрите си ръце в полите на невестите - да са плодовити и лесно да раждат. Бабата закичва невестата и с китка здравец, вързана с "мартеничка" - червен и бял конец.

 Често при поливането бабата хвърля със шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изрича: "Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве!" След поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на дясната ръчичка на децата, които е отродила ("хванала") червено и бяло конче със сребърна монета и също им дава чорапки и ризки. После измива лицето на детето, тъй като се вярва, че на Бабинден водата, минала през бабините ръце, притежава пречистваща сила.

 В някои райони обичаят е майките да водят на Бабинден децата си при бабата, докато навършат три годинки, за да ги благослови. Бабата има и друга важна обредна роля за майката и детето. Още след като завърши раждането тя напълва стомна с вода, потапя в нея китка босилек и я отнася в черквата. Свещеникът освещава водата и благославя бабата. После тя връща "молитвената вода" при родилката, която си мие лицето и сипва по малко в коритото на детето при всяко къпане чак до 40-ия му ден - периодът за пречистване след раждането. На обед булките и невестите се събират на празнично угощение в дома на бабата-акушерка. Всяка жена носи прясна погача, баница, варена или печена кокошка и бъклица с ракия или вино. Целува ръка на бабата и й подава подноса с храната. Дъщерите и снахите на бабата подреждат дълга и богата трапеза, около която сядат всички присъстващи.

 Започва весело и буйно пиршество, придружено с песни, танци и понякога с твърде пиперливи и разюздани закачки и сценки. Често бабата поставя около врата си наниз от червени чушки и с керемида кади под полите на жените, за да раждат повече деца. Наричанията и припевките имат в повечето случаи сексуален символичен смисъл. След обеда на трапезата у бабата започват да идват и мъжете. Кулминационен момент в обредността представлява обредното изкъпване на бабата-акушерка в реката или на чешмата. Мъжете и жените изнасят бабата навън и я качват в двуколка или на шейна. Понякога слагат бабата в голям плетен кош. Мъжете, преоблечени като "волове", с кожени маски и рога, влачат колата или шейната из селото. Ако по пътя невестите срещнат мъж, свалят калпака му и искат откуп.

 Шумната дружина отвежда бабата на реката и там мъжете обръщат двуколката или коша, в който носят старицата. Изкъпват я във водата. Този обред е известен по нашите земи като "влечугане" на бабите. Вечерта на селския мегдан всички се залавят на общо хоро. Празникът завършва пред дома на бабата, където хорото я изпраща.

20.01.2014г. - Проектът Морски газопровод “Южен поток”.

Сигурна и устойчива доставка на енергия за Европа


 Газопроводът "Южен поток" през Черно море представлява морският участък нагазопреносната система "Южен поток" – един от най-големите енергийни инфраструктурни проекти в света. Цел на проекта е да осигури сигурни, надеждни и устойчиви доставки на енергия за страните от Европейския съюз на конкурентни цени.
 Газопроводът ще увеличи преките доставки на природен газ за страните в Централна и Югоизточна Европа, осигурявайки нов път за доставка и увеличавайки капацитета на преноса.
 Морският газопровод ще започне край гр. Анапа, на Черноморския бряг на Русия, ще премине през Изключителната икономическа зона на Турция в Черно море и ще излезе на българския бряг близо до гр.Варна. Неговата дължина ще бъде около 931 км.

 Планира се търговската експлоатация на първата тръба да започне в края на 2015 г. При пълен капацитет четирите тръби ще доставят 63 милиарда кубически метра природен газ годишно.
 Пан-Европейско съвместно предприятие
 South Stream Transport е международно съвместно предприятие, основано за проектиране, строителство и последваща експлоатация на Морския газопровод "Южен поток". Руската ОАО "Газпром" притежава 50 % дялово участие в съвместното предприятие. Италианската Eni S.p.A притежава 20%. Дяловете на френската енергийна компания EDF и на германската Wintershall Holding GmbH (BASF Group) са по 15%.
 Газопроводът "Южен поток" ще спомогне за задоволяване на растящото търсене на енергия в Европейския съюз и постигане на целите по отношение на околна среда, допринасяйки за енергийната сигурност на ЕС в дългосрочна перспектива.

Източник: Тук.

18.01.2014г. - АТАНАСОВДЕН.

Честит имен ден на:
Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка

Атанасовден - Св. Атанасий Велики и св. Кирил Алексaндрийски

“Иди си зимо, идвай лято!”

Празнична трапеза: пиле, пиле с ориз, пълнена кокошка, пита с мед и най-вече свинско с бамя.

Този ден християнската православна църква посвещава на св. Атанасий Велики, роден през 295 г. На 23-годишна възраст той е ръкоположен за дякон и участва в Никейския Вселенски събор. Пет години след това Атанасий придобива епископски сан. Като архиепископ на гр. Александрия той се включва активно в борбата срещу арианската ерес в християнството. Умира на 2 май 373 г.
В народните вярвания св. Атанас е представен като властелин на снеговете и ледовете, но и на зимното слънце. Облечен с копринена риза, той отива в планината на своя бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!”.

Атанасовден се почита, както и Антоновден, като патронен празник от ковачи, железари, ножари и налбанти и като празник на побратимяването.
Друго народно предание свидетелства за това, че св. Андон и св. Атанас са господари на чумата и на други тежки епидемични заболявания ( и не е случайно, защото това е времето на разпросдтранение на вирусни инфекции и грип).
За омилостивяване на болестта се пекат питки, които се надупчват с вилица, за да не се “надупчат” децата от шарка. На Атанасовден се заколва пиле или кокошка, което се приготвя с ориз и се раздава на съседи и близки против болести. Спазват се строго забраните да не се вари боб, леща, царевица, за да не боледуват децата от шарка. Не се шие и плете, защото ако човек се убоде, няма да зарасне леко.

Поверия

Българите наричат зимния Атанасовден „Среди зима”, тъй като народното поверие гласи, че след празника зимата си отива, защото св. Атанас се качвал на своя бял кон, обличал бяла копринена риза и се провиквал от Балкана: Иди си зимо, идвай лято!” Ето защо в някои селища на Западна България в ранно утро на Атанасовден хората излизат по високите могили да посрещнат слънчевия изгрев и настъпващата пролет. В района на град Етрополе те палят огньове и ги прескачат за здраве. На връщане жените и децата берат кокичета и кукуряк и се кичат с тях за благополучие и дълголетие.
В знак на затоплящото се време мъжете в Плевенско се залавят на хоро съблечени по ризи. А в Самоковско вярват, че в деня на своя празник свети Атанас забожда главата си в земята”, като по този начин я затопля.

Една красива легенда

Общоразпространената българска легенда представя двамата братя близнаци Андон и Атанас като братя-ковачи. Преди много години, когато ковашките клещи още не били изобретени, братята работели в ковачницата си. Желязото прегаряло в пещта и тогава св. Атанас бръкнал и го хванал с голи ръце. Но после погледнал към кучето, което лаяло със свити отпред лапички и мигом бил осенен от идеята да измайстори клещите по подобие на кучешките крачета. От тогава и останал обичаят, двамата светци да се тачат като покровители на ковашкия занаят.
В техните дни ковашките еснафи жертват овни или бикове в чест на своите патрони и организират тържествени големи трапези

Във връзката Антоновден-Атанасовден се долавя християнизираният, но древен близначен мит. В народните схващания братята са представени като покровители и защитници на налбантите и железарите: оттук св. Атанас е патрон на ковашкия еснаф, а и на побратимяването. Вероятно в основата са залегнали езически представи за небесните ковачи-богове. Не случайно точно тези светци “затоплят земята” и “я обръщат към лято”.

17.01.2014г. - АНТОНОВДЕН.

На този ден имен ден празнуват: Антон, Антония (старо римско родово име, означаващо "безценен, неоценим, който няма цена"), Антоана, Антоан, Антоанета, Антонина, Андон, Андония, Доника, Дончо, Донка, Дона, Драгостина, Тончо, Тонка, Тонко, Тоня, Тони.

Това е български празник, който народът чества всяка година на една и съща дата.

На този ден църквата почита паметта на Преподобни Антоний Велики В житието му е написано, че прекарва 20 години при пълно усамотение в постройка в пустинята. Преживял до 105-годишна възраст, като запазил телесното си здраве и сила. Година преди смъртта си взел участие в борбата на Църквата против арианската ерес, като излязъл в Александрия в открит диспут с еретиците и ги победил.

Традиции и обичаи на Антоновден

В народния календар Антоновден се празнува за предпазване от болести. На този ден жените не предат, не плетат, не варят боб и леща, за да не разсърдят чумата, шарката и "синята пъпка".

На Антоновден се предпазваме от болести

Антоновден е наричан още и Лелинден, Чумин ден - празникът е свързан с предпазване от болести и най-вече "лелята" - чумата. Често наричат светците "бащи на чумата", тъй като се смята, че тя се е родила на техния празник. В тази връзка има редица забрани за жените: не се докосва вълна - защото се смята, че във вълната спи чумата; не се вари боб, леща, царевица, варива - да не се разболяват децата; не се плете и шие.

Месят се специални содени питки, които се раздават за здраве на роднини и приятели. По традиция на този ден жените изпичат содени питки, те се дупчат отгоре с масур или вилица, за да не се "надупчат" децата от шарка. мажат се с петмез или мед и ги раздават на близки и на съседи за здраве и една оставят на тавана за "лелята". В Разградския край (където празникът е известен и като Лелинден) има обичай две медени питки да се дават на съседи, а третата остава на тавана за чумата ("за лелята", за "боля?та").

На места Антоновден се смята за лош празник, защото на този ден св. Антон преследва лудостта с нож в ръка, тя се крие в дявола и светецът се сърди люто.

Традиционно на трапезата присъства содена питка, тутманик, пълнена кокошка. Не се слага свинско месо, за да не се разлютяват болестите.

Спред една легенда имало двама братя близнаци Антон и Атанас, които изобретили ковашките клещи. Затова именните им дни се честват един след друг и на тези дни празнуват всички ковачи, железари и ножари.

В народния светоглед на българите Свети Антоний и Свети Атанас са тясно свързани – счита се, че са двама братя-ковачи и някъде (Поповско) празниците им се означават с общото название сладки и медени; а в Пиринско се вярва, че всички болести се събират на Антоновден, а на следващия (Атанасовден) тръгват по хората. В други райони в този ден се отбелязва първото пролетно затопляне.

17.01.2014г. - "Южен поток" ще е по еврозаконите, гарантира Орешарски.

Увеличението на капитала от БЕХ на Южен поток няма да засегне държавния бюджет, подчерта премиерът.

Газопроводът "Южен поток" ще се изгради по европейските закони. Това гарантира министър-председателят Пламен Орешарски по време на днешния блиц контрол в парламента.

На въпрос на депутата от ГЕРБ Делян Добрев за проекта „Южен поток”, премиерът заяви, че увеличението на капитала на проекта от Български енергиен холдинг с 192 милиона лева по никакъв начин няма да засегне държавния бюджет.

Добрев се обърна към премиера с думите: „Връщаме се в периода 2007-2008 г., когато разследванията и проверките бяха честа практика. Заявихте, че параметрите по междуправителствените споразумения няма да бъдат променяни, защото са рамкови. Няколко седмици след това разбрахме, че от август правителството е било уведомено от ЕК, че са необходими промени. Поддържате ли все още тази теза? Това няма да е първият проект в енергетиката, при който имаме избран изпълнител без финансиране”.

Премиерът Пламен Орешарски отговори, че има сключено междуправителствено споразумение между България и Руската федерация.

„Такива споразумения има с всички страни, през чиято територия ще минава газопроводът. Въпрос на стар спор между ЕК и Руската федерация е съответствието с третия либерален пакет. Има договореност за общ подход към изграждането на газопровода от гледна точка на всички юридически подробности. Не виждам какво е направила българската държава, което да не е в унисон. Ние сме сравнително най-близо до изискванията на третия пакет. Имаме договореност с Руската страна, че ще се експлоатира по условията на българското и европейското законодателство”, каза той.

„Средствата ще бъдат получени като заем от Руската страна, ще бъдат обект на изплащане от транзитните такси по газопровод. Ще ги връща бизнесът на Южен поток, който няма да засегне българските енергийни дружества. Проектът остава собственост за българската страна”, заяви още Орешарски и подчерта, че ако има някакви нарушения, то ще се коригират своевременно.

„Последните месеци се учудвам на способността на опозицията да избира теми за дебат, които не са в неин интерес. Преди говорехте за дълга, сега избирате финансирането. С удоволствие ще приема дебат, но трябва да тръгнем с 8 на сто лихва, които заварихме и успяхме да сведем до 4.25. Разликата са стотици милиони, с които щяхте да ощетите държавата”, допълни Пламен Орешарски.

Източник: Тук.

16.01.2014г. - Общинският съвет одобри реализирането на сухоземната част от „Южен поток“.

Местният парламент одобри реализирането на сухоземната част от проекта „Южен поток“ край Варна. Това стана ясно повреме на днешното 27–мо заседание на Общинския съвет, предаде репортер на Moreto.net.
 Местните депутати съгласуваха окончателния проект за ПУП и плана за застрояване на сухоземната част. Решението бе подкрепено от 36 общински съветници и отхвърлено от двама. Своя глас „за“ даде и Янко Станев, но изрази неудовлетворение от работата на местния парламент и общината по въпроса, тъй като съветниците не са разгледали нито един държавен нормативен документ на базата, на който се реализира проекта. Станев изрази недоволство и заради това, че на заседанието не присъства представител на инвеститора.
 Общинският съветник посочи още, че и при разглеждането на подобни въпроси е необходимо много по-широко обществено и политическо обсъждане, защото те касаят стратегическите интереси на общината.
 Местните депутати одобриха решението да бъде отправена препоръка към Националния експертен съвет, която да вземе под внимание при реализирането на проекта. Идеята е използваните пътища да бъдат съобразени с предложенията за първостепенна пътна мрежа в предвидения ОУП. В последствие ще бъде по-евтино за общината реализирането на тази пътна инфраструктура, посочи шефката на архитектурната комисия Таня Парушева.

Източник: Тук.

15.01.2014г. - 11 компании искат да строят Южен поток в България.

Изтече крайният срок за подаване на заявления за участие в конкурса за строеж на Южен поток, съобщиха от пресцентъра на Българския енергиен холдинг. От там посочват, че до този час интерес са заявили 11 кандидати.
 Предстои разглеждане на заявленията и предварителен избор на участниците, които ще продължат във втория етап на конкурса с предмет „Извършване на работно проектиране, доставка на оборудване и материали, строително- монтажни дейности, обучение на персонал и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод "Южен поток" на територията на Република България".

Източник: Тук.

14.01.2014г. - Българската енергийна борса започва работа.

Българската енергийна борса вече е вписана в Търговския регистър. Дружеството е с капитал от 50 000 лева, изцяло собственост на Българския енергиен холдинг. В съвета на директорите влизат Константин Константинов (който ще представлява борсата), Нина Чупарова, Вяра Маринова.
 Дружеството ще се занимава с организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати.

Източник: Тук.

13.01.2014г. - Междусистемната газова връзка България - Румъния стартира до края на март.

Въвеждането в експлоатация на междусистемната газова връзка България-Румъния ще бъде извършено до края на първото тримесечие на 2014 г.

"Промяната в първоначалните планове за пуск на газовото трасе се налага поради извънредни и обективни затруднения, свързани с геоложките характеристики на участъка под река Дунав, където в момента се изпълнява подводната част на проекта", уточняват от Булгартрансгаз.

Предвижда се основният сондаж да приключи до края на януари, ако няма допълнителни усложнения от геоложки, метеорологичен и технически характер. Непосредствено след това ще бъде изтеглен завареният тръбен участък от румънска към българска територия, който е готов и са проведени успешни изпитания на плътност.

По отношение на сухоземната участък на българска територия още през август 2013 г. бе изградена линейната част и приемните изпитания на ГИС Русе Изток вече са приключени успешно. Предстои приемане на обекта и въвеждане в експлоатация незабавно след приключване на работите по прехода под река Дунав.

Общата дължина на изгражданата интерконекторна връзка е 25 км, диаметърът на тръбата е Dn 500 мм, работното налягане е Pn 40 bar. Предвиден е максимален капацитет от 1,5 млрд. куб. м годишно.

Виж повече : Тук.

10.01.2014г. - Цената на природния газ остава без промяна от 1 януари 2014 г.

С решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за пределните цени на природния газ от 1 януари 2014 г. те се запазват без промяна.

Цената на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа е 630.00 лв./1000 м3 без акциз и ДДС.

09.01.2014г. - Още една стъпка към каспийския газ.

Българо-гръцкият газопровод ще се свърже с южния газов коридор


Газовата връзка със Гърция трябва да е готова през 2016 г., а първите каспийски доставки по нея трябва да тръгнат през 2019 г.

Поредна малка стъпка към газовата диверсификация на България чрез подкрепа за достъп до каспийски природен газ беше направена във вторник. Компанията за изграждането на Трансадриатическия газопровод (TAP) и проектното дружество ICGB, което ще строи газовата връзка между България и Гърция, подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество. Целта е тръбите на двете компании да се свържат в близост до Комотини, съобщиха от TAP, в която акционери са 7 международни фирми.

България може да получи каспийски газ чрез TAP най-рано през 2019 г. Това стана ясно миналия месец, когато в Азербайджан консорциум на азерската SOCAR, британската BP и френската Total постигна окончателното инвестиционно решение за разработване на втората фаза на каспийското находище "Шах Дениз". Миналия септември държавният доставчик "Булгаргаз" сключи договор за 25 години с консорциума за покупка на 1 млрд. куб. м газ годишно.

Диверсификация по съседски

Споразумението с ICGB е възможност за пренос на каспийски газ до България, което подобрява диверсификацията и сигурността на доставките в страната и региона, казва търговският директор на TAP Луц Ландвер, цитиран от компанията. На основа на меморандума двете фирми ще се запознаят с техническите изисквания на всеки от проектите за газопроводите и ще обменят най-добри практики за изграждане на инфраструктурата.

Газовата връзка с Гърция се осъществява от ICGB, в което по равен дял държат Българският енергиен холдинг (БЕХ) и IGI Poseidon S.A., която от своя страна е проектна компания на италианската Edison и гръцката DEPA. Капацитетът за пренос ще е между 3 и 5 млрд. куб. м на година. Интерконекторът ще е с дължина 180 км и ще свърже мрежите при Стара Загора и Комитини.

И от българска, и от гръцка страна газовата връзка вече е получила положителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и в момента се подготвя техническият й проект. За изпълнението на проекта са привлечени 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване на ЕС, а за допълнително финансиране са водени преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие. По план проектът трябва да приключи през 2016 г.

Източник: Тук.

08.01.2014г. - Промяна в акцизна ставка от 01.01.2014 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Съгласно промените в Закона за акцизите и данъчните складове, считано от 01.01. 2014 г., влиза в сила нова акцизна ставка върху потреблението на природен газ, използван за отопление от потребители за стопански нужди.

 Съгласно чл. 33 (1)6. от ЗАДС (отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) акцизните ставки от 01.01.2014 г. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 за потребители на природен газ за стопански нужди стават 0,60 лв. за гигаджаул.

 За изчисляване на стойността на акциза се използва показателя „висша калоричност“ от „СРЕДНОМЕСЕЧНИ СЕРТИФИКАТИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ“ на постъпващия в Газоразпределителната мрежа /ГРМ/ природен газ, за всеки изминал месец.

 Първият документ за плащане, с който ще получите информация за увеличената ставка на акциза за потребен природен газ е фактурата (Дебитно или Кредитно известие) с дата 31.01.2014 г.

08.01.2014г. - Бабинден и ден на родилната помощ.

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките.
 Още преди изгрев слънце майките с деца от една до тригодишна възраст отиват на чешмата да налеят прясна вода. В котлето с водата пускат стрък босилек или здравец. Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отправят към дома на бабата да й "полеят". Обредното поливане на бабата-акушерка се извършва под плодно дърво в градината, върху дръвника или отпред на стълбите. Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода да се измие и я дарява с пешкира, който е донесла. Бабата закичва невестата с китка здравец, вързана с "мартеничка" - червен и бял конец. Често при поливането бабата хвърля със шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изрича: "Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве!" След поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на дясната ръчичка на децата, които е отродила ("хванала") червено и бяло конче със сребърна монета и също им дава чорапки и ризки. На обед булките и невестите се събират на празнично угощение в дома на бабата-акушерка. Всяка жена носи прясна погача, баница, варена или печена кокошка и бъклица с ракия или вино. Целува ръка на бабата и й подава подноса с храната. Дъщерите и снахите на бабата подреждат дълга и богата трапеза, около която сядат всички присъстващи. Започва весело и буйно пиршество, придружено с песни, танци и понякога с твърде пиперливи и разюздани закачки и сценки. Често бабата поставя около врата си наниз от червени чушки и с керемида кади под полите на жените, за да раждат повече деца. Наричанията и припевките имат в повечето случаи сексуален символичен смисъл. След обеда на трапезата у бабата започват да идват и мъжете. Кулминационен момент в обредността представлява обредното изкъпване на бабата-акушерка в реката или на чешмата. Мъжете и жените изнасят бабата навън и я качват в двуколка или на шейна. Понякога слагат бабата в голям плетен кош. Мъжете, преоблечени като "волове", с кожени маски и рога, влачат колата или шейната из селото. Ако по пътя невестите срещнат мъж, свалят калпака му и искат откуп. Шумната дружина отвежда бабата на реката и там мъжете обръщат двуколката или коша, в който носят старицата. Изкъпват я във водата. Този обред е известен по нашите земи като "влечугане" на бабите. Вечерта на селския мегдан всички се залавят на общо хоро, с което празничният ден завършва.

07.01.2014г. - 7 Януари - Ивановден.

На този ден имен ден празнуват: Иван, Иванka, Иванинa, Ванина, Bаня, Ваньо, Йоан, Йоанa, Калоян, Йовкo, Йовка, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Жан, Жанa, Яна

Информация за Ивановден

На този ден православната християнска църква почита паметта на Св. Йоан Кръстител – последният старозаветен пророк и кръстител на Иисус. Йоан Кръстител е наричан и “Предтеча” тъй като вървял преди Христос и подготвял хората за неговото раждане

Традиции и обичаи на Ивановден

Ивановден е празник на кумството и побратимството. Народните обичаи повеляват кумовете или деверът да "къпят", пръскайки публично с вода младоженците, които са сключили брак преди една година. Младото семейство трябва да посрещне своите гости и да занесе на кума вино, кравай и месо.

Българската народна традиция свързва обредите и обичаите на Ивановден с очистителната сила на осветената предния ден вода. Периодът на т.нар. „мръсни дни" е отминал и всеки обръща поглед напред към сбъдването на предсказанията за добро здраве, берекет и щастлив живот.

Обредната трапеза на Ивановден включва варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра със зеле.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ!

06.01.2014г. - Януари - Йордановден (Богоявление).

 На този ден имен ден празнуват: Дана, Божан, Йордан, Йорданка, Данчо, Боян, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Божанa

Информация за Йордановден (Богоявление)

Според православния календар празникът Йордановден ознаменува кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. В момента на кръщението небето “се отваря” и Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”. Оттук и названието на празника.

Традиции и обичаи

Този празник има различни имена в различните области на страната, като някои от тях са Кръстовден, Водици или Водокръщи. Празникът е наречен така, защото на този ден всеки, който иска да е здрав през годината се окъпва или поне се измива на реката.С него се слага край на така наречените „Мръсни дни”.

На този ден навсякъде, където има водоем, се извършва ритуалното хвърляне на кръста от местната църква. След изваждането на кръста се служи тържествена литургия, наречена Велик водосвет. На нея се обновява светената вода в храмовете. От нея всеки носи вкъщи. Тя пази от болести и пречиства душата. Пази се през цялата година за тежки моменти в семейството, ако някой легне болен. На Йордановден се месят три ритуални хляба, при чието замесване се ползва остатъкът от старата светена вода. Единият е за дома, вторият е за гостите, а третият се оставя пред вратите на къщата заедно с бакър вино за минувачите. Върху железен предмет се изгарят чемширените китки от предишното Рождество, а пепелта се поръсва със светена вода и се заравя под овошка или трендафилов храст. С донесената от църквата свещ се запалва с “нов” огън кандилото в семейния иконостас. Там се полагат и новите рождественски китки. Вечерта срещу Йордановден е третата (и последна) кадена вечер. Тя трябва да е постна.

От ритуалните измивания и пръскания с вода на Богоявление тръгват и обичаите, свързани с поливането и мокренето на всички именници, независимо от годишното време.

Поверия за Йордановден

Ако на Йордановден времето е студено и сухо – годината ще бъде добра и плодородна.
Замръзне ли хвърленият във водата кръст, годината ще бъде здрава и плодовита.
Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив.
Според народното поверие през нощта срещу богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от бог това, което си пожелае.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ!