01.03.2021г. -Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-11 от 01.03.2021г., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.03.-31.03.2021г.
Линк към решението на КЕВР: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2021/res_c-11_21.pdf
Считано от 01.03.2021г., цена на природен газ за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.03.2021 до 31.03.2021

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

28,64 лв.

28,64 лв.

28,64 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,6496 лв.

0,6496 лв.

0,6496 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

4,67 лв.

4,67 лв.

4,67 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

45,77 лв.

58,02 лв.

65,86 лв.

 

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/


01.02.2021г. - Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-9 от 01.02.2021г., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.02.-28.02.2021г.
Линк към решението на КЕВР: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2021/res_c9_21.pdf
Считано от 01.02.2021г., цена на природен газ за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.02.2021 до 28.02.2021

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

30,39 лв.

30,39 лв.

30,39 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,6496 лв.

0,6496 лв.

0,6496 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

4,67 лв.

4,67 лв.

4,67 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

47,52 лв.

59,77 лв.

67,61 лв.

 

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/

01.01.2021г.

Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-1 от 01.01.2021г., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.01.-31.01.2021г.
Линк към решението на КЕВР: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2021/res_c-1_2021.pdf
Считано от 01.01.2021г., цена на природен газ за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.01.2021 до 31.01.2021

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

26,93 лв.

26,93 лв.

26,93 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,6496 лв.

0,6496 лв.

0,6496 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

4,67 лв.

4,67 лв.

4,67 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

44,06 лв.

56,31 лв.

64,15 лв.

След приключване на IV-то тримесечие на 2020г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност – 3.52лв., за МВч.без ДДС.
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежа високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за IV-то тримесечие на 2020г., с фактурата за месец Януари 2021г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/

 

01.12.2020г.

Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-41 от 01.12.2020г., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.12.-31.12.2020г.
Линк към решението на КЕВР: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res_c_41_20.pdf
Считано от 01.12.2020г., цена на природен газ за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.12.2020 до 31.12.2020

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

27,70 лв.

27,70 лв.

27,70 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,6496 лв.

0,6496 лв.

0,6496 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

3,20 лв.

3,20 лв.

3,20 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

43,36 лв.

55,61 лв.

63,45 лв.

 

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/

 

01.11.2020г. - Нови цени. Можете да видите тук.

01.10.2020г. - Нови цени. Можете да видите тук.

01.09.2020г. - Нови цени. Можете да видите тук.

01.08.2020г. - Нови цени. Можете да видите тук.

01.07.2020г. - Нови цени. Можете да видите тук.

01.05.2020г.

Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-13 от 01.05.2020., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.05.-31.05.2020г.
Линк към решението на КЕВР: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res_c-13_20.pdf
Считано от 01.05.2020г., цена на природен газ за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.05.2020 до 31.05.2020

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

22,35 лв.

22,35 лв.

22,35 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,3991 лв.

0,3991 лв.

0,3991 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

2,00 лв.

2,00 лв.

2,00 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

36,56 лв.

48,81 лв.

56,65 лв.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: Тук.

15.04.2020г. - Нови цени.

Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-10 от 01.04.2020., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.04.-30.04.2020г.
Линк към решението на КЕВР: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res_c-10_20.pdf
Считано от 01.04.2020г., цена на природен газ за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.04.2020 до 30.04.2020

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

25,20 лв.

25,20 лв.

25,20 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,3991 лв.

0,3991 лв.

0,3991 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

2,00 лв.

2,00 лв.

2,00 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

39,41 лв.

51,66 лв.

59,50 лв.

След приключване на I-во тримесечие на 2020г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност – 2,37 лв., за МВч (без ДДС и акциз)
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежата високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за I -во тримесечие на 2020г., с фактурата за месец Април 2020г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: Тук.

17.01.2020г. - Уведомление.

Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-1 от 01.01.2020., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.01.-31.03.2020г.
Линк към решението на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res-c1-2020.pdf
Считано от 01.01.2020г., цена на природен газ за I-во тримесечие на 2020г., за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.01.2020 до 31.03.2020

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

44,04 лв.

44,04 лв.

44,04 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,3991 лв.

0,3991 лв.

0,3991 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

2,99 лв.

2,99 лв.

2,99 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

59,24 лв.

71,49 лв.

79,33 лв.

След приключване на IV-то тримесечие на 2019г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност – 2,59 лв., за МВч (без ДДС и акциз)
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежата високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за IV -то тримесечие на 2019г., с фактурата за месец Януари 2020г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: Тук.

14.01.2020г. - Неправомерно спиране на газоподаването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО КЛИЕНТИТЕ НА „ПРИМАГАЗ“ АД

В РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

Днес около 04:00 ч. сутринта, бе установено спиране на газоподаването на район „Владислав Варненчик“.
Същото бе възстановено веднага от аварийната група на „Примагаз“ АД.
В момента се изясняват причините, поради които е извършено неправомерното спиране на природния газ в района.
„Примагаз“ АД е лицензирано дружество и е обществен снабдител на природен газ, и единствено е компетентно да извършва действия по газоснабдителната мрежа.
Вмешателство на трети страни във функционирането на мрежата е неправомерно и противозаконно.
„Примагаз“ АД е сезирала съответните институции по случая

10.10.2019г. - Нови цени

Уважаеми клиенти,
С решение № Ц-31 от 30.09.2019., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.10.-31.12.2019г.
Линк към решението на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2019/res-c31-2019.pdf
Считано от 01.10.2019г., цена на природен газ за IV-то тримесечие на 2019г., за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:


период на действие на цената

компоненти на цената

групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД

ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/MWh)

ОА&Т потребители   (лв/MWh)

БИТОВИ потребители   (лв/MWh)

от 01.10.2019 до 31.12.2019

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз)

44,85 лв.

44,85 лв.

44,85 лв.

цена за пренос (Примагаз)

11,32 лв.

23,51 лв.

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз)

0,49 лв.

0,55 лв.

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз)

0,3991 лв.

0,3991 лв.

0,3991 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз)

2,79 лв.

2,79 лв.

2,79 лв.

 

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за MWh

59,85 лв.

72,10 лв.

79,94 лв.

След приключване на III-то тримесечие на 2019г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност – 1,86 лв., за МВч (без ДДС и акциз)
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежата високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за III-то тримесечие на 2019г., с фактурата за месец Октомври 2019г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com

02.09.2019г. - Извършване на планови ремонтни дейности

14.08.2019г. - Извършване на планови ремонтни дейности

01.07.2019г. - Уведомление

С решение № Ц-16 от 28.06.2019., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.07.-30.09.2019г.
Линк към решението на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2019/res_c-16_19.pdf
Считано от 01.07.2019г., цена на природен газ за III-то тримесечие на 2019г., за МВч, без включен ДДС и акциз, за клиентите на „Примагаз“ АД:След приключване на II-ро тримесечие на 2019г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност – 1,83 лв., за МВч (без ДДС и акциз)
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежата високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за II-ро тримесечие на 2019г., с фактурата за месец Юли 2019г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: Тук.

01.04.2019г. - Нови цени

Уважаеми клиенти,
Считано от 01.04.2019г., влизат в сила утвърдени цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, съгласно Решение № Ц – 13 от 01.04.2019 г. на КЕВР за периода от 2019 до 2023 г.
Линк към решението на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2019/res_c-13_19.pdf
Утвърдена цена на природен газ за II-ро тримесечие на 2019г., в МВч
С решение № Ц-10 от 28.03.2019., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.04.-30.06.2019г., Линк към решението на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2019/res-c10-2019.pdf
Новите цени за  МВч  природен газ без включен ДДС и акциз, считано от 01 Април 2019 г., за клиентите на „Примагаз“ АД са: 
ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 59.58 лв.
ЗА ОБЩЕСВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИ  ПОТРЕБИТЕЛИ: 71.83 лв.
ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 79.67 лв.

След приключване на I-во тримесечие на 2019г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност – 2,56 лв., за МВч (без ДДС и акциз)
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежата високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за I -во тримесечие на 2019г., с фактурата за месец Април 2019г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: Тук.

01.01.2019г. - Нови цени

Уважаеми клиенти,
Считано от 01.01.2019г., влизат в сила променените разпоредби на Наредба № 2 от 19.03.2013 г., за регулиране на цените на природния газ.
Във връзка с приетите изменения и допълнения в НАРЕДБА № 2 за регулиране на цените на природния газ (обн.ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) и във връзка с Решение на КЕВР Ц-19 от 28.12.2018г., за утвърждаване на цени за продажба на природен газ от крайните снабдители към клиенти, Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2019г., „Примагаз“ АД ще фактурира потребените количества природен газ в енергийни единици МВч.
Утвърдена цена на природен газ за I-во тримесечие на 2019г., в МВч
С решение № Ц-19 от 28.12.2018., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.01.-31.03.2019г., Линк към решението на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res_c-19_18.pdf.
Новите цени за  МВч  природен газ без включен ДДС и акциз, считано от 01 Януари 2019 г., за клиентите на „Примагаз“ АД са: 
ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 56,85 лв.
ЗА ОБЩЕСВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИ - ПОТРЕБИТЕЛИ: 67,32 лв.
ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 73,77 лв.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: Тук.

15.10.2018г. - Нови цени

Уважаеми клиенти уведомяваме Ви, че от 01 Октомври 2018 г., има промяна на цената на природния газ.
С решение № Ц–14 от 28.09.2018 г., на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.10.2018г. до 31.12.2018г.
Новите цени за 1000 нм3 природен газ са без включен ДДС и акциз, считано от 01 Октомври 2018 г., за клиентите на „Примагаз“ АД са: 
ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 584,10 лв.
ЗА ОБЩЕСВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИ - ПОТРЕБИТЕЛИ: 694,80 лв.
ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 763,00 лв.
След приключване на III-то тримесечие на 2018г., е уточнена действителната цена за достъп до мрежата за високо налягане на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която възлиза на стойност – 20,74 лв., за 1000 нм3.
Във връзка с горното, ще бъде изравнена компонентата - достъп до мрежата високо налягане /„Булгартрансгаз“ ЕАД/ от ценообразуването на природния газ за III-то тримесечие на 2018г., с фактурата за месец Октомври 2018г.

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/

Линк към решението на КЕВР: Тук!

05.10.2018г. - Важно съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Поради извършване на профилактика на газоразпределителната мрежа и съоръженията на „Примагаз“ АД, ще бъде прекъснато газоподаването в следните райони:

 На 09.10.2018г., от 10:00ч. до 16:00ч.

р-н „Младост“, ж.к. „Трошево“, бл. 76 и бл.78;
р-н „Младост“, ж.к. „Иван Рилски“, бл.53 и бл. 56;

На 10.10.2018г., от 10:00ч. до 16:00ч.

р-н „Младост“ - бл.48;
р-н „Младост“, ул. „Радост“ – бл. 5, бл.9/А, Б, В, Г, Д, Е;
р-н „Младост“, ул. „Милосърдие“ – бл. 9А;
р-н „Младост“, ул. „Йордан Йовков“ – бл. 6 и бл. 8;
р-н „Младост“, ул. „Хан Кубрат“ – бл. 12 и бл. 13;
р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II, бл. 29, бл. 34, бл. 25 и бл. 37;
СО „Кочмар“;

На 11.10.2018г., от 10:00ч. до 16:00ч.

р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I

ул. „Ана Феликсова № 1, 1А, 12, 15, 33;
ул. „Владимир Висоцки“ № 2 и 6;
ул. „Идеал Петров“ № 6, 8, 12, 16, 18, 28, 32;
ул. " Емил Главанаков" № 1;

р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV
 
бл. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85;
СО „Планова“

Възможно е да има смущение в газоподаването и в следните райони:

р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I, бл. 14, 16 и 17, ул. „Иван Янев“, ул. „Петър Алипиев“, ул. „Иван Троянски и ул. „Иван Кацарски“.

На 13.10.2018г., от 10:00ч. до 16:00ч.

р-н „Владислав Варненчик“ – Паркова зона за обществено обслужване(ОПЗ)

 Създадена е организация дейностите по профилактиката да приключат във възможно най-кратки срокове! Аварийните екипи на дружеството ще се отзовават на всички постъпили обаждания.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Аварийни номера:

0886 701 598
0887 791 395
0889 309 409
0886 434 245
 

гр. Варна
04.10.2018г.

03.08.2018г. - Важно обявление

          С настоящето обявление, на основание чл. 36а от Закона за енергетика, „Примагаз“ АД гр. Варна уведомява клиентите на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа на дружеството, разположена на територията на гр.Варна, райони „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“, че дружеството предлага за утвърждаване следните цени за 2019г. /първата година от новия регулаторен период/, както следва:

Прогнозни цени за разпределение на природен газ за територията на лицензията
 на „Примагаз“ АД, по групи потребители:

 • промишлени клиенти - 118,08лв./1000нм3;
 • обществено-административни и търговски клиенти - 245,38 лв./1000нм3;
 • битови  клиенти - 307,53лв./1000нм3;

 

Прогнозни цени за снабдяване с природен газ за територията на лицензията
на „Примагаз“ АД, по групи потребители:

 • промишлени клиенти  - 5,50лв./1000нм3;
 • обществено-административни и търговски клиенти - 5,80лв./1000нм3;
 • битови клиенти - 14,88лв./1000нм3;

 

Прогнозни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството:

 • промишлени клиенти:

до 400нм3/час – 4 459лв;

 • от 400 до 1000нм3/час – 4 938лв;
 • над 1000нм3/час – 5 623лв;
 • обществено-административни и търговски клиенти:
 •  до 70нм3/час - 3 863лв;
 • от 70 до 400нм3/час - 4 655лв;
 •  над 400нм3/час - 4 777лв;
 • битови клиенти – 438лв;

Посочените цени са без добавен данък добавена стойност.

Изготвеният проект на цените е на разположение в центъра за работа с клиенти на дружеството на адрес: Гр. Варна, 9000, Ул. „Академик Игор Курчатов“ №17, ет.3, офис 9 и 10
Тел: 052 578 161, Факс: 052 578 171


Нови цени валидни от 01.04.2018 до 30.06.2018

Новите цени можете да видите тук.

Уважаеми клиенти уведомяваме Ви, че от 1 Февруари 2018 г. има промяна на цената на природния газ.

С решение № Ц–3 от 16.01.2018 г. на КЕВР бе определена цената за природния газ за периода 01.02.2018г. до 31.03.2018г.
Новите цени за 1000 нм3 природен газ са без включен ДДС и акциз, считано от 1 Февруари 2018 г., за клиентите на „Примагаз“ АД са: 
ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 489,27 лв.
ЗА ОБЩЕСВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИ - ПОТРЕБИТЕЛИ: 599,97 лв.
ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 668,17 лв.

 

На сайта на дружеството са публикувани отделните компоненти за образуване цената на природния газ: http://primagas-bg.com/

Решение КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res_c-3_18.pdfЦени на природния газ за периода 01.02.-31.03.2018г.
"ПРИМАГАЗ"АД
Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)
период на действие на цената компоненти на цената групи потребители, присъединени към ГРМ на "ПРИМАГАЗ"АД
ПРОМИШЛЕНИ потребители   (лв/хнм3) ОА&Т потребители   (лв/хнм3) БИТОВИ потребители   (лв/хнм3)
от 01.02.2018 до 31.03.2018 Природен газ по Договор №156(Булгаргаз) 352.65 лв. 352.65 лв. 352.65 лв.
цена за разпределение(Примагаз) 85.85 лв. 196.06 лв. 236.93 лв.
цена за снабдяване(Примагаз) 7.67 лв. 8.16 лв. 35.49 лв.
цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз) 4.62 лв. 4.62 лв. 4.62 лв.
достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз) 38.48 лв. 38.48 лв. 38.48 лв.
  ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3) 489.27 лв. 599.97 лв. 668.17 лв.
Обявените цени са без начисл. Акциз и ДДС